Doorstroom finaliteit

Studierichtingen met doorstroomfinaliteit bereiden je voor op academische bachelors, masters en professionele bacheloropleidingen. Ze zijn gericht op abstract-theoretisch denken en bereiden je voor op het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit

Studierichtingen met een dubbele finaliteit, zijn zowel gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt, ze combineren theoretisch en praktijkgericht onderwijs.

Arbeidsfinaliteit

Studierichtingen met een arbeidsfinaliteit zijn gericht op de praktijk en bereiden je voornamelijk voor op het op het betreden van de arbeidsmarkt.

Duaal leren

Duaal leren biedt de kans om af te studeren met waardevolle (werk-)ervaring en om een voorkeurspositie te genieten bij sollicitaties.

1e graad

WIST JE DAT

Wist je dat in de eerste graad van het secundair onderwijs er nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen arbeidsfinaliteit, dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit? In deze graad krijg je een brede algemene vorming, waarin je verschillende vakken en domeinen verkent. Je moet wel kiezen tussen de A- of B-stroom, maar de mogelijkheid bestaat om in de eerste twee jaar nog te veranderen tussen deze stromen, mits het voldoen aan enkele voorwaarden.

2e graad

WIST JE DAT

Wist je dat na het succesvol afronden van een duale opleiding, je hetzelfde getuigschrift ontvangt als bij een reguliere studierichting in de arbeidsfinaliteit. Duaal leren is een onderdeel van de arbeidsfinaliteit in het secundair onderwijs. 

3e graad

WIST JE DAT

Wist je dat wanneer je na het 6e jaar arbeidsfinaliteit verder wil studeren, je nog een 7de jaar moet volgen om een studiegetuigschrift te behalen? Dit getuigschrift is essentieel als je een opleiding aan een hogeschool of universiteit wilt starten. Zonder dit getuigschrift is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs. 

7de jaar