Het onderwijs – en dus ook onze school  – staat in de toekomst voor tal van uitdagingen. Zo is er de laatste jaren een digitale evolutie die door de corona-epidemie in een stroomversnelling geraakte.

Ook onze minister van Onderwijs zag ondertussen de noodzaak extra te investeren in de ICT-vaardigheden van onze jongeren. Daarom ontwikkelde hij de Digisprong, een project om onze jongeren op digitaal vlak naar een hoger niveau te tillen. De Vlaamse overheid investeert er meer dan driehonderd miljoen euro in.

Een van de speerpunten in dit project is een IPad of laptop voor elke leerling. De lessen en nieuwe leerplannen vragen immers steeds vaker een verdere integratie van ICT in het onderwijs. Het gebruik van een IPad of laptop in de lessen is dus een volgende logische stap.  

De troeven van zo’n toestel in de klas zijn bekend. Leren met behulp van een IPad of een laptop biedt flexibiliteit. Studenten kunnen immers overal en altijd aan de slag met de leerstof en leren zelfstandiger werken. Ze worden aangemoedigd om zelf informatie op te zoeken en eigenhandig software en multimedia-inhoud te gebruiken.

Het voorbije schooljaar hebben we vooral de tijd genomen om dit project vorm te geven. We hebben geïnvesteerd in infrastructuur, in wifi over de hele school, in draadloze projecteren én in nascholing van het personeel.

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 start de uitrol van ons IPADenLAPTOP@schoolproject. De leerlingen van 1A en 1B (en de leerlingen van het vierde jaar) krijgen een toestel van de school in bruikleen. Het project wordt vanaf volgend jaar elk schooljaar verder uitgebreid zodat op termijn alle leerlingen van Don Bosco Hoboken over een toestel beschikken. Dat toestel zal de hele tijd in het bezit van de leerling zijn, zowel op school als thuis.

Gedurende die tijd kunnen ze rekenen op een full service contract met garantievoorwaarden, softwarelicenties en verzekeringsvoorwaarden. We werken daarvoor samen met een externe partner.

Bij dit project streven we ernaar dat honderd procent van onze leerlingen, honderd procent van de tijd een werkend toestel hebben.

We willen u, leerlingen en ouders, zo veel mogelijk informatie bezorgen zodat we goede afspraken kunnen maken en een antwoord kunnen bieden op al uw vragen. U leest er meer over in de brochures hieronder.

Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn, kan u uiteraard contact opnemen met de school.

In het huidige project kunnen we met de Digisprong middelen een toestel in bruikleen geven aan elke leerling. Hoe dit project er echter over vijf jaar – na de Digisprong – zal uitzien, is nog koffiedik kijken. Het is mogelijk dat we dan overschakelen naar een project met financiële ondersteuning van de ouders.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Laptop project

Het onderwijs – en dus ook onze school  – staat in de toekomst voor tal van uitdagingen. Zo is er de laatste jaren een digitale evolutie die door de corona-epidemie in een stroomversnelling geraakte.

Ook onze minister van Onderwijs zag ondertussen de noodzaak extra te investeren in de ICT-vaardigheden van onze jongeren. Daarom ontwikkelde hij de Digisprong, een project om onze jongeren op digitaal vlak naar een hoger niveau te tillen. De Vlaamse overheid investeert er meer dan driehonderd miljoen euro in.

Een van de speerpunten in dit project is een IPad of laptop voor elke leerling. De lessen en nieuwe leerplannen vragen immers steeds vaker een verdere integratie van ICT in het onderwijs. Het gebruik van een IPad of laptop in de lessen is dus een volgende logische stap.  

De troeven van zo’n toestel in de klas zijn bekend. Leren met behulp van een IPad of een laptop biedt flexibiliteit. Studenten kunnen immers overal en altijd aan de slag met de leerstof en leren zelfstandiger werken. Ze worden aangemoedigd om zelf informatie op te zoeken en eigenhandig software en multimedia-inhoud te gebruiken.

Het voorbije schooljaar hebben we vooral de tijd genomen om dit project vorm te geven. We hebben geïnvesteerd in infrastructuur, in wifi over de hele school, in draadloze projecteren én in nascholing van het personeel.

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 start de uitrol van ons IPADenLAPTOP@schoolproject. De leerlingen van 1A en 1B (en de leerlingen van het vierde jaar) krijgen een toestel van de school in bruikleen. Het project wordt vanaf volgend jaar elk schooljaar verder uitgebreid zodat op termijn alle leerlingen van Don Bosco Hoboken over een toestel beschikken. Dat toestel zal de hele tijd in het bezit van de leerling zijn, zowel op school als thuis.

Gedurende die tijd kunnen ze rekenen op een full service contract met garantievoorwaarden, softwarelicenties en verzekeringsvoorwaarden. We werken daarvoor samen met een externe partner.

Bij dit project streven we ernaar dat honderd procent van onze leerlingen, honderd procent van de tijd een werkend toestel hebben.

We willen u, leerlingen en ouders, zo veel mogelijk informatie bezorgen zodat we goede afspraken kunnen maken en een antwoord kunnen bieden op al uw vragen. U leest er meer over in de brochures hieronder.

Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn, kan u uiteraard contact opnemen met de school.

In het huidige project kunnen we met de Digisprong middelen een toestel in bruikleen geven aan elke leerling. Hoe dit project er echter over vijf jaar – na de Digisprong – zal uitzien, is nog koffiedik kijken. Het is mogelijk dat we dan overschakelen naar een project met financiële ondersteuning van de ouders.

Don Bosco Hoboken-Wilrijk is een school voor wetenschappen en techniek en voor de dienstverlenende sector. Don Bosco campus Hoboken speelt al meer dan 70 jaar een prominente en innovatieve rol in het STEM-onderwijs. Een sector die onlosmakend verbonden is met een digitale wereld. 

Don Bosco Hoboken-Wilrijk begeleidt jongeren zodat zij zich kunnen ontplooien tot jongvolwassenen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de complexe maatschappij. Een complexe maatschappij waar ICT-toepassingen steeds belangrijker worden. In alle facetten van het dagelijkse leven komen we deze digitale toepassingen tegen. Onze jongeren moeten hierop voorbereid worden. 

Deze twee doelstellingen uit onze algemene visie verplichten ons er toe verdere stappen te zetten in de digitalisering van onze onderwijsopdracht. Zo zijn onze jongeren van vandaag klaar voor een maatschappij en een professionele omgeving waar digitale toepassingen niet meer weg te denken zijn. 

Daarom willen we dat binnen dit en drie jaar al onze leerlingen over een eigen digitaal toestel kunnen beschikken.  

De school creëert hierdoor een krachtige leeromgeving waarbij de digitale wereld wordt geïntegreerd in onze werking. We maken leerlingen vertrouwd met nieuwe media en digitale geletterdheid. We maken hen vertrouwd met een digitale wereld die steeds verandert en vernieuwt. We moeten hen wapenen om met deze steeds veranderende technologie om te gaan. 

De voordelen van dit project zijn niet te onderschatten: 

Het IPADenLAPTOP@schoolproject  met ieder een eigen toestel zorgt voor meer onderwijs op maat. Zo kan elke leerling zich ontplooien op een eigen niveau en kan iedere leerling een eigen zelfstandig leerpad uitzetten. Met individuele digitale testen kan elke leerling zijn eigen vaardigheden toetsen.  

Het IPADenLAPTOP@schoolproject  met ieder een toestel zorgt ervoor dat alle gezinnen toegang hebben tot de digitale wereld. Dit zorgt voor meer gelijke onderwijskansen. Door een eigen digitaal toestel zullen leerlingen zowel op school als thuis kunnen leren en werken.

Het IPADenLAPTOP@schoolproject  met ieder een eigen toestel zorgt voor flexibiliteit. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof. Er kan in de klas snel geschakeld worden tussen de klassieke manier van lesgeven en de daarbij verbonden digitale educatieve toepassingen die het klassieke lesgeven verder ondersteunen. 

Met dit project hebben we heel wat verwachtingen. Verwachtingen voor onze leerlingen, maar ook voor de leerkrachten, de ouders en het beleid van de school. In dit document willen we deze verwachtingen zoveel als mogelijk beantwoorden. 

 De uitleen van het toestel verloopt dus via de school, zodat iedereen over hetzelfde device beschikt.

Binnen de school kijken we heel erg uit naar deze verdere digitale ontwikkelingen in onze onderwijsopdracht

Namens de werkgroep IPADenLAPTOP@schoolproject 

April 2022: De leerlingen van 1A en 1B worden voorzien van een eigen Ipad.

September 2023: De leerlingen van 2A en 2B beschikken reeds over een Ipad. De nieuwe leerlingen in de eerste graad worden verder voorzien van een eigen toestel. De eerste graad werkt dan volledig 1op1 met een bruikleentoestel.

Alle leerlingen van de tweede graad krijgen een laptop in bruikleen.

September 2024: Doorgroei van het project naar derde graad. Alle leerlingen van de school werken 1op1 met een bruikleentoestel.

In deze brochure zal er een aantal keer verwezen worden naar de geplande digisprong van de Vlaamse overheid. In januari 2021 heeft onze minister van onderwijs de visienota ‘digisprong’ gepubliceerd waarin hij een relanceplan aankondigt voor een kwalitatief digitaal onderwijs in Vlaanderen. Zoals in zoveel studies bloot gelegd, hinkt het onderwijs ook ernstig achter op het gebied van ICT-integratie in onze lessen. De corona-crisis heeft deze achterstand dan ook versneld duidelijk gemaakt.

Met een zeer grote financiële injectie (375 miljoen euro) wil hij van een (ICT)achterstand naar een voorsprong wippen. Een eerste voorwaarde daartoe betreft de ICT-uitrusting van scholen en leerlingen. Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind. Het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel ter beschikking krijgt. Zo zal elke school meteen ook de middelen krijgen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot een eigen toestel. Ook voor de leerkrachten zal er een extra inspanning voorzien worden in een specifieke impuls voor ICT-materiaal, aangepaste ICT-opleidingen en ondersteuning op de werkvloer.

Zoals zo vaak in het politieke landschap is het voor ons als school nog zeer onduidelijk wat er gaat gebeuren na deze (eenmalige?)financiële injectie. Het is nog onduidelijk hoe dit project er binnen vijf jaar zal uitzien. We zullen dan voor de keuze staan tussen het in bruikleen geven van een toestel dat door de school werd aangekocht en het zelf aankopen of huren van een toestel door de ouders.

In de eerste graad:  

Leerlingen kunnen een Ipad met hoes, klavier en lader van de school gebruiken, zowel op school als thuis. U betaalt als ouder een waarborg en een beperkte maandelijkse bijdrage voor het ‘servicepack en verzekering’ (softwarelicenties, vervangend toestel bij herstelling, schade en diefstal. Technische ondersteuning, service via school- of thuisadres tijdens vakantie). Een pendevice of een muis kan vrijblijvend aangekocht worden via ons centraal magazijn. 

In de tweede en derde graad:  

Leerlingen kunnen een laptop met lader van de school gebruiken, zowel op school als thuis. U betaalt als ouder een waarborg en een beperkte maandelijkse bijdrage voor het ‘servicepack en verzekering’ (softwarelicenties, vervangend toestel bij herstelling, schade en diefstal. Technische ondersteuning, service via school- of thuisadres tijdens vakantie). U bent verplicht een uniforme beschermhoes aan te kopen bij het eerste gebruik van het toestel.  

De school kiest bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een toestel van thuis te gebruiken. Deze keuze komt voort uit de volgende voordelen van het project: 

 • De toestellen zijn een stevige businessmodellen die gemaakt zijn voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om schadegevallen zo veel als mogelijk te beperken. Dit is beter dan de particuliere toestellen die hoofdzakelijk in de huiskamer blijven. 
 • Op elke toestel gebeurt een identieke installatie die geoptimaliseerd is voor het toestel. 
 • Er is een uniform servicepakket voor zowel software als hardware, zowel voor onderhoud als voor herstelling. 
 • Er is een vlotter lesverloop doordat alle leerlingen identieke softwareversies gebruiken (programma’s, drivers, updates, …). 
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar. 
 • Er is geen onderscheid tussen leerlingen omdat iedereen hetzelfde toestel heeft. 
 • Bij een defect van een toestel krijgt de leerling volgens het servicepack een zelfde reservetoestel in bruikleen zodat hij/zij onmiddellijk verder kan werken met een vertrouwd toestel. Dit garandeert een continu lesverloop. Op deze manier neemt de school de bekommernis omtrent een defect volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen. 

Als school zien we heel wat bijkomende voordelen bij het gebruik van een mobiel toestel voor in de klas en thuis.  

 • Leerlingen gebruiken digitale toepassingen om te creëren, te participeren en te interageren. 
 • Leerlingen gaan verantwoord, kritisch en ethisch om met digitale media en informatie. 
 • Leerlingen denken en handelen computationeel. 
 • Leerlingen leren kritisch opzoeken via het internet. 
 • Het gebruik van nieuwe technologieën wordt aangemoedigd. 
 • De leerkracht kan eenvoudig extra oefeningen aanbieden die zowel in de les als thuis kunnen verwerkt worden. 
 • Er kan tijdens de lessen efficiënter gewerkt worden. 
 • Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken en ingeoefend worden. 
 • Leerlingen kunnen thuis met medeleerlingen samenwerken aan oefeningen. 
 • Iedere leerling krijgt dezelfde identieke mogelijkheden, zowel op school als thuis, om te werken met nieuwe media. 

Van de school verwachten we: 

 • Minder kopieën omdat heel wat documenten digitaal kunnen worden aangeboden. 
 • Leerboeken en invulschriften die hopelijk in de toekomst minder aangekocht hoeven te worden. 
 • Digitale leermiddelen die steeds up-to-date zijn. 
 • Steeds meer digitale lespakketten en digitale leertools aanbrengen. 
 • Geen aankoop meer van een duur grafisch rekentoestel. 
 • Veel meer innovatieve, creatieve en interactieve lessen. 
 • Een intensieve nascholing voor de leerkrachten. 
 • Een goed uitgebouwde infrastructuur die de integratie van het digitale leermiddel alle kansen geeft. 
 • De uitbouw van een helpdesk voor leerlingen en leerkrachten die de eerste zorgen kan toedienen bij problemen met het digitale toestel.  
 • Het regelmatig meten van de leerwinst. 
 • Daarnaast willen wij met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden: 
 • Vaardigheden in ICT, aangeven door het gemeenschappelijk ICT-leerplan. 
 • Vertrouwdheid met nieuwe media. 
 • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

We verwijzen daarom ook graag naar de publicatie “Sleutelcompetenties voor een leven lang leren – Het Europees Referentiekader”. Dit is een aanbeveling van het Europees Parlement over de sleutelcompetenties die jongeren en volwassenen moeten verkrijgen om hen in staat te stellen om levenslang de nodige vaardigheden en competenties te blijven ontwikkelen. De 4de sleutelcompetentie is de digitale competentie. De vaardigheden omvatten: het vermogen om informatie te zoeken, te verzamelen en te verwerken en deze op kritische en stelselmatige wijze te gebruiken, de relevantie ervan te beoordelen en onderscheid te maken tussen reëel en virtueel met inachtneming van de onderlinge verbanden. Men moet in staat zijn hulpmiddelen te gebruiken om complexe informatie te produceren, te presenteren en te begrijpen, en toegang te krijgen tot internetdiensten, daarnaar te zoeken en die te gebruiken; men moet ook in staat zijn technologieën van de informatiemaatschappij te gebruiken als hulp bij kritisch denken, creativiteit en innovatie.  

Dit alles gaat niet van de ene op de andere. Om dit proces in goede banen te leiden, werd een werkgroep samengesteld voor dit laptopproject. Daarbij zorgt een sterk ICT-team voor een performant netwerk en een snelle eerstelijns ondersteuning. Daarnaast wordt het lerarenkorps waar nodig stevig bijgeschoold en eveneens ondersteund.  

Ook voor de leerlingen en de leerkrachten zal het nieuwe project een aanpassing worden. Ook naar hen toe willen we duidelijk zijn omtrent onze verwachtingen. 

Van de leerlingen verwachten we dat:  

 • Ze zorg dragen voor hun toestel en dat ze hun toestel behandelen alsof het hun eigen toestel is. 
 • Ze de digitale etiquette kunnen respecteren met een correct en veilig inlog- en paswoordgebruik. 
 • Ze openstaan voor vernieuwing en dat ze de aangeboden digitale leermiddelen leren gebruiken. 

Van de leerkrachten verwachten we dat: 

 • Er ingegaan wordt op het intense nascholingsplan omtrent technische en didactische ICT-vaardigheden. 
 • Ze open staan voor vernieuwing en dat ze op zoek gaan naar de pedagogische meerwaarde van de ICT-integratie in hun lessen. 
 • Er met de ICT-integratie in de lessen verder wordt ingezet op differentiëren en zelfstandig leren. Zo kunnen we een onderwijs op maat creëren voor elke leerling. 
 • Er respect is voor de afgesproken digitale etiquette. 

Uiteraard zijn de ouders een belangrijke schakel in het doen slagen van dit project. Wanneer een leerling voor de eerste keer kennis maakt met het project zal het nodig zijn om de leerling daarbij thuis te ondersteunen. 

 Van de ouders verwachten we dat: 

 • Ze het gebruik van het digitale toestel bij hun kinderen stimuleren en opvolgen. 
 • Ze hun kinderen begeleiden in het veilig gebruik van het toestel en dat ze hun kind wijzen op de gevaren van verlies, diefstal en beschadiging. 
 • Ze de financiële afspraken van waarborg en servicepack nakomen. 

De Ipad in de eerste graad.

Voor de 2de en 3de graad is de finale beslissing nog niet gemaakt.

De leerling ontvangt de apparatuur in een goede staat en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 

De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur. 

Enkel de leerling en zijn gezin mag het ICT-apparatuur gebruiken. 

Het is de leerling verboden de apparatuur te gebruiken voor privé doeleinden of activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen van de school of die het imago van de school kunnen schaden. 

Tijdens een ziekteperiode van de leerling van 6 weken of langer, moet de apparatuur ingeleverd worden bij de school. Dit in overleg met de studieleider en directie. 

Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming van de school wijzigingen in de configuratie van de apparatuur aan te brengen. 

De leerling dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen door het verwijderen en het vermijden van verdachte bronnen. De leerling is verantwoordelijk voor de regelmatige verandering van wachtwoorden, de updating van virusscanner, firewall en dergelijke tenzij deze processen centraal aangestuurd worden door de school. 

De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur. Het aankopen van een beschermhoes (tweede en derde graad) is verplicht ter preventie. 

In geval van schade of diefstal van de apparatuur is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de school te melden. De leerling dient hierbij de richtlijnen van de school nauwlettend op te volgen. De ouders/voogd geven de diefstal aan bij de politie. 

Bij verlies of diefstal wordt de apparatuur vanop afstand geblokkeerd en is de apparatuur niet meer bruikbaar. 

De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de apparatuur of voor schade aan de apparatuur ontstaan door nalatigheid of onachtzaamheid. In dit geval kunnen de kosten voor herstel aangerekend worden. 

Als de apparatuur beschadigd is of niet meer goed werkt, dient de leerling dit onmiddellijk te melden aan de school. De leerling biedt de apparatuur aan bij de helpdesk van de school. 

De leerling dient de apparatuur op het einde van de eerste graad of binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van de schoolloopbaan op Don Bosco Hoboken op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt de leerling zich tot betaling van de tegenwaarde van de apparatuur aan de school. 

Een leerling die vanuit de eerste graad doorstroomt naar de tweede graad dient zijn apparatuur op het einde van de eerste graad te retourneren. Bij de start van de tweede graad wordt er een ander type apparatuur in bruikleen gegeven. 

Een inlevering dient bij het beëindigen van de schoolloopbaan of bij uitschrijving in de loop van het schooljaar onmiddellijk te gebeuren. In alle andere gevallen, na de eerste graad of na een eindjaar in de derde graad, gebeurt de inlevering in de dagen na de laatste proefwerken van juni. De dienst ICT zal de toestellen op afroep laten inleveren. 

Indien de leerling na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door de school niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van de school tot teruggave van de apparatuur, verbeurt de leerling een boete van € 20 voor iedere dag, dat de leerling, na bij aangetekende brief door de school vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet. 

De ouders en de leerlingen verbinden er zich toe bij ondertekening van het bruikleencontract om: 

 • een waarborg van € 75 te betalen aan de school. De betaling van deze waarborg gebeurt via de webshop van de school. De waarborg kan gebruikt worden bij verlies of diefstal door nalatigheid, voor schade en herstellingen die niet onder de verzekeringsvoorwaarden vallen en die niet in het servicepack zitten. 
 • een standaard hoes aan te kopen ter bescherming van de laptop. De betaling van deze waarborg gebeurt via de webshop van de school. Dit is enkel voor leerlingen in de tweede en de derde graad die een laptop in bruikleen hebben. 
 •  de jaarbijdrage voor de verzekering en de service te betalen. Dit servicepack bedraagt €36 (of €3 per maand) voor de eerste graad en €… (of €… per maand) voor de tweede en de derde graad voor schooljaar 21-22 en 22-23.  Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar. De jaarbijdrage wordt verrekend via de schoolrekening.  

Het servicepack is om leerling, ouder en leerkracht met zo weinig mogelijk technische zorgen te kunnen laten proeven van nieuwe technologie en nieuwe methoden in het onderwijs.  

Wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van ons pedagogisch project. Indien er problemen zijn, gaat de leerling met het toestel naar onze helpdesk in het 0LC. Dit dient te gebeuren vóór aanvang van de lessen of tijdens de speeltijd. Als het dringend is, kan de leerkracht toestemming geven om tijdens de les langs te komen. Bedoeling is dat de leerling nooit zonder een werkend toestel zit zodat de leerling altijd de lessen kan volgen of toetsen/examens kan verderzetten.  

Laat het toestel nooit door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die niet via onze partner gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen. Indien de schade aan het toestel een herstelling vereist dan krijgt de leerling een gelijkaardig toestel van de school in bruikleen. Zodra het toestel van de leerling hersteld is, neemt de leerling zijn of haar eigen toestel terug in gebruik. De helpdesk zorgt voor de uitnodiging en de ruil.  

Om een vervangtoestel te krijgen, moet het eigen toestel eerst ingeleverd worden. Alvorens het toestel afgegeven wordt aan de laptopbalie in het OLC, controleert de leerling of alle documenten in de online opslagruimte staan (OneDrive of Smartschool). Bij de herstelling moeten mogelijk software en/of hardware vervangen worden. Daarbij is het mogelijk dat persoonlijke bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek, eigen software…) verloren gaan. Voorkom dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. We streven er naar dat 100% van onze leerlingen, 100% van de tijd een werkend toestel hebben. 

1 Softwarematige herstelling 

In plaats van urenlang te zoeken welke instelling of driver verkeerd zou zijn, maken wij korte metten met het probleem en vervangen we alle software door nieuwe software. De leerling krijgt als het ware het toestel terug zoals het op dag 1 was. De herstelling is gratis. Bij het oplossen van softwarematige problemen bestaat de kans dat alle bestanden worden gewist. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het online opslaan van zijn/haar bestanden (Smartschool of OneDrive). Is de leerling vergeten de bestanden online te plaatsen, of op een ander medium te back-uppen, dan kunnen ze niet meer gered worden. 

2 Hardwarematige herstelling binnen garantie 

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Kortom: een falen van het toestel zonder dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Herstelling is gratis. Onze partner voorziet een next-business-day-garantie van 4 jaar. In de praktijk betekent dit dat defecte laptops binnen de 1 à 2 werkdagen gerepareerd worden, en dit 4 jaar lang. 
Hiervoor is geen verplaatsing met het toestel nodig en er zijn dus geen verzendkosten. Dit is inbegrepen in het servicepack. Op de batterij en lader geldt ook een garantie van 4 jaar. Dit is zeer uitzonderlijk. (particulier is de garantie vaak maar 6 maanden). Wanneer het toestel van de leerling in reparatie is, krijgt de leerling een gelijkaardige toestel in bruikleen. 

3 Hardwarematige herstelling buiten garantie 

Dit zijn gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel (bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…). Onze parner heeft gekozen voor een service tegen schade aangebracht door de leerling zelf (schade buiten garantie). Het enige doel is de kost die zulke gevallen met zich meebrengt beheersbaar te houden voor de ouders. Een schadegeval buiten garantie kost (maximum) €150,00 per schadegeval. Het creëert ook dat de leerling verantwoordelijkheid leert te dragen voor zijn of haar toevertrouwd toestel. Indien de herstellingskosten lager zijn dan €150,00 zal uiteraard de eigenlijke kostprijs aangerekend worden. De partner zal via de school de factuur van de herstelling bezorgen aan de ouders. Ook bij schade aangebracht door de leerling zelf (schade buiten garantie) krijgt de leerling een gelijkaardig toestel van de school in bruikleen. Onze partner verbindt zich er toe om de next-business-day-garantie toe te passen en de laptop binnen 1 à 2 werkdagen gerepareerd aan de leerling terug te bezorgen. 

4 Schade door iemand anders 

Indien iemand anders schade heeft toegebracht aan de laptop, wordt dit gemeld bij het inleveren. De school zal de factuur van de herstelling bezorgen aan de leerling (ouders) van het toestel maar we rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. 

5 Tijdens schoolvakanties 

De eerste werkdagen van juli en de laatste werkdagen van augustus kan u tijdens de normale schooluren terecht bij de helpdesk van Don Bosco Hoboken. Raadpleeg de website voor de openingsuren van de school. Tijdens vakantieperiodes kan u terecht bij de hersteldienst van onze partners. Raadpleeg onze website voor hun contactgegevens. De voorwaarden (garantie, service,…) blijven dezelfde, maar u kan geen vervangtoestel bekomen. 

1 Dagelijks gebruik 

De leerlingen hebben hun bruikleentoestel elke dag bij! De leerling leent zijn of haar persoonlijke toestel nooit uit! De leerkracht bepaalt wanneer de Ipad of laptop tijdens de lessen gebruikt wordt.  

Indien er voor een bepaalde lesopdracht gewerkt wordt met werkboek of invulbladen, zal de Ipad of laptop tijdens die lessen in mindere mate gebruikt worden. Voor andere lessen (bv. technisch tekenen) zal het toestel heel intensief gebruikt worden. Tijdens studie-uren, kan de leerling vrij gebruik maken zijn toestel voor lesopdrachten, het maken van taken en/of het voorbereiden van toetsen. Als de toezichthoudende leerkracht ermee instemt, kan de leerling vrij surfen. 

2 Opladen en batterij 

De lader dat bij het bruikleentoestel hoort wordt enkel thuis gebruikt en wordt dus niet mee naar school genomen. 

De batterij van de laptop moet elke avond thuis opgeladen worden, zodat de leerling de lesdag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Een volgeladen batterij kan 8u werken zonder netstroom en dit is voldoende voor een volledige lesdag. Het eerste lesuur is dus geen oplaad-uurtje! Heeft de leerling in de loop van de dag toch een platte batterij, dan kan het toestel enkel opgeladen worden in een servicepunt aan de helpdesk van het OLC. Indien de leerling te vaak op school arriveert met een onvoldoende opgeladen batterij, kunnen sancties volgen. Een batterij verbruikt veel energie om geluid en beelden af te spelen. Indien de leerling tijdens de pauzes games speelt, filmpjes bekijkt of muziek beluistert, dan verbruikt dit veel batterij. De leerling moet er zelf voor zorgen dat de batterij nog bruikbaar is tijdens de lessen. De lessen hebben altijd voorrang op digitale ontspanning tijdens pauzes. Hoe goed de leerling de batterij ook onderhoudt, op een gegeven moment komt er een einde aan zijn levenscyclus. Dit is te merken wanneer de laptop niet meer opstart of al na enkele minuten toch uitschakelt na het opladen. Hoe gaat de batterij het langst mee? De eerste keer dat zo’n batterij wordt opgeladen, verschilt niet van de 50ste keer. Laad de batterij gerust vaker op bijvoorbeeld al wanneer 20% van de capaciteit overblijft. Voorkom een volledige ontlading van de batterij. Dit kan ze beschadigen. 

De lader hoort samen bij het toestel en worden samen ingeleverd op het einde van een gebruiksperiode. 

3 Safety first 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Enkele afspraken om schade of verlies te vermijden: 
Bewaar, transporteer of gebruik de Ipad of de laptop ALTIJD in de bijgeleverde beschermhoes. De beschermhoes van de Ipad is in bruikleen, van de laptop is eigendom en persoonlijk. 
Zorg voor een degelijke en stevige boekentas waar zowel de boeken als het toestel mét beschermhoes in opgeborgen kan worden. 
Klap het toestel nooit dicht als er nog een voorwerp op het toetsenbord ligt. 
Zet het toestel nooit hardhandig neer. 
Druk niet op het beeldscherm, noch op de voorzijde, noch op de achterzijde. 
Neem het toestel vast aan de randen van het beeldscherm. 
Leg geen voorwerpen op het gesloten toestel. 
Laat het toestel nooit onbewaakt achter. 
Gebruik de Ipad of laptop niet op de speelplaats. Dit om ongevallen en/of schade te vermijden. U heeft bovendien de mogelijkheid om een locker te huren (eerste graad) of te gebruiken (tweede graad via servicepack) op school waarin het toestel opgeborgen kan worden tijdens de speeltijd of L.O. les. 
Het toestel wordt ’s nachts nooit op school bewaard. 
Niet eten of drinken boven of in de buurt van het toestel. 

4 Verleidingen 

Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…) kunnen een obstakel worden. Toch stelt de school geen specifieke beperkingen in (ook al kan dit technisch gezien wel). Met ingestelde beperkingen zouden de leerlingen gehinderd kunnen zijn wanneer zij iets moeten opzoeken voor bepaalde lesopdrachten. Bovendien zijn veel leerlingen slim genoeg om beperkingen te omzeilen. 

Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat de leerling uitspookt met de Ipad of laptop. Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Het enige wat u en wij nog kunnen doen is ermee leren omgaan: in dialoog met de jongere en door grenzen af te spreken. Ouders en school moeten hierin een team vormen. De school wil het probleem niet van zich afschudden, maar kan zonder hulp van de ouders onvoldoende bereiken. 

Tijdens bepaalde klasopdrachten kunnen er via bepaalde software applicaties of websites tijdelijk geblokkeerd worden. Dit om een eerlijk verloop van bepaalde lessen en evaluaties te garanderen. 

5 Accounts 

Elke leerling heeft een eigen account die geregistreerd is aan het toestel. Via deze account kan de leerling ook de software downloaden en inloggen op Smartschool. De Ipad of de laptop is in onze administratie op naam geregistreerd door middel van het serienummer (dat ook digitaal in het geheugen van het toestel is opgeslagen). Leerlingen kunnen de toestellen bijgevolg onmogelijk onderling wisselen. Bij de start van het project en doorheen de lessen krijgt de leerling de nodige uitleg hoe er moet gewerkt worden met het toestel en hoe er kan ingelogd worden op het netwerk van de school. Heerst er nog twijfel over iets, dan kan de leerling steeds terecht bij de helpdesk in het OLC. 

6 Documenten bewaren 

Een Ipad of een laptop is uiteindelijk ook maar een machine die defect kan. Afhankelijk van het defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren zijn. Dat gaat van opdrachten, toetsen, taken tot alle persoonlijke documenten zoals foto’s, films, enz. Een heel veilige manier van bestanden bewaren is om alles online te zetten in de ‘cloud’: de leerling raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Don Bosco Hoboken biedt alle leerlingen een online opslagruimte via Smartschool (“Mijn documenten”) en via Office OneDrive (1Tb). In de klas zal de leerling uitleg krijgen hoe hiermee gewerkt moet worden. Wanneer de laptop niet goed meer functioneert, zal de software opnieuw op het toestel geïnstalleerd worden. Hierdoor gaan de huidige gegevens op de Ipad of de laptop verloren. De gegevens in de ‘cloud’ blijven natuurlijk onaangeroerd. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die verloren gaan! Bij gebruik van een vervangtoestel kan de leerling ook inloggen met zijn account. De leerling kan op die manier aan alle persoonlijke documenten die opgeslagen werden in OneDrive of Smartschool. 

7 Vakantieperiodes 

Ook tijdens de vakantieperiodes geldt de geboden service en garantie. Er kan op dat moment geen contact opgenomen worden met de school maar wel rechtstreeks onze partners. Meer info via de contactgegevens op onze website. Wanneer het toestel een hardware matige herstelling vereist, dan bestaat de mogelijkheid om tijdens de vakantie het probleem op te lossen door de service van onze partners. Een softwarematig probleem kan pas bekeken worden op school na de vakantie.