1Egraadkl

Met een ernstige knipoog naar Wetenschap, Techniek en Taal.

De eerste graad heeft een observerend en oriënterend karakter. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses en mogelijkheden liggen. In de vastgelegde algemene vorming komen alle vormingscomponenten aan bod. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en mogelijkheden te verkennen en te ontplooien.

 

Weet je al wat je wil?

Dan kan je terecht in 1A FIX. Je hebt dan al duidelijk de keuze gemaakt om je te verdiepen in de wereld van wetenschappen en techniek (1A STEM).

Weet je het nog niet zo goed?

Dan is voor jou 1A EXPLORE misschien geschikt. Dit is voor leerlingen die nog op zoek zijn naar hun interesses. In de labo’s van 1A EXPLORE volg je 3 modules van 10 weken STEM, taal en wetenschappen.

In het tweede jaar van de eerste graad kiest de leerling een basisoptie om keuzes uit het eerste jaar dieper te verkennen.

In de B-stroom kan je enkel terecht in STEM en techniek. In de B-stroom zijn er geen keuzemogelijkheden.

Differentiëren en remediëren

In de eerste graad zetten we bewust in op een zorgbrede werking, om leerlingen die extra noden hebben, bijkomend te ondersteunen.

We kiezen daarom voor een flexibel traject waarin de leerlingen die het moeilijk hebben worden bijgewerkt voor Nederlands, Frans en wiskunde. Leerlingen zonder achterstand krijgen in datzelfde traject opdrachten ter verdieping van de algemene vorming of ter verkenning van hun technische talenten.

Opstroom richting, wat is dat?

Ben je geslaagd in 1B of 1B+ met zeer goede resultaten? Haalde je net niet 1A? Heb je toch interesse in een richting met dubbele finaliteit in de tweede graad? Dan zou de opstroom-optie wellicht geschikt voor jou zijn!

Binnen de opstroom-optie worden er geen praktijkvakken aangeboden. In plaats daarvan besteden we extra tijd aan algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen. Je krijgt extra leerstof aangeboden op een rustiger tempo, maar het is belangrijk dat je een goede en regelmatige studiehouding hebt om alles goed te kunnen verwerken.

Als je de opstroom-optie met succes afrondt, sta je aan het einde van het schooljaar op hetzelfde niveau als de leerlingen die 2A hebben gevolgd. Hierdoor heb je de mogelijkheid om in de tweede graad te kiezen voor een richting met dubbele finaliteit die aansluit bij jouw interesses.

1e graad