Met een ernstige knipoog naar Wetenschap, Techniek en Taal.

De eerste graad heeft een observerend en oriënterend karakter. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses en mogelijkheden liggen. In de vastgelegde algemene vorming komen alle vormingscomponenten aan bod. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en mogelijkheden te verkennen en te ontplooien.

 

Ontdekkingsmodule en basisopties

Weet je al wat je wil?

Dan kan je terecht in 1A FIX. Je hebt dan al duidelijk de keuze gemaakt om je te verdiepen in de wereld van wetenschappen en techniek (1A STEM).

Weet je het nog niet zo goed?

Dan is voor jou 1A EXPLORE misschien geschikt. Dit is voor leerlingen die nog op zoek zijn naar hun interesses. In de labo’s van 1A EXPLORE volg je 3 modules van 10 weken STEM, taal en wetenschappen.

In het tweede jaar van de eerste graad kiest de leerling een basisoptie om keuzes uit het eerste jaar dieper te verkennen.

In de B-stroom kan je enkel terecht in STEM en techniek. In de B-stroom zijn er geen keuzemogelijkheden.

Differentiëren en remediëren

In de eerste graad zetten we bewust in op een zorgbrede werking, om leerlingen die extra noden hebben, bijkomend te ondersteunen.

We kiezen daarom voor een flexibel traject waarin de leerlingen die het moeilijk hebben worden bijgewerkt voor Nederlands, Frans en wiskunde. Leerlingen zonder achterstand krijgen in datzelfde traject opdrachten ter verdieping van de algemene vorming of ter verkenning van hun technische talenten.

Studierichtingen – Eerste graad – A
Studierichtingen – Eerste graad – B