Een brede eerste graad


Met een ernstige knipoog naar wetenschappen en techniek

De eerste graad heeft een observerend en oriënterend karakter. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses en mogelijkheden liggen. In de vastgelegde algemene vorming komen alle vormingscomponenten aan bod. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en mogelijkheden te verkennen en te ontplooien.

Verkennend project en basisopties

Om in de eerste graad als leerling een duidelijk inzicht te krijgen in zijn interesses en abstractievermogen bieden we verbredende en verdiepende doelen aan. In het eerste jaar van de eerste graad zal dit gebeuren via een aantal verkennende projecten.  In het tweede jaar van de eerste graad zal de leerling een basisoptie kunnen kiezen om zo de mogelijke interesse al dieper te verkennen.

Differentiëren en remediëren

In de eerste graad willen we ook bewust inzetten op een zorgbrede werking waardoor leerlingen die er extra nood aan hebben, bijkomend ondersteund kunnen worden.

We kiezen daarom voor een flexibel traject waarin de leerlingen die het moeilijk hebben worden bijgewerkt voor Nederlands, Frans en wiskunde. Leerlingen die geen achterstand hebben kunnen in datzelfde traject opdrachten krijgen ter verdieping van de algemene vorming of ter verkenning van hun technische talenten.

Studierichtingen – Eerste graad – A
Studierichtingen – Eerste graad – B