De ouderraadWat doet de ouderraad?
Ouders, de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen, doen een beroep op de school. Daarbij hebben zij bepaalde verwachtingen. Een goede samenwerking tussen ouders, directie, leerkrachten en leerlingbegeleiding komt de school én de leerlingen ten goede. Omdat ouders en leerkrachten intens bezig zijn met de vorming en de ontwikkeling van dezelfde kinderen. Omdat ouders voor hun kinderen bij uitstek een brug kunnen zijn tussen de twee werelden – school en gezin – waarin het kind leeft. Betrokkenheid bij de school en juiste informatie geeft de ouders een beter beeld omtrent de schoolse situatie van hun kind. Ook leerkrachten en directie doen heel wat informatie op uit geregelde contacten en samenwerking met de ouders. Als ouders en school samenwerken, komt dat het kind ten goede. Daarom een oudervereniging.

Leden
Vertegenwoordiger van de ouders:


* Ann LEMMENS – Voorzitter

Vertegenwoordigers van de school:


* Kristien VAN DER SMISSEN – Directeur


* Pieter SCHIPPERS – Adjunct-Directeur

Activiteiten
* De ouderraad komt eenmaal per maand bijeen op een dinsdagavond om 20 uur. In totaal zijn er zo een 8-tal vergaderingen per schooljaar. Op deze vergaderingen worden diverse agendapunten behandeld over de werking van de school. Ook ouders kunnen hier vragen stellen.


* Verder verzorgt de ouderraad de dag van de leerkracht door leraars te verwennen met een koffiepauze, ze helpen actief mee aan de opendeurdag en ze organiseren jaarlijks een activiteit voor alle ouders (bv bezoek aan Urania, stadswandeling, bezoek aan één van de forten, … ).


* De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de schoolraad waar ze samen met vertegenwoordigers van de leraars, leerlingen en lokale gemeenschap in overleg gaan.

Contact
e-mail : ouderraad@donboscohoboken.be