Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Nieuwe leerlingen voor 1A of 1B

Voor leerlingen die zich wensen in te schrijven in het eerste jaar, wordt er gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Wie een nieuwe leerling wil laten inschrijven in 1A of 1B, moet zich aanmelden via de website www.meldjeaan.antwerpen.be. De aanmeldperiode liep tot 26 maart. De communicatie naar de ouders is voorzien op 21 april. Het effectieve inschrijven start dan op 26 april. Heb je op 21 april geen school toegewezen gekregen, dan kan je vanaf 24 april op zoek gaan naar de vrije plaatsen via dezelfde bovenstaande website.

Vanaf het tweede jaar & duaal

Leerlingen/jongeren die niet op onze school zitten en zich wensen in te schrijven voor de andere leerjaren, kunnen dit doen door contact op te nemen met de school.

De school is gesloten tot 22 augustus

Vanaf 23 augustus kan u opnieuw contact opnemen met de school of fysiek langs komen.