Lessenrooster 7BNL

7BNL
Nederlands5
Frans3
Engels3
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Katholieke godsdienst2
Wiskunde5
Labo fysica3
Labo chemie3
Gedragswetenschappen3
31


De focus ligt bij deze studierichting op algemene vorming in plaats van op technische of praktische specialisatie. Er wordt heel wat tijd voorzien voor wiskunde, wetenschappen en talen. We brengen je met deze opleiding op het niveau van de TSO – eindtermen (doorstroming).

Dit zevende jaar is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs (bacheloropleidingen), maar het behaalde diploma biedt uiteraard ook heel wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Aangezien dit een vrij theoretische opleiding is, is motivatie en interesse onontbeerlijk. Het werkritme ligt immers aanzienlijk hoger dan in de klassieke specialisatiejaren op BSO-niveau.

Hieronder vind je de lessentabel, nog onder licht voorbehoud.