Lessenrooster 7BIE Industriële elektriciteit

De leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats; door het gebruik van moderne didactische middelen in de theoretische lessen (video, PC…) en nieuwe toestellen en machines in de werkplaats en het labo (PC, PLC , simulatoren …) is de opleiding de realiteit zeer nabij.

Verder krijgen de studenten de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast.

De bedrijfsstage van de studenten bij gerenommeerde firma’s en bedrijven in gespecialiseerde domeinen geeft de leerlingen de kans om de werkrealiteit te beleven. Gezien hun belangrijke meerwaarde, ook op administratief, sociaal vlak, zijn stages (in een industriële omgeving) bijna onontbeerlijk.

7BIE
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stages8
Technologie
 Machines / Pneumatica / Elektronica / Automatisering4
Ondernemend project2
34


Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • onderhouds – en installatietechnicus in kleine ondernemingen.
 • monteur bij installateurs van huishoudelijke en industriële installaties.
 • magazijnier in elektro-groothandel.
 • hulpelektricien in grote bedrijven.


Lessenrooster 7BIN Interieurinrichting

Dit jaar van de richting interieurinrichting concentreert zich op het ontwikkelen van probleemoplossend denken, waarbij één of meerdere oplossingen worden uitgewerkt, geanalyseerd en geëvalueerd, waarbij een juiste keuze kan worden gemaakt tussen een waaier van toepassingsmogelijkheden of mogelijke technische verwezenlijkingen.

Het verwerven van belangrijke industriële vaardigheden voor een uitvoerende taak in het bedrijfsleven. Taken die met een grote beroepsfierheid en motivatie, ethisch verantwoord, dienen te worden uitgevoerd.

Het verder specialiseren tot volwaardig machinebediener en zelfs tot machinesteller van CNC-machines. Deze machines worden steeds meer gebruikt in elk produktieproces in de houtverwerkende industrie.

In dit specialisatiejaar worden de leerlingen door het verder uitdiepen van verschillende CNC-technieken zowel theoretisch als praktisch optimaal voorbereid zodat hun tewerkstellingskansen groter worden.

7BIN
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en technisch tekenen6
Ondernemend project2
34


Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • De vraag naar degelijk opgeleide afgestudeerden met CNC-kennis en voldoende moderne know-how overtreft momenteel het aanbod, ook in de toekomst voorzien we hierin geen wijziging.
 • Dankzij een gespecialiseerde theoretische en praktische opleiding in het 7de jaar Industriële houtbewerking staat een brede waaier van tewerkstellingsmogelijkheden open.Lessenrooster 7BDW Dakwerken

Het 7de specialisatiejaar Dakwerken maakt deel uit van onze bouwafdeling, maar haalt zijn instroom uit verschillende richtingen. Leerlingen uit 6 Ruwbouw, houtbewerking en CV kunnen zich na het 6de specialiseren in deze richting die nauw aansluit bij hun opleiding. Dit is zeker een uitgelezen kans, voor hen die minder geïnteresseerd zijn in de verwarmingstechnieken en interieurbouw die we ook aanbieden als specialisatiejaren in onze school.

Combinatie school-werkplek

De 16 uur praktijk en 4 uur bijhorende theorie wordt een combinatie van lessen op onze school en leren op de werkplek. Op die manier krijg je lessen van leerkrachten met expertise in het vak én leer je kneepjes van het vak op de werkvloer, of in dit geval op het dak. We houden goed contact met stagebedrijven en leveranciers.

Verschillende bedrijven hebben onze school ondertussen al interne opleidingen aangeboden bij hun op het bedrijf. Dit bewijst meteen dat vele bedrijven in het Antwerpse vragen naar goed opgeleide vakmannen die in dit knelpuntberoep aan de slag kunnen gaan. Werk zat dus na deze opleiding.

Wat leer je?

Onder begeleiding oefen je dakdekken en dakdichting. Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken. Al doende word je een all-round dakdekker die verschillende types daken (hellend en plat), dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.

Het snijden, plooien en solderen van zink behoort ook tot de competenties, dit passen we toe bij dakgoten, dakranden en andere afwerkingen op en rond het dak.

Ook het uittimmeren en installeren van lichtkoepels, dakvlakramen en dakkapellen staan op het programma. Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek. Hiermee krijg je zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.

Veel van onze competenties worden ook behaald door onze alternerende stage, opleiding bij onze partners Velux, IRS-Btech, BMI-Icopal,… Ook het bezoeken van beurzen staat op het programma. Door onze contacten werken we ook met de beste materialen en zorgen we voor kwaliteit.

Belangrijk
Als dakwerker dien je medisch geschikt verklaard te worden.
Een lichamelijke geschiktheid is dus een vereiste om op stage te mogen gaan en om het diploma van dakwerker te kunnen behalen.
De school stelt na je inschrijving een arbeidsarts aan om dit onderzoek te laten uitvoeren.

7BDW
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage16
Technologie en technisch tekenen4
Ondernemend project2
34


Tewerkstellingsmogelijkheden:

Werken als (zelfstandige) dakdekker.


Lessenrooster 7BV Verwarmingsinstallaties

Met dit 7de jaar Verwarmingsinstallaties richten we ons tot leerlingen die geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties.

Onze algemene doelstellingen zijn een theoretische en praktische opleiding geven in warmwatertoestellen, milieuvriendelijke technieken, aardgastechnieken, aardgasketelcombinaties en gasoliebranders. Deze technieken vinden een ruime toepassing in de industrie, openbare gebouwen, grootwarenhuizen, ziekenhuizen, sportcentra, scholen, voedingssector, horecasector en huishoudelijke installaties. Herstellingen uitvoeren en de service verzekeren aan al deze installaties gebeurt door gespecialiseerd personeel. Het onderdeel elektriciteit bij brandertechnieken komt hier sterk aan bod zodat elektriciteit dan ook een belangrijk onderdeel in de opleiding is.

De praktijklessen worden aangevuld met stages bij onderhoudsfirma’s van centrale verwarmingsinstallaties. Op het einde van dit schooljaar dient een gespecialiseerd eindwerk (GIP) afgeleverd te worden.

Onze school is erkend om het einde van het schooljaar aan leerlingen die in de verschillende proeven slagen volgende certificaten uit te reiken:

 • certificaat Cerga “Gasmonteur”
 • certificaat “CERGA-professionele gasinstallateur”
 • “certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI”
 • “certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof “

De bezitters van de certificaten gasvormige- en/of vloeibare brandstof kunnen verbrandingscontroles uitvoeren bij verwarmingstoestellen gevoed met stookolie en/of gas. Deze certificaten moeten telkens hernieuwd worden na 5 jaar. Aardgasinstallaties aangelegd door een “CERGA-professionele gasinstallateur” moeten niet meer gekeurd worden door een extern keuringsorgaan.

Het aanvragen van deze certificaten is geheel vrijblijvend. Leerlingen die de certificaten aanvragen moeten de verplichte retributiekosten of examenkosten betalen.

 

7BV
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Gasketelcombinaties2
Gasoliebranders2
Elektriciteit2
CV-installaties en stage8
Technologie
Gasketelcombinaties2
Gasoliebranders1
Duurzame energie1
Elektriciteit2
Ondernemend project2
34


Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • Als zelfstandige loodgieter / verwarmingsinstallateur.
 • In de groothandel voor sanitair en verwarming.
 • Als vertegenwoordiger voor sanitair en verwarming.
 • Als onderhoudstechnicus sanitair of verwarming.
 • Als werknemer in een installatie- of onderhoudsbedrijf.


Lessenrooster 7BFL Fotolassen

De hoofddoelstelling van de richting Fotolassen is een praktisch-theoretische opleiding en specialisatie, zodat de leerling op het einde van het 7de jaar met succes een erkend certificaat met een bepaalde minimumkwalificatie met één van onder vermelde lasprocédés, kan behalen bij een door de staat erkend controle-organisme.

Men wil kwalitatief hoogstaand laswerk afleveren:

 • met de verschillende lasprocédés: (elektroden-lassen, MIG-MAG-lassen, TIG-lassen),
 • met een verantwoorde keuze van het gebruikte lasprocédé en dito toebehoren,
 • van staal, roestvast staal en aluminium plaatmaterialen,
 • van speciale materialen in alle handelsvormen (pijpen, profielen…)
 • in diverse lasstanden tot zelfs laspositie HL 045,
 • dat moet voldoen aan laboratoriumlascontroles (zowel destructief als niet-destructief).

De bedoeling is leerlingen met een behoorlijke praktische voorkennis met betrekking tot lassen/constructie verder specialiseren tot het afleveren van hoog kwalitatief laswerk.

Tijdens de opleiding:

 • de leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats,
 • gezien hun belangrijke meerwaarde, ook op administratief en sociaal vlak, zijn stages in een industriële omgeving bijna onontbeerlijk,
 • de nabijheid van een of meer bedrijven waarmee de school samenwerkt is noodzakelijk.

7BFL
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en labo6
Ondernemend project2
34


Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • in bedrijven gespecialiseerd in:
  • apparatenbouw (warmtewisselaars, drukketels, vaten…)
  • scheepsbouw en herstellingen,
  • onderhoudslaswerken, pijpfitten…
  • gespecialiseerde lasfirma’s.
 • zelfstandige: gespecialiseerd in laswerk en constructie.
 • een lasser met keuringsattest voor kwaliteitswerk kan uitgroeien tot volwaardig fotolasser.


Lessenrooster 7BCW Computergestuurde werktuigmachines

Wanneer je de studierichting werktuigmachines of mechanische vormgevingstechnieken met succes hebt afgerond kun je jezelf verder vervolmaken in het 7de specialisatiejaar Computergestuurde werktuigmachines.

Ben je afgestudeerd in 6BW dan is dit specialisatiejaar een logisch vervolg van je studiecarrière. Na afloop behaal je immers een diploma secundair onderwijs.

Je verwerft een grote praktische kennis betreffende de fabricage op computergestuurde werktuigmachines. Vooreerst leer je verschillende CNC-machines programmeren, stellen en bedienen. Zo beschikken we in onze school over gestuurde draai-, frees- en graveermachines. Als sturingen onderscheiden we FANUC, PHILIPS en SIEMENS.

Je kennis op het vlak van DIN-programmatie wordt uitgebreid. Je leert ook programmeren in dialoog. Naast het programmeren aan de console leer je ook werken via een grafische dialoog.

Technisch tekenen doe je met ACAD en Inventor. Het DXF-bestand importeer je in een CAM-pakket. De werkvoorbereiding voor een werkstuk maak je via het modern CAM-pakket AlphaCAM. Via de postprocessor verzend je het gegenereerde CNC-programma naar de machine. Vermits dit alles elektronisch verloopt spreken we van CAD/CAM.

Uiteraard werk je op CNC-machines met moderne snijgereedschappen. De snijparameters bepaal je online . Een goede kwaliteitscontrole tijdens het productieproces en op de afgewerkte onderdelen maakt deel uit van je verantwoordelijkheid.

Om dit alles te realiseren beschikt de school over een moderne mechanica-werkplaats met de nieuwste machines. Tijdens je opleiding is een specifieke bedrijfsstage ingelast van 3 weken.

De GIP (geïntegreerde proef) is het sluitstuk van je opleiding. Voor een vakjury, samengesteld uit mensen van de industrie en leerkrachten, verdedig je jouw eindwerk.

7BCW
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en technisch tekenen6
Ondernemend project2
34


Toekomstmogelijkheden:

 • Steller van gereedschappen.
 • CNC-operator.
 • CNC-steller/-programmeur.
 • Werkvoorbereider.
 • Zelfstandig zaakvoerder…


Lessenrooster 7BAE Auto-elektriciteit

Met het jaar Auto-elektriciteit richten we ons tot leerlingen van een 6de jaar Auto of een 6de jaar Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.

In dit 7de jaar gaat in het vak ‘diesel’ de aandacht vooral naar de inspuitapparatuur. We verdiepen ons in de kennis van de componenten. Dit is noodzakelijk voor een juiste afstelling maar ook voor een exacte storingsdiagnose.

Het vak ‘L.P.G.’ omvat niet enkel de studie van de werking van installatie, maar tevens worden de eigenschappen van vloeibaar petroleumgas en de wettelijke inbouwvoorschriften in verband met veiligheid belicht. Afstelling wordt geoefend op een draaiende motor.

De voornaamste doelstelling van het vak autotechniek is vertrouwd geraken met complexe moderne elektrische installaties en met mechanische systemen die elektrisch en elektronisch worden geregeld en gestuurd. We noemen o.a. benzine-inspuitsystemen, ABS-remsystemen, elektronische ontsteking, centrale vergrendeling, controlesystemen enz.

Veel aandacht gaat naar testprocedures, lezen en gebruiken van schakelschema’s. We leren storingen opzoeken door systematisch te testen met gebruik van schakelschema’s, blokschema’s en storingstabellen of testprocedures. De scoop als controle- en meetapparatuur zal hier een vertrouwd instrument worden.

Ook storingen aan dieselinspuitapparatuur of voorgloeisysteem worden onder de loupe genomen. Het blijft bij al deze materie niet enkel bij theoretische inzichten, er zal ook heel wat praktisch handelen bij te pas komen.

Foutloos bedienen van controle – en meetapparatuur, op punt stellen van systemen, tekorten opsporen en herstellen, werkvoorbereiding en kwaliteitszorg wordt door praktijk en stage ingeoefend.

7BAE
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Auto-elektriciteit4
Stage8
Technologie
Technologie2
Comfort en veiligheid2
Elektriciteit3
Hydropneumatica1
Ondernemend project2
34


Toekomstmogelijkheden:

 • Garagehouder


Lessenrooster 7BMM Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen

Met dit 7de jaar Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen richten we ons tot leerlingen die geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.

Je volgt een praktisch-theoretische opleiding waarbij inzicht en logisch denken om diagnoses te kunnen stellen belangrijk zijn; Je maakt gebruik van aangepaste moderne meetapparatuur. Je scherpt je manuele vaardigheden aan bij herstellingen.

Dit alles leer je door het demonteren, monteren, hertellen of vervangen, afstellen en inwerkingstellen van componenten. Het gaat om mechanische herstellingen met betrekking tot motoren, transmissie, ophanging, besturing en remmen. De mechanicien kan tevens tune ups uitvoeren, motoren reviseren en elektrische en elektronische defecten herstellen. En waarom kan hij/zij niet ingezet worden bij motorboten, karting, pocket bikes en zeker en vast ook bij herstel en onderhoud van tuinbouwmachines.

De studierichting Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen is een studierichting die toegang geeft tot een beroep met toekomst. Daar het hier gaat over een gespecialiseerde opleiding, hebben de afgestudeerden een zeer grote kans op tewerkstelling. Daarenboven hebben ze een aantal unieke vaardigheden opgedaan en attitudes geleerd tijdens hun ‘werkplaatservaring’.

7BMM
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Motortechnieken4
Lassen2
Stage8
Technologie
Elektriciteit2
Technisch tekenen1
Technologie1
Ondernemend project2
34


Toekomstmogelijkheden:

 • Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
 • Carrosserie
 • Auto
 • Vrachtwagenchauffeur
 • Als mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen werk je in gespecialiseerde garages en carrosseriebedrijven.
 • En waarom niet als zelfstandig uitbater van een motorfietsenhandel?