Lessenrooster 5AE(/6AE vanaf volgend jaar)

In de 3de graad BSO Elektrische installaties staat de praktijk centraal. Deze praktische vaardigheid als elektricien wordt ondersteund door technologische en theoretische (elektrische machines) vakken.

In het programmapakket komt de huisinstallatie uitvoerig aan bod: uittekenen, prijsberekening en uitvoering.

Ook het aansluiten en onderhouden van elektrische machines wordt in de praktijklessen grondig behandeld. Tenslotte leert men in de praktijklessen huishoudtoestellen onderhouden en herstellen.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de elektriciteitsopleiding is pas volledig na het 7de jaar Industriële elektriciteit.

5AE6AE
Godsdienst22
Engels22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Elektriciteit 14:14:
PV Elektriciteit1414
TV Elektriciteit 6:6:
TV Elektriciteit32
TV Technologie22
TV Onderhoudstechnieken1
TV Hernieuwbare energie2
3232


Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Industriële elektriciteit.
 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Elektrotechnicus duaal.
 • In de industrie als onderhoudstechnicus.
 • Zelfstandig elektricien huisinstallaties.
 • Hersteller huishoudtoestellen.


Lessenrooster 5ABI(/6ABI vanaf volgend jaar)

Binnenschrijnwerk en interieur.

Binnenschrijnwerk en interieur is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnenschrijnwerk en interieur en het plaatsen ervan. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

5ABI6ABI
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend Project02
PV Binnenschrijnwerk 14:14:
PV Realisaties hout1414
TV Binnenschrijnwerk 6:6:
TV Realisaties hout66
3232


Wat na het secundair?

De leerlingen behalen na het zesde jaar een diploma secundair onderwijs niveau 3. Zij kunnen op de arbeidsmarkt terecht, maar er zijn ook heel wat relevante SENSE-opleidingen (secundair na secundair) mogelijk. Een kleine greep uit het aanbod : daktimmerman, glaswerken, meubelmaker, plaatser houten vloerbedekking, trappenmaken,….

Leerlingen die nog verder willen studeren in het hoger onderwijs kunnen hun diploma secundair opwaarderen naar niveau 4 door het Naamloos Zevende leerjaar. Dit is een algemene opleiding die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting wordt ook aangeboden in onze school.


Lessenrooster 5AR(/6AR)

De 3de graad Ruwbouw biedt de leerlingen een polyvalente opleiding die nodig is om met kennis van zaken een verantwoordelijke functie in de nijverheid te bekleden.

De leerlingen leren bouwplannen lezen en duidelijke schetsen maken. Ze bestuderen materialen en constructietechnieken.

Ook een oordeelkundige planning en bestekberekening worden de leerlingen bijgebracht.

Daarenboven doen ze de nodige kennis van topografie op.

In de lessen praktijk doorlopen ze alle stadia: metselen, ijzervlechten, bekisten, beton storten en andere afwerkingstechnieken.

Via werkplekleren worden de praktijklessen realistisch opgebouwd. Buiten de schoolmuren werken we met onze leerlingen op echte bouwwerven waar we prachtige projecten realiseren.

5AR6AR
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Ruwbouw 14:14:
PV Realisatie bouw66
TV Ruwbouw 6:6:
TV Realisatie bouw66
3232


Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Dakwerken bouw.
 • In de bouwnijverheid als metselaar, bekister, ijzervlechter.


Lessenrooster 5ASV/6ASV

Centrale verwarming en sanitaire installaties: Na een vooropleiding in de tweede graad waarin de leerlingen verschillende materialen als koper, zink, kunststof, stalen pijpen en meerlagenbuizen hebben leren bewerken, worden in het 5de en 6de jaar specialisatiecursussen aangeboden.

Deze cursussen bestaan o.a. uit het plaatsen en aansluiten van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties, gasinstallaties en gastoestellen en alle bewerkingen die daarvoor nodig zijn.

In de verschillende cursussen Technologie leren de leerlingen alles over de hydraulische cv- en sanitaire installaties, gasinstallaties en de elektrische aansluitingen ervan. Natuurlijk wordt ook veel aandacht besteed aan de praktische scholing met moderne technieken en gereedschappen. Dit gebeurt deels in de school en deels tijdens stageperiodes in de nijverheid.

In het 6de jaar dienen de leerlingen een geïntegreerde proef af te leggen. Op het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen vrijblijvend (en mits het betalen van de verplichte examenkost) het certificaat “Gasmonteur” behalen.

De samenwerking met Grohe

Klik hier voor meer informatie

5ASV6ASV
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Sanitaire en verwarmingsinstallaties14:14:
PV elektrische installaties33
PV Sanitair en centrale verwarming1111
TV Sanitaire en verwarmingsinstallaties6:6:
TV Centrale verwarming32
TV Sanitaire- en gasinstallaties32
TV Elektrische installaties2
3232


Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Verwarmingsinstallaties
 • In de specialiteiten: dakwerken, sanitaire installaties, gasinstallaties, centrale verwarming (traditionele en alternatieve energievoorzieningen), kunststofbewerking


Lessenrooster 5AL(/6AL vanaf volgend jaar)

Lassen-constructie: De leerlingen komen meestal uit de 2de graad BSO Basismechanica optie lassen-werktuigmachines en hebben reeds in de 2de graad de elementaire praktische basistechnieken van het gassmeltlassen en het elektrisch booglassen aangeleerd. In het 5de jaar komt het lassen met de beklede laselektrode in alle hoeknaadvormen en lasposities aan bod, naast het MIG-MAG-lassen.

In het 6de jaar gaan we een stap verder, de bovenstaande lasprocédés blijven we gebruiken met daarbij het TIG-lassen. Stompe lasverbindingen (V-naad, K-naad, I-naad) krijgen dit jaar meer aandacht.

Zowel in het 5de als in het 6de jaar staat uiteraard het lassen van constructies centraal (poorten, hekken, tafels, steunen…) In het 6de jaar is er de noodzakelijke stage in een door ons geselecteerd bedrijf.

Ook beschikken wij in onze werkplaats over een CNC-snijbrandinstallatie en een CNC-plooibank, waardoor er nog een sterkere link ontstaat met de tekenlessen waar de lasser met INVENTOR leert tekenen en het ontwerp direct kan uitbranden met de snijbrander.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de lasopleiding is pas volledig na het 7de jaar Fotolassen.

5ALC6ALC
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Lassen constructie14:14:
PV Lassen1414
TV Lassen constructie6:6:
TV uitvoeringstechnieken las66
3232


Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Fotolassen.
 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Lasser-monteerder duaal.
 • In de industrie als lasser-constructeur, kandidaat fotolasser en algemeen onderhoud.


Lessenrooster 5AMV/6AMV

De richting Werktuigmachines: Je voelt je aangesproken tot moderne en snel evoluerende technologieën. Je bent handig en geboeid door praktijk mechanica. Je hebt verantwoordelijkheidszin en interesse om werkstukken te produceren volgens opgelegde kwaliteitsnormen. Dan is de afdeling werktuigmachines iets voor jou. Je bouwt verder op de inzichten en vaardigheden verworven in de 2de graad.

De voorbereiding op klassieke machines zoals slijp-, boor-, draaien freesmachines en een initiatie computergestuurde machines, CAD en ICT dienen zo als basis voor verdere praktische vorming. Door zijn geïntegreerde aanpak verwerf je in deze afdeling de basisprincipes van het CNC-draaien en het CNC-frezen. De praktische kant leer je in een schitterende werkplaats met industriële CNC-machines. Tijdens het 2de semester van het 6de jaar maak je kennis met de industrie via een blokstage van 2 weken.

De geïntegreerde proef is het sluitstuk van je opleiding. Hier breng je al je vakkennis in praktijk. Je neemt zowel het CAD-tekenwerk als de fabricage van de werkstukonderdelen voor je rekening. Daarna monteer je de onderdelen tot een verkoopbaar product.

De industrie vraagt een stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie. Daarom kun je tijdens het laatste jaar een VCA-attest behalen.

5AMV6AMV
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Mechanische Vormgeving* 14:14:
PV Vormgeving1010
PV Onderhoud44
TV Mechanische Vormgeving*
6:6:
TV Werkvoorbereiding33
TV Mechanica11
TV Technisch Tekenen & documenteren22
3232

Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Computergestuurde werktuigmachines.
 • In de industrie: draaier, frezer, CNC-bedienaar, monteerder.


Lessenrooster 5AA(/6AA vanaf volgend jaar)

Wat heeft de richting Auto te bieden? Naast de algemene vorming leert de leerling werkzaamheden uit te voeren aan voertuigen. Aan de hand van technische informatie leert hij montages en demontages aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Hierbij houdt hij rekening met het milieu, veiligheid en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de garage.

Wie kan starten in deze studierichting?
De meest logische vooropleiding is vanuit de tweede graad arbeidsfinaliteit voertuigen of tweede graad dubbele finaliteit voertuigtechnieken.

Wat na deze studierichting?
De leerling behaalt de startkwalificaties om het beroep van automechanieker te kunnen uitvoeren. Hij neemt verantwoordelijkheid op voor eigen werk en kan na een korte inservicetraining in een garagebedrijf autowerkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat hij de juiste technische informatie kan opzoeken en verwerken.

Verder zijn er vervolgopleidingen op deze studierichting. We denken daarbij aan Toegepaste autotechnieken, Auto-elektriciteit, Bedrijfsvoertuigen, Diesel en LPG-motoren BSO enzovoort…

5AA6AA
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
PV Onderhoudsmechanica auto 14:14:
PV Realisaties auto1414
TV Onderhoudsmechanica auto 6:6:
TV Aandrijvingen motoren22
TV Elektriciteit22
TV Onderstellen22
3232


Wat na het secundair?

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal.


Lessenrooster 5AF(/6AF vanaf volgend jaar)

Fietsinstallaties

Fietsinstallaties is een technisch -praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch -operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van fietsonderdelen, uitrusting en elektrisch systeem.

5AF6AF
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken64
Ondernemend project02
Fietsinstallaties2020
Theorie66
Praktijk1414
3232


Wat na het secundair ?

De leerlingen behalen na het zesde jaar een diploma secundair onderwijs niveau 3. Zij kunnen op de arbeidsmarkt terecht. Er zijn momenteel geen relevante SENSE-opleidingen (secundair na secundair) die aansluiten op deze richting

Leerlingen die nog verder willen studeren in het hoger onderwijs kunnen hun diploma secundair opwaarderen naar niveau 4 door het Naamloos Zevende leerjaar. Dit is een algemene opleiding die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting wordt ook aangeboden in onze school.