2de graad | POLYVALENT ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER DUAAL

Inhoudelijk

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

De opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding polyvalent administratief medewerker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding magazijnmedewerker duaal zich situeert.
  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting daarvan starten een jongere in het aanloopstructuuronderdeel ‘Aanloop administratief ondersteuner duaal’.

Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Polyvalent Administratief ondersteuner duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor polyvalent administratief ondersteuner duaal behaal je

 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • bewijs van onderwijskwalificatie “polyvalent administratief ondersteuner duaal” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur  met inbegrip van de beroepskwalificatie “polyvalent administratief ondersteuner” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kunt enkel kwalificeren op voorwaarde dat het werkplekleren is gebeurd via een tewerkstelling gekoppeld aan een erkend bedrijf en d.m.v. een OAO-contract.

Afgestudeerden kunnen terecht

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
6u
6u
Beroepsgerichte vorming Frans
1u
1u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

2de graad | WINKELMEDEWERKER DUAAL

Inhoudelijk

In de opleiding winkelmedewerker duaal leert men producten op een commerciële wijze in de winkel te plaatsen en de kassa te bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de  organisatie te realiseren.
Indien een werkplek alleen non-food of alleen food aanbiedt, zal de aanbieder de  vaardigheden en kennis die niet op de werkplek kunnen gerealiseerd worden tijdens de  schoolcomponent aanbieden.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

De opleiding winkelbediende duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding winkelmedewerker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding magazijnmedewerker duaal zich situeert.
  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting daarvan starten een jongere in het aanloopstructuuronderdeel ‘Aanloop winkelmedewerker duaal’.

Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

winkelmedewerker duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor winkelmedewerker duaal behaal je

 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • bewijs van onderwijskwalificatie “winkelmedewerker duaal” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur  met inbegrip van de beroepskwalificatie “winkelmedewerker duaal” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kunt enkel kwalificeren op voorwaarde dat het werkplekleren is gebeurd via een tewerkstelling gekoppeld aan een erkend bedrijf en d.m.v. een OAO-contract.

Afgestudeerden kunnen terecht

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
6u
6u
Beroepsgerichte vorming Frans
1u
1u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal personen correct te onthalen en informeren, een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren en klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen om zo de commerciële/onthaaldoelstellingen van de organisatie te helpen realiseren.

Je dient je opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk een verkoopomgeving en een onthaalomgeving.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding onthaal, organisatie en sales duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop onthaal organisatie sales duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Onthaal, organisatie en sales duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor onthaal, organisatie en sales duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “winkelverkoper” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader,
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “administratief medewerker onthaal” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Na deze opleiding kun je gaan werken als administratief medewerker, administratief medewerker onthaal, winkelmedewerker (!! knelpuntberoep)
 • Je kunt ook nog verder studeren. In onze campus organiseren we een aansluitende SENSE opleiding: Logistiek assistent magazijn duaal.
 • Wil je nog verder studeren in hoger onderwijs, kun je kiezen voor een HBO5-opleiding of via een schakeljaar (naamloos jaar) kiezen voor een bacheloropleiding/master. 

Lesrooster

1e jaar
3e graad
2e jaar
3e graad
School
PAV MVT Engels
7u
7u
Beroepsgerichte vorming
7u
7u
Beroepsgerichte vorming Frans
1u
1u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase / AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

2de graad | MAGAZIJNMEDEWERKER DUAAL

Inhoudelijk

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leer je specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van jouw individuele leerweg.

De opleiding magazijnmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.

De opleiding magazijnmedewerker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad arbeidsmarkt finaliteit omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Het standaardtraject voor de opleiding magazijnmedewerker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

 • Beroepskwalificatie magazijnmedewerker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding magazijnmedewerker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding magazijnmedewerker duaal zich situeert.
  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.
In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop magazijnmedewerker duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor magazijnmedewerker duaal behaal je

 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • bewijs van onderwijskwalificatie “magazijnmedewerker duaal” niveau 2 van de Vlaamse
  kwalificatiestructuur  met inbegrip van de beroepskwalificatie “magazijnmedewerker” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kunt enkel slagen op voorwaarden dat het werkplekleren is gebeurd via een tewerkstelling gekoppeld aan een erkend bedrijf en d.m.v. een OAO-contract.

Afgestudeerden kunnen terecht

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
6u
6u
Beroepsgerichte vorming Frans
1u
1u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | LOGISTIEK DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding logistiek duaal de werkzaamheden verrichten van een magazijnier. De specifieke benaming ‘logistiek’ wil zeggen dat je in deze opleiding een grondige kennis verwerft over het hoe en waarom van de taken van een magazijnier: deze gaan over ontvangst, opslag, voorraadbeheer, voorbereiding van bestellingen en de verzendingen van goederen.

Binnen deze opleiding leer je ook minimaal één intern transportmiddel besturen, nl. de heftruck.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding logistiek duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop logistiek duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Logistiek duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor logistiek duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “magazijnier” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader,
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “bestuurder interne transportmiddelen – heftruck niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Na deze opleiding kun je gaan werken als magazijnier, magazijnmedewerker, heftruckchauffeur, …
 • Je kunt nog verder studeren. In onze campus organiseren we een aansluitende SENSE opleiding: Logistiek assistent magazijn duaal.
 • Wil je nog verder studeren in hoger onderwijs, kun je kiezen voor een HBO5-opleiding of via een schakeljaar (naamloos jaar) kiezen voor een bacheloropleiding/master. 

Lesrooster

1e jaar
3e graad
2e jaar
3e graad
School
PAV MVT Engels
7u
7u
Beroepsgerichte vorming
7u
7u
Beroepsgerichte vorming Frans
1u
1u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase / AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

Specialisatiejaar | LOGISTIEK ASSISTENT MAGAZIJN DUAAL

Inhoudelijk

In de opleiding logistiek assistent magazijn duaal leert men het administratief ondersteunen van alle of een gedeelte van de logistieke activiteiten (ontvangst, opslag, voorbereiding van orders, bevoorrading, behandeling (VAL), …) hierbij rekening houdend met eisen (timing, kwaliteit, kostprijs, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne, …) teneinde het logistieke proces van de afdeling/de organisatie/het bedrijf optimaal te laten verlopen.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen  op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding logistiek assistent magazijn duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied handel.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs uit het studiegebied handel; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad (indien studiegetuigschrift uit ander studiegebied of zij-instromer);
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop logistiek assistent magazijn duaal‘.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor logistiek assistent magazijn duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “logistiek assistent magazijn” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader,
 • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Je kan beslissen verder te studeren. Dat kan op verschillende niveaus.
  • Je wordt  toegelaten tot alle 7e specialisatiejaren BSO van hetzelfde studiegebied.
  • Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
  • Je kan ook verder studeren in Se-n-Se en in het hoger onderwijs (graduaten, HBO5 verpleegkunde, professionele bachelor…).
  • Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.
 • Je kan beslissen te gaan werken.
  • alle beroepen in de logistiek
  • als logistiek verantwoordelijke (knelpuntberoep)

Lesrooster

Specialisatiejaar
School
PAV MVT Engels
7u
Beroepsgerichte vorming
6u
Beroepsgerichte vorming Frans
2u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
School & Werkplek
duaal
max. 38u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

2de graad | MEDEWERKER GROEN EN TUINBEHEER DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding groenaanleg en -beheer duaal specifieke taken uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes met de bedoeling deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Je gaat jouw opleidingstraject vervullen in twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop medewerker groen- en tuinaanleg duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor medewerker groen en tuinbeheer duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinbeheer” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Je kunt nog verder studeren. In onze campus organiseren we een aansluitende opleiding: Groenaanleg en -beheer duaal.
 • Na deze opleiding kun je gaan werken in de industrie als tuin- en groenarbeider, hovenier, tuinier, …

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
7u
7u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding groenaanleg en -beheer duaal specifieke taken uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes met de bedoeling deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Je gaat jouw opleidingstraject vervullen in twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop groenaanleg en -beheer’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor groenaanleg en -beheer duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinbeheer” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinaanleg” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Na deze opleiding kun je gaan werken als tuin- en groenarbeider, hovenier, tuinier, …
 • Wil je nog verder studeren in hoger onderwijs, kun je kiezen voor een HBO5-opleiding of via een schakeljaar (naamloos jaar) kiezen voor een bacheloropleiding/master. 
Groenaanleg en -beheer | Sfeerbeeld

Lesrooster

1e jaar
3de graad
2e jaar
3de graad
School
PAV MVT Engels
7u
7u
Beroepsgerichte vorming
8u
8u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
optie aanloopfase
28u
28u

2de graad | KEUKENMEDEWERKER DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding keukenmedewerker duaal helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding keukenmedewerker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein voeding en horeca.

Toelatingsvoorwaarden
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding keukenmedewerker duaal zich situeert.
  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarde dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop keukenmedewerker duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor keukenmedewerker duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “keukenmedewerker’ niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
Afgestudeerden kunnen terecht

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
7u
7u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | RESTAURANT EN KEUKEN DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding restaurant en keuken duaal:

 • voedingsmiddelen binnen de keuken te bestellen en te ontvangen, de noodzakelijke voorbereidingen te doen, koude en warme maaltijden volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens technische fiche te bereiden, de gerechten af te werken en de kwaliteit te controleren teneinde kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast;
 • de gasten te ontvangen, gerechten en dranken voor te stellen, bestellingen op te nemen en door te geven aan het bar- of keukenpersoneel, dranken en/of gerechten te serveren en ze eventueel aan tafel af te werken, af te rekenen teneinde de gast optimaal te bedienen.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten,

namelijk zaal en keuken.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De opleiding restaurant en keuken duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied voeding.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop restaurant en keuken duaal‘. 

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor restaurant en keuken duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “hulpkok” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kelner” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificaties.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Na deze opleiding kun je gaan werken als keukenmedewerker, hulpkelner, kelner, hulpkok, …
 • Wil je nog verder studeren in hoger onderwijs, kun je kiezen voor een HBO5-opleiding of via een schakeljaar (naamloos jaar) kiezen voor een bacheloropleiding/master. 

Lesrooster

1e jaar
3de graad
2e jaar
3de graad
School
PAV MVT Engels
7u
7u
Beroepsgerichte vorming
8u
8u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
optie aanloopfase
28u
28u

2de graad | KEUKENMEDEWERKER DUAAL | optie ZORG

Inhoudelijk

Deze opleiding, vertrekkend vanuit keukenmedewerker duaal, biedt onze leerlingen de mogelijkheid van te proeven van twee opleidingen in hetzelfde veld: horeca en zorg.

Je leert de basisstappen zetten in de wereld van keuken én in de zorg. Je werkplek wordt gekozen in functie van je eigen studievoorkeur.
Na het verwerven van je basiscompetenties en doelen in Keukenmedewerker duaal, kan je kiezen of je verder wil studeren in richting de zorg (Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn duaal). Een verderzetting in de horeca is nog steeds mogelijk (restaurant en keuken duaal).
M.a.w deze opleiding is zeer geschikt als voor opleiding richting de zorg op het niveau van 2de graad. Daarna heb je nog steeds de keuze om richting de zorg of horeca te gaan. 
Toelatingsvoorwaarden
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding keukenmedewerker duaal zich situeert.
  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding keukenmedewerker duaal.
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarde dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop keukenmedewerker duaal’.

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Medewerker kamerdienst ZORG duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor medewerker voeding verzorging behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “keukenmedewerker’ niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een schooleigen attest van verworven competenties binnen de zorg.
 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Je kunt nog verder studeren. In onze campus organiseren we een aansluitende opleiding: Assistentie in zorg, wonen en welzijn duaal.
 • Indien je wenst kun je ook aansluiten in de opleiding Restaurant en keuken duaal.
 • Na deze opleiding kun je gaan werken in de rust en verzorgingstehuizen, in de keuken van een restaurant, …

Lesrooster

1e jaar
2de graad
2e jaar
2de graad
School
PAV MVT Engels
8u
8u
Beroepsgerichte vorming
7u
7u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
- optie aanloopfase
28u
28u

Deze opleiding gaat door in de campus Wilrijk. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG EN WELZIJN DUAAL

Binnen de opleidingen personenzorg, organiseren we tot september 2025 de opleiding ‘verzorgende dbso‘ volgens het stelsel leren en werken.
We doen dit enkel in het belang van het opleidingstraject van de leerling. Om deze opleiding te volgen, moet de leerling minstens een 2de graad behaald hebben.

Inhoudelijk

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg gerealiseerd. De huishoudhulp in de zorg zorgt, voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen. Hij verleent huishoudelijke hulp. De huishoudhulp zorgt ondersteunt het welbevinden van de klant. Hij plant en organiseert de huishoudelijke taken. Volgende taken worden ook uitgevoerd: boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen en strijken van kledij en ander textiel, uitvoeren van klein verstelwerk, opdekken van bedden, schoonmaken van de woning en sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval. 

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie logistiek assistent in de zorg gerealiseerd. De logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit. Hij onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch; hij reinigt en ontsmet de kamers, de ruimtes en het materiaal. Hij verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager en verzorgt de maaltijd waarbij hij de zorgvrager ondersteunt als dat nodig is. Hij informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten. Hij ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen en helpt andere zorgverstrekkers met het tillen en positioneren van de zorgvrager. Hij volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door, distribueert materialen zoals medicatie, labostalen, verzorgingsmateriaal … en voert eenvoudige administratieve taken uit. Hij zorgt voor de sterilisatie van het medisch en chirurgisch materiaal.

Tot slot worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst gerealiseerd. Je staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van bewoners, de hygiënische en veiligheidsnormen. Je werkt mee aan het opdienen van het ontbijt en het onderhoud van het linnen.  Flexibiliteit, discretie, alleen werken of samenwerken en beleefdheid zijn essentieel. De medewerker kamerdienst respecteert het hoge werkritme en leeft de werkschema’s na.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal‘. 

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal
Kwalificaties

Indien je slaagt voor assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “huishoudhulp zorg” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “logistiek assistent in de zorg” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker kamerdienst” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificaties.
Afgestudeerden kunnen terecht
 • Na deze opleiding kun je gaan werken in de zorg als huishoudhulp, logistiek assistent en medewerker kamerdienst ‘zorg’.
 • Je kunt nog verder studeren. In onze campus organiseren we een aansluitende SENSE opleiding: Kinderbegeleider duaal of Verzorgende/Zorgkundige duaal.
 • Wil je nog verder studeren in hoger onderwijs, kun je kiezen voor een HBO5-opleiding of via een schakeljaar (naamloos jaar) kiezen voor een bacheloropleiding/master. 

Lesrooster

1e jaar
3de graad
2e jaar
3de graad
School
PAV MVT Engels
7u
7u
Beroepsgerichte vorming
8u
8u
Werkplekleren
duaal
min. 20u
min. 20u
- optie aanloopfase: AT of stage
13u
13u
School & Werkplek
duaal
max. 38u
max. 38u
optie aanloopfase
28u
28u

3de graad | FIETSINSTALLATIES DUAAL

Inhoudelijk

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties. Dit bieden we aan in de vorm van project algemene vakken.

In de studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie fietstechnicus gerealiseerd. Deze opleiding bereidt je voor op het bouwen, onderhouden, repareren en afstellen van verschillende soorten fietsen en gerelateerde apparatuur, inclusief elektrische fietsen, aanhangwagens, e-steps en rolstoelen. Je leert ook om problemen op te sporen en op te lossen met mechanische, elektrische en elektronische onderdelen van fietsen. Daarnaast help je bij complexere reparaties en geef je advies aan gebruikers over onderhoud en veiligheid. Je werkt zowel in een werkplaats als op locatie, waarbij je zorgt voor een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving.

Toelatingsvoorwaarden
 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract
Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop fietsinstallaties duaal‘. 

Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor fietsinstallaties duaal behaal je

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “fietsinstallaties duaal”

  Indien je niet slaagt voor het hele pakket zijn er nog volgende mogelijkheden:

  • een bewijs van beroepskwalificatie ‘fietstechnicus’ wordt uitgereikt als de leerling via de combinatie van een schoolcomponent en een werkplekcomponent, in voldoende mate de beroepsgerichte vorming heeft behaald.
  • een bewijs van competenties wordt uitgereikt als de leerling via de combinatie van een schoolcomponent en een werkplekcomponent een aantal beroepsgerichte competenties heeft bereikt, die geen beroepskwalificatie of deelkwalificatie vormen.
  • een attest van regelmatige lesbijwoning wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding zonder dat er attesteerbare competenties verworven zijn of na het eerste leerjaar van een graad.
  Afgestudeerden kunnen terecht
  • Je kunt nog verder studeren voor een aansluitende opleiding: het meest logische 7de leerjaar is Mecanicien Tuin-, Park- en Bosmachines (Duaal) maar deze wordt niet aangeboden in onze school. 
  • Fietsinstallaties Duaal is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt.

  Lesrooster

  1e jaar
  3de graad
  2e jaar
  3de graad
  School
  PAV MVT Engels
  7u
  7u
  Beroepsgerichte vorming
  8u
  8u
  Werkplekleren
  duaal
  min. 20u
  min. 20u
  - optie aanloopfase: AT of stage
  13u
  13u
  School & Werkplek
  duaal
  max. 38u
  max. 38u
  optie aanloopfase
  28u
  28u

  Deze opleiding gaat deels door voor de algemene vorming in de campus Wilrijk en voor de beroepsopleiding deels in de campus Hoboken. Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft over onze opleidingen en duaal leren: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

  specialisatiejaar | ELEKTROTECHNICUS DUAAL

  Inhoudelijk

  Je leert in de opleiding elektrotechnicus duaal leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

  De opleiding elektrotechnicus duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

  Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

  De opleidingsduur bedraagt een schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

  Toelatingsvoorwaarden

  De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
  houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  Inschrijvingsprocedure

  Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

  Kwalificaties

  Indien je slaagt voor elektrotechnicus duaal behaal je

  • Beroepskwalificatie elektrotechnicus, niveau 4;
  • Daarnaast omvat de opleiding ook verschillende activiteiten uit de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4.
  • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
  Afgestudeerden kunnen terecht

  Lesrooster

  specialisatiejaar
  Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
  5u
  Godsdienst
  2u
  Lichamelijke opvoeding
  2u
  Realisaties
  PV/TV
  6u
  Werkcomponent
  23u
  38u

  specialisatiejaar | POLYVALENT MECANICIEN VOERTUIGEN DUAAL

  Inhoudelijk

  Je leert in de opleiding polyvalent mecanicien voertuigen duaal (eigenlijke benaming: polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal) diagnoses uitvoeren, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving uitvoeren. Het doel is de voertuigen rijklaar te maken.

  De opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied auto.

  Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
   sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

  De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

  Toelatingsvoorwaarden

  De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
  houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  Inschrijvingsprocedure

  Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

  Kwalificaties

  Indien je slaagt voor polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal behaal je

  • Beroepskwalificatie Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
  • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
   Afgestudeerden kunnen terecht

   Lesrooster

   specialisatiejaar
   Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
   5u
   Godsdienst
   2u
   Lichamelijke opvoeding
   2u
   Realisaties
   PV/TV
   6u
   Werkcomponent
   23u
   38u

   3de graad | LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

   Inhoudelijk

   Je leert in de opleiding lassen-constructie duaal hoeknaadverbindingen met halfautomaat- en TIG-lasproces en plaat- en pijpverbindingen met het halfautomaat- , TIG- en elektrode lasproces lassen teneinde een lasverbinding in gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten te realiseren die voldoet aan de normen, de lasmethodebeschrijving, het lasplan en constructietekeningen.

   De opleiding lassen-constructie duaal wordt georganiseerd als een eerste en tweede jaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

   Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
    sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

   De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

   Toelatingsvoorwaarden

   De voorwaarden om bij de start van de opleiding lasser-monteerder als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

   • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
   • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
   houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
   Inschrijvingsprocedure

   Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

   Kwalificaties

   Indien je slaagt voor lassen-constructie duaal behaal je

   • een certificaat constructielasser niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
   • een deelcertificaat plaatlasser niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
   • een studiegetuigschrift derde graad secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
    Afgestudeerden kunnen terecht
    • Na het behalen van de kwalificatie lassen-constructie duaal kun je :
     • je studie verderzetten en een specialisatiejaar lasser-monteerder duaal starten,
     • gaan werken als pijplasser, constructielasser.

    Lesrooster

    1ste jaar derde graad
    2de jaar derde graad
    Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
    5u
    5u
    Katholieke godsdienst
    2u
    2u
    Lichamelijke opvoeding
    2u
    2u
    Realisaties
    PV/TV
    6u
    6u
    Werkcomponent
    23u
    23u
    38u
    38u

    specialisatiejaar | LASSER-MONTEERDER DUAAL

    Inhoudelijk

    Je leert in de opleiding lasser-monteerder duaal zelf voorbereide delen samen te stellen via hechtlassen teneinde een metalen structuur te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening.

    De opleiding lasser-monteerder duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

    Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
     sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

    De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

    Toelatingsvoorwaarden

    De voorwaarden om bij de start van de opleiding lasser-monteerder als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

    • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
    • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
    houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
    Inschrijvingsprocedure

    Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

    Kwalificaties

    Indien je slaagt voor lasser-monteerder duaal behaal je

    • een certificaat lasser-monteerder niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader
    • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
     Afgestudeerden kunnen terecht
     • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als pijplasser, constructielasser en lasser-monteerder.

     Lesrooster

     specialisatiejaar
     Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
     5u
     Godsdienst
     2u
     Lichamelijke opvoeding
     2u
     Realisaties
     PV/TV
     6u
     Werkcomponent
     23u
     38u

     specialisatiejaar | KINDERBEGELEIDER DUAAL

     Binnen de opleidingen personenzorg, organiseren we tot september 2025 de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang dbso‘ volgens het stelsel leren en werken.
     We doen dit enkel in het belang van het opleidingstraject van de leerling. Om deze opleiding te volgen, moet de leerling minstens een 2de graad behaald hebben.

     Inhoudelijk

     Je leert in de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

     • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
     • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

     De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

     De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

     Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
      sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

     De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

     Toelatingsvoorwaarden

     De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

     • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
     • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
     • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

     Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

     1. medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding;
     2. van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan drie maanden voor de effectieve start van de opleiding door de betrokken leerling werd afgegeven;
     3. uiterlijk op 30 september van het betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
     4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding kinderbegeleider duaal wordt gestart.
     Inschrijvingsprocedure

     Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

     In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop kinderbegeleider duaal‘.

     Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

     Kinderbegeleider duaal
     Kwalificaties

     Indien je slaagt voor kinderbegeleider duaal behaal je

     • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider baby’s en peuters” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
     • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider schoolgaande kinderen” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
     • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
      Afgestudeerden kunnen terecht
      • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als kinderbegeleider baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. 

      Lesrooster

      Specialisatiejaar
      School
      PAV MVT ENGELS
      7u
      Beroepsgerichte vorming
      8u
      Werkplekleren
      duaal
      min. 20u
      School & Werkplek
      duaal
      max. 38u

      specialisatiejaar | VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE DUAAL

      Inhoudelijk

      Je leert in de opleiding zorgkundige duaal als zorgkundige onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

      In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten  bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt.

      De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

      Je leert in de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal als verzorgende de cliënt en zijn omgeving te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis conform het zorg- en ondersteuningsplan. Hierbij zal de verzorgende de cliënt op een preventieve, herstellende en verzorgende wijze tegemoetkomen vertrekkende van de zijn/haar noden, behoeften en eigen mogelijkheden van de cliënt.

      De verzorgende werkt aan de hand van een zorg- en ondersteuningsplan. Zij voert de taken uit die in dit plan beschreven, waarbij sommige taken aan de hand van het protocol worden uitgevoerd die doorgaans organisatiespecifiek zijn. Voor de zorgverlening werkt ze samen met het zorgteam.

      De opleiding verzorgende/zorgkundige duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

      Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

      Toelatingsvoorwaarden

      De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

      • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
      • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
      • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
      Inschrijvingsprocedure

      Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

      In afwachting hiervan starten de jongeren in het aanloopstructuuronderdeel ‘aanloop verzorgende/zorgkundige duaal‘.

      Het doel van deze aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig.

      Verzorgende/Zorgkundige duaal
      Kwalificaties

      Indien je slaagt voor zorgkundige duaal behaal je

      • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “verzorgende” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
      • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “zorgkundige” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
      • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.
       Afgestudeerden kunnen terecht
       • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als zorgkundige. 

       Lesrooster

       Specialisatiejaar
       School
       PAV MVT ENGELS
       7u
       Beroepsgerichte vorming
       8u
       Werkplekleren
       duaal
       min. 20u
       School & Werkplek
       duaal
       max. 38u