Lessenrooster 5WTW / 6WTW

Technologische wetenschappen en engineering

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren. Dit gebeurt vaak in een projectmatige aanpak.

Er is ook een belangrijke wiskundige component. In het vijfde jaar bieden we 7 lesuren aan, in het zesde gaat het om acht lesuren. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

5WTW6WTW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde78
Esthetica11
Biologie10
Technologische wetenschappen en engeneering
Chemie12
Fysica en elektronica43
Fysica en mechanica33
Electronic engineering21
Mechanical engineering23
3434


Wat na het secundair ?

Deze richting biedt heel wat vervolgopleidingen in het hoger onderwijs : toegepaste wetenschappen, industriële wetenschappen, productontwikkeling, handelswetenschappen, computerwetenschappen, nautische wetenschappen, …. Door de brede algemene opleiding zijn deze leerlingen ook voldoende voorbereid voor bijvoorbeeld een lerarenopleiding, allerlei medische opleidingen,….


Lessenrooster 5WBH / 6WBH

Bouw -en houtwetenschappen

Bouw- en houtwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren van bouwknopen en bouwprojecten. Er is ook aandacht voor circulair bouwen. Verder is er een belangrijke component wiskunde (4 lesuren per week).

Deze richting sluit naadloos aan op onze bouw- en houtwetenschappen uit de tweede graad.

5WBH6WBH
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Esthetica11
Wiskunde44
Biologie en Chemie20
Bouw- en houtwetenschappen1214
3232


Wat na het secundair ?

Deze richting biedt heel wat vervolgopleidingen in het hoger onderwijs : architectuur, industriële wetenschappen, projectontwikkeling, bouw, ecotechnologie, energiemanagement, houttechnologie, vastgoed,….


Lessenrooster 5WMC/ 6WMC

Mechatronica

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Binnen onze school sluit deze richting aan op Technologische wetenschappen van de tweede graad, maar het pakket wiskunde is minder abstract en vaak rechtstreekser gericht op toepassingen in de technische vakken. In het vijfde en het zesde jaar zijn er vier lesuren wiskunde voorzien.

5WMC6WMC
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Esthetica11
Nederlands33
Wiskunde44
Mechatronica16u opgedeeld in: 16u opgedeeld in:
Biologie & chemie20
Fysica22
Mechanica44
Elektriciteit22
Automatie - elektriciteit40
Automatie microcontrollers - IoT04
Programmeren20
Industriële toepassing 04
3434


Wat na het secundair ?

Deze richting biedt heel wat vervolgopleidingen in het hoger onderwijs : industriële wetenschappen, productontwikkeling, handelswetenschappen, autotechnologie, elektromechanica, elektronica, luchtvaartechnologie, nautische wetenschappen, ….


Lessenrooster 5TBIC / 6TBIC

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Deze richting sluit aan op onze tweede graad Biotechnologische wetenschappen, maar focust meer op praktische vaardigheden dan Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. Ook het wiskundepakket is beperkter.

5TBIC6TBIC
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde32
Biotechnologishe en chemische technieken
Biologie33
Chemie44
Labo- en productietechnieken & Fysica B+S1011
3232


Wat na het secundair ?

Enkele mogelijkheden in het hoger onderwijs : biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie (chemie).

Er zijn ook relevante SENSE-opleidingen (secundair na secundair) : farmaceutisch technisch assistent, regelaar textielproductiemachines, chemische procestechnieken, onderwijs, …

De SENSE chemische procestechnieken bieden we ook in onze school aan.


Lessenrooster 5TIIC / 6TIIC 

Industriële ICT

Industriële ICT is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in programmeerbare sturingen, regelsystemen, automatiseringen, netwerken en onderhouds- en diagnosetechnieken van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie.

5TIIC6TIIC
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde32
PV Elektriciteit 4:4:
PV Automatisatie22
PV Onderhoud Computersystemen22
TV Elektriciteit 12:13:
TV Elektriciteit22
TV Schakeltechnieken labo20
TV Automatisatie22
TV Netwerken20
TV Procedureel programmeren20
TV Web development & databanken20
TV Regeltechniek02
TV Object georienteerd programmeren02
TV Internet of things04
TV Platformen & project01
3232

*PV: Praktisch vak
*TV: Technisch vak

Wat na het secundair ?

Enkele mogelijkheden in het hoger onderwijs : elektronica, ICT, onderwijs….


Lessenrooster 5TAT / 6TAT

Autotechnieken

De richting Autotechnieken: Gezien de zeer snelle evolutie in de autosector is het absoluut noodzakelijk en verantwoord om een opleiding autotechnieken op technisch niveau te starten. Op die manier willen we bekwame autotechnici van vandaag vormen, die de nieuwste technologie in een moderne garage beheersen en die mogelijk een eigen garage kunnen uitbouwen.

Om in onze 3de graad TSO Autotechnieken te starten, moet je het 4de jaar TSO met succes beëindigd hebben. Je bent best geïnteresseerd in techniek, motoren, auto’s en elektronica en bij voorkeur kom je uit de studierichtingen Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica of Mechanische technieken.

Door het profiel van de studierichting krijg je als leerling een polyvalente vorming voor het begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden aan auto’s.

5TAT6TAT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde32
Natuurwetenschappen11
PV Autotechnieken 6:7:
PV Autotechnieken68
TV Autotechnieken 10:10:
TV Technologie aandrijvingen3
TV Technologie elektriciteit2
TV Technologie voertuigen25
TV Mechanica10
TV Toegepaste elektriciteit20
TV Wetenschap in autotechniek2
TV Elektriciteit en elektronica3
3232


Wat na het secundair?

Je kan na je studies in heel wat functies binnen autobedrijven aan de slag. Maar als afgestudeerd autotechnieker heb je ook veel mogelijkheden buiten de arbeidsmarkt.

Je kan immers verder studeren in professionele bachelors in auto-expertise, motorvoertuigtechniek, automechanica.

Uiteraard kan je ook verscheidene 7de specialisatiejaren aan: landbouwmachines, toegepaste autotechnieken, bedrijfsvoertuigen, auto-elektriciteit.


Lessenrooster 5TMVT / 6TMVT

Mechanische vormgevingstechnieken

Je voelt je aangesproken tot moderne en snel evoluerende technologieën. Je hebt een praktische interesse voor machinewerk. Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent bereid om je uitvoeringsgerichte kwaliteiten verder te ontplooien, dan is Mechanische vormgevingstechnieken iets voor jou. Je voorbereiding op klassieke machines als boor-, draai- en freesmachines en een initiatie computer gestuurde machines, CAD en ICT dienen als basis voor je verdere studie.

Door zijn geïntegreerde aanpak geeft deze afdeling je de nodige inzichten in CNC (computergestuurde machines), werkvoorbereiding en verspaningstechnologie. De praktische kant leer je in een schitterende werkplaats met de allermodernste CNC-machines. Technische tekeningen maak je met ACAD en INVENTOR en het gebruik van ICT doorheen de opleiding vormen je tot een moderne vakman.

Labo mechanica, pneumatica, hydraulica en elektriciteit vervolledigen je technische vorming. De industrie vraagt een stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

5TMVT6TMVT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde B+S32
PV Mechanische Vormgeving Technieken
6:7:
PV Vormgevingstechnieken67
TV Mechanische Vormgeving Technieken
10:10:
TV Verspaningstechnieken22
TV Computergestuurde Machines22
TV Toegepaste Mechanica22
TV Constructie22
TV Technisch Tekenen & documenteren22
3232


Wat na het secundair?

 • In de industrie als insteller of bedienaar/programmeur CNC-gestuurde machines, als onderhoudstechnicus van robots, als algemeen onderhoudstechnicus, als werkvoorbereider of in de planning.
 • In professionele bachelors.
 • In specialisaties o.a. regeltechnieken, koeltechnieken, computergestuurde werktuigmachines…
 • In het volwassenenonderwijs voor verdere opleiding.


Lessenrooster 5TEL / 6TEL

Elektrotechnieken.

In de 3de graad Elektrische installatietechnieken komen de industriële installatie en de meer complexe aspecten van een residentiële installatie aan bod. De klemtoon ligt op het toelichten van de ontwerpaspecten, het herkennen en verwerken om tot praktische realisaties te komen. Typische attitudes waaraan aandacht wordt gegeven zijn: interesse hebben voor het verwerven van technisch-theoretische kennis en praktische vaardigheden, probleemoplossend denken en handelen, communicatieve instelling en werken in teamverband. Concreet betekent dit dat we toekomstige werknemers opleiden die zich bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder.

De logische instroom voor het 1ste jaar van de 3de graad komt uit de studierichting Elektrotechnieken van de 2de graad. De studierichtingen Elektriciteit-elektronica evenals Elektromechanica kunnen ook als relevante vooropleidingen beschouwd worden.

5TEL6TEL
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde B+S32
PV Elektriciteit 8:9:
PV Elektriciteit89
TV Elektriciteit 8:8:
TV Elektriciteit33
TV Technologie (Elektriciteit)44
TV Hernieuwbare energie1
TV Domotica - EMS1
3232


Wat na het secundair?

 • Als technicus (arbeider of bediende) in de elektriciteitssector: bedrijven die actief zijn in de verkoop, installatie en onderhoud van elektrische en elektronische apparaten. Veel functies in deze sector behoren tot de knelpuntberoepen, het aantal schoolverlaters kan aan de vraag niet voldoen om het aantal tewerkstellingsplaatsen in te vullen.
 • In het 7de specialisatiejaar TSO: Regeltechnieken, Stuur-en beveiligingsstechnieken, Industriële computertechnieken, industriële onderhoudstechnieken.
 • In het voortgezet onderwijs: bachelor elektriciteit, leraar elektriciteit GVSO groep 1.


Lessenrooster 5THT / 6THT

Houttechnieken

In de studierichting Houttechnieken komen volgende aspecten in hoofdzaak aan bod:

 • Concept en vormgeving: het produktgericht uitwerken van ontwerpen en eventueel de bijsturing van het voorontwerp formuleren in functie van de praktisch uitvoerbare vormgeving.
 • Voorbereiding van de uitvoering: het maken van uitvoeringstekeningen en schetsen, het uitwerken van geautomatiseerde processen, het opstellen van productplanning en -organisatie, de kostprijsberekening…
 • De uitvoering: methodisch, efficiënt en veilig werken, verantwoord kiezen en gebruikmaken van gereedschappen, machines en materialen. Het deskundig toepassen van technieken.
 • Kwaliteitscontrole via (zelf)evaluatie, rapportering en bijsturing leiden tot een vereiste productiekwaliteit.

Wie behoort tot onze doelgroep?
Ambitieuze jonge mensen met een dosis doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid en creativiteit. Nauwkeurig en veilig kunnen werken is strikt noodzakelijk. Bovendien verwachten we dat de jonge houttechnieker zich erg flexibel opstelt, bereid is tot navorming en tot kwaliteitsvol en milieubewust handelen.

5THT6THT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde B+S32
PV Houttechnieken 6:7:
PV realisaties (hout)67
TV Houttechnieken 10:10:
TV Onderzoek44
TV Organisatie66
3232


Wat na het secundair?

 • In professionele bachelors
 • In houtverwerkende bedrijven als technicus of technisch commercieel medewerker.
 • Als zelfstandige (eventueel na bijscholing en enkele jaren ervaring).


Lessenrooster 5TBT / 6TBT

Bouwtechnieken.

De derde graad bouwtechnieken is een zeer complete theoretische en praktische opleiding en groeit mee met de actuele en complexe bouwwereld. CAD-tekenen als ontwerp- en communicatiemiddel, materialenleer, stabiliteits– en technologielessen, zelfs een beetje bouwgeschiedenis maken het theoretische gedeelte (onderzoek en organisatie) af. Binnen het praktijkvak wordt zoveel als mogelijk verder geBOUWd op de opgedane inzichten en kennis en wordt ook aan materialenonderzoek gedaan zoals thermische geleidbaarheid, vochtabsorptie en betonsterkte. Met werf- en bedrijfsbezoeken (ook de stage) trachten we het beeld zo breed mogelijk te krijgen en op het einde van het zesde jaar verdedigt elke leerling een geïntegreerde proef voor een deels externe jury, een ware presentatie als sollicitatie(training).

5TBT6TBT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde32
Natuurwetenschappen11
PV Bouwtechnieken6:7:
PV Realisatie bouw67
TV Bouwtechnieken10:10:
TV onderzoek55
TV organisatie55
3232


Wat na het secundair?

 • In de industrie: als technisch tekenaar op architecten- en studiebureaus, in openbare en gemeentelijke diensten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, als werfleider, als technisch consulent, …
 • In het voortgezet onderwijs: specialisatiecursussen in restauratie, landmeterstudies, specialisatie in het werken met bouwplaatsmachines, specialisatie bouwplaatstechnologie en planning, assistent architect, binnenhuisarchitect, landschapsvormgever, …Lessenrooster Se-n-Se CPT

Wie kan er terecht in de opleiding Se-n-Se Chemische Procestechnieken?
We verwelkomen alle leerlingen die slaagden in het secundair onderwijs (aso of tso) of in een zevende jaar bso. Basiskennis chemie, elektriciteit, fysica of mechanica is een pluspunt. Se-n-Se staat voor ‘secundair na secundair.’

We garanderen je een korte, maar stevige opleiding tot het knelpuntberoep van procesoperator, voor een boeiende job in de chemische industrie. We bieden je theorie, bedrijfsbezoeken, opleidingen bij VDAB en ACTA, twee keer vijf weken stage en een industriële studiereis.

Wat doet een procesoperator?

 • Er voor zorgen dat de fysische en chemische processen in de procesinstallaties correct verlopen,
 • Installaties en apparaten binnen en buiten op hun goede werking controleren, onderhoudswerkzaamheden voorbereiden en stalen nemen voor analyse,
 • Vanuit de controlekamer alle productieprocessen goed in de gaten houden,
 • Bij eventuele problemen ingrijpen en ze samen met collega’s oplossen,
 • Er op toezien dat de installaties en hun omgeving altijd netjes blijven,
 • In teamverband in een volcontinu shiftsysteem werken,
 • Strikt de vastgelegde procedures opvolgen en de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften naleven.

Op basis van je interesses en je capaciteiten biedt deze opleiding je ook de mogelijkheid om als procestechnieker of laborant werk te vinden.

Bekijk ook het filmpje van essenscia, de sectorfederatie voor de chemische industrie.

Se-n-Se CPT
Persoonlijkheidsvorming en welzijn2
Stage en werkcompetenties2
Veiligheid, milieu, gezondheid en welzijn4
Toegepaste fysica8
Toegepaste chemie8
Toegepaste mechanica2
Procesbeheersing4
30