Ons vijfde jaar ‘chemie’ ging op bezoek op linkeroever bij de DEME, het bedrijf dat zeer nauw betrokken is bij de bouw van de Oosterweelverbinding en daar instaat voor de waterzuivering. Het is die waterzuiveringsinstallatie die wij als eerste mochten bezoeken. Daar is heel wat over te doen geweest, PFAS en PFOS verontreiniging hebben het nieuws toch enige tijd beheerst. Onze leerlingen stelden enige kritische vragen.

Daarna kregen onze klassen een exclusieve rondleiding in de tunnel. Pas binnen zeven jaar zal die klaar zijn. Zij zagen hem nu al.

Na afloop kregen de leerlingen een test om hun kennis te toetsen.

Categories: Nieuws