In de opleiding ‘groenaanleg en -beheer duaal’ leren leerlingen competenties zoals het uitvoeren van infrastructuurwerken. Hierbij is het belangrijk dat ze kennis hebben van verschillende aspecten, zoals het aanleggen van terrassen, paden, opritten, omheiningen en afwateringssystemen. Ook vijvers, waterpartijen, sloten en oevers maken deel uit van deze competentie.

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen bekend zijn met kleine bouwkundige elementen en technische voorzieningen om deze infrastructuurwerken tot een goed einde te brengen.

In het filmpje dat op de website van de school werd geplaatst, is te zien hoe de leerlingen met veel aandacht en precisie te werk gaan bij het aanleggen van een vijver. Dit toont aan dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om deze competentie succesvol uit te voeren.