De originele timmerman is Jozef, vader van Jezus. Hij is de patroonheilige van de timmermannen en schrijnwerkers.

Afgelopen week stond zijn beeltenis op onze leraarskamer. Zijn ietwat norse doch zeker geen onvriendelijke ogen keken ons indringend aan alsof hij wilde zeggen: ‘gij komt toch ook zeker op vrijdag 17 maart naar het feest van de houtafdeling, waar ik patroonheilige van ben?’

‘Dank om ons eraan te herinneren, Jozef’, haastten wij ons te zeggen, ‘wij zullen er zijn.’

Het zal daar weer een warme bedoening worden op die toch al warme houtafdeling. De prijzen van de tombola? Eigen makelij. Zo doet de houtafdeling dat.

Tot dan, zou ik zeggen.

Ook de leerkrachten op rust zijn zoals altijd welkom.

Categories: Nieuws