Wij wensen u van ganser harte een uitstekend eindejaar.

Het oudercontact

Vanavond was het oudercontact. De speelplaats staat dan vol met auto’s en fietsen. Leerlingen vergezeld van hun ouders lopen de trappen op en af. In de lokalen waar normaal lesgegeven wordt, zitten nu leerkrachten te wachten op bezoek van hun leerlingen.

De examens

De ouders en de leerlingen zijn natuurlijk maar naar een ding benieuwd. Hoe deed mijn kind het? Hoe waren zijn of haar examens? Hebben ze hun best gedaan?

Voor de meesten was er goed nieuws. Tegen anderen wordt gezegd dat ze een tandje moeten bijsteken. We zien toch overal vrolijke gezichten.

Over die examens gesproken. Voor het eerst zagen wij een klas volledig digitaal examens afleggen. De leerlingen kijken geconcentreerd naar hun schermen en sommige leerkrachten konden alleen maar jaloers zijn op de geringe verbeterlast die de digitale collega te verwerken zou krijgen. Dat zou wel eens kunnen tegenvallen denken wij dan, want ook digitale examen hebben zo hun eigenaardigheden. Accent vergeten, bijvoorbeeld? Dan rekenen wij uw antwoord fout. Alle informatie gaat door de kabels die u ziet. Het zijn er veel.

Huiswerkrobotten

Hoe men in de 19de eeuw naar het onderwijs in de 21ste eeuw keek.

Er was de afgelopen weken heel wat te doen rond ChatGPT, een robot die je huiswerk zou kunnen maken. Een computerprogramma waar je aan kan vragen: ‘schrijf een boekbespreking Alleen op de wereld,’ bijvoorbeeld. Zullen bots het onderwijs veranderen? Laten we hopen van wel. Zal het er slechter op worden? Niet noodzakelijk. Alles staat of valt bij de leerkracht. En de leerlingen natuurlijk.

Vakantie

Voor de  leerkrachten, de leerlingen en iedereen die op onze school werkt is het vakantie. Voor sommigen duurt die vakantie iets langer. Zij gaan namelijk met pensioen.

We namen afscheid van Kristine Blancquaert en Jos Mondelaers. Kristine zorgde jarenlang voor de leerlingenadministratie en Jos deed de boekhouding. We zullen hen te zeerste missen.

Bezoek!

We kregen ook een verrassingsbezoekje van mevrouw Yannick van de leerlingenadministratie. U ziet haar hier in de gezelschap van Dirk Boschmans, die nog niet op pensioen is, maar wel al aan zijn laatste maanden begint.

Laatste honderd dagen

Op vrijdag 20 januari vieren onze leerlingen van 6 TSO en 7 BSO reeds hun laatste honderd dagen. Wat? Dan al? Het gaat snel. De leerkrachten nemen zich voor om als ze uit vakantie zijn, met hun leerlingen te overleggen welke fijne activiteit ze samen willen ondernemen.

Dat wordt leuk.

Nogmaals goede vakantie gewenst.

Uw webmaster.

Categories: Nieuws