Men moet haast onder een steen leven om niet te weten dat heel wat scholen kampen met een leerkrachtentekort.

Zo zag onze school eruit tijdens de zomervakantie. Met de huidige regen die deze week uit de hemel viel, lijkt het alweer een fata morgana.

Grotere klassen?

Een zekere topman van een zeker onderwijsnet pleitte recent voor grotere groepen en ambitieuzere leerkrachten. ‘We moeten af van klassen van twintig’, zegt hij. Wij vragen ons af hoe hij dat wenst te verwezenlijken en we zijn benieuwd of die brave man ooit voor een klas heeft gestaan.

Een oproep tot grotere klassen weerklonk al eerder. Het deed ons denken aan een cartoon van collega Dirk Boschmans die tussen 1990 en 2015 in zijn uppie een magazine over het reilen en zeilen op onze school volschreef, en er bovendien nog eens de illustraties voor verzorgde.

Dat magazine heette Samen en een van die illustraties lachte met het idee om middelbare schoolleerkrachten voor grotere lokalen te plaatsen:

Cartoon van collega Dirk Boschmans, hij heeft ons een scherpere versie beloofd.

Wij zullen het leerkrachtentekort niet minimaliseren. Toch heeft deze school daar tot op heden – hout vast houden  – niet zo heel veel last van. We zoeken wel nog een leerkracht PAV, dus als u zich geroepen voelt, stuur ons vooral een berichtje, maar al bij al valt het bij ons dus mee, zeker als je ziet hoe andere scholen worstelen om hun vacatures gevuld te krijgen. Misschien is het omdat wij wat groter zijn, makkelijker met uren kunnen schuiven en bijvoorbeeld een collega met veel ervaring de gelegenheid kunnen geven overuren te presteren? Misschien omdat het zo fijn werken is bij ons? Wie zal het zeggen.

Nieuwe doeklassen

Er zijn momenteel ook werken aan de gang. De refter van de C-blok, het gebouw waar de technische en beroepsrichtingen van het derde tot het zevende hun algemene vakken krijgen, die refter wordt omgebouwd tot vier grote doeklassen. Dat is goed nieuws voor de leerlingen die nu in de A-blok leskrijgen in een half ondergrondse verdieping die op winterse dagen toch wel wat aan de donkere kant is. Lang leve de vooruitgang.

Er gebeurt nog niet zoveel bij het begin van een schooljaar. Iedereen is druk bezig met zich een comfortabele plek te zoeken op onze school, zich te nestelen. Leerkrachten willen een klas naar hun hand zetten, leerlingen willen het klappen van de zweep leren kennen. De leerlingen krijgen een woordje van meneer Dries Geeraerts, de man van de studiebegeleiding die de leerlingen wijst op het simpele feit dat gewoon aanwezig zijn misschien wel dé succesformule is om je diploma te halen. De ouders op hun beurt worden verwelkomd door de directeur en onderdirecteur. Iedereen maakt kennis met elkaar.

Prijzen in de houtafdeling

Er gebeurt nog niet zoveel, maar toch kunnen wij u melden dat het niet alleen IW was die vorig jaar in de prijzen viel; ook vier leerlingen uit ons laatste jaar hout werden gelauwerd.

Op de foto Koen Boon en Luk Dansaert in gezelschap van de leerlingen in kwestie. Ze werden gekozen door VASPA, de beroepsvereniging van schrijnwerkers uit de Provincie Antwerpen tot beste leerlingen van vorig schooljaar. De leerlingen ontvingen hun prijs op een receptie met hapjes, broodjes en een verfrissing.

Droef nieuws

Wij hebben helaas ook droef nieuws. Jos Scholiers, de man die jarenlang onverdroten in de werking van de oud-leerlingen actief was, is overleden. Ons diep medeleven met zijn naasten.

Giovanni Bosco, de man die ons blijft inspireren.

Niets nieuws onder de zon

Collega Dries Geeraerts heeft een oude reclame opgediept die onze school aanprees bij haar oprichting, dit jaar exact 75 jaar geleden.

De reclames vroeger waren minder subtiel.

Als u die reclame leest, zal u merken dat er niets nieuws onder de zon is. Wij doen ons best uw kind een toekomst te geven door hem een manier aan te leren zich nuttig te maken voor zijn medemens. Wij zijn daar niet slecht in, al zeggen we het zelf.

Categories: Nieuws