Collega Tom De Win trok met zijn camera de school rond en maakte een leuk filmpje van een geweldige dag.

De eerste opendeurdag sinds geruime tijd was een prachtgelegenheid.

De zon scheen zo hard dat het leek alsof onze school plots schitterend en glinsterend vanonder twee jaar stof tevoorschijn kwam.

Wat waren wij blij jullie te mogen ontvangen. Hoezeer hadden wij er niet voor gezorgd dat alles er kraaknet en in optimale conditie bijlag.

Vele handen hebben van onze opendeurdag een feest gemaakt. Terwijl we vrijdagnamiddag met de voorbereidingen bezig waren, kon je al merken dat we er zin in hadden. Met veel geestdrift werden lokalen, zalen, speelplaatsen en ateliers in orde gebracht en de sfeer kon niet beter.

We hebben zaterdag véél ouders ontvangen, omdat de leerlingen van het tweede jaar samen met hen een rondleiding van twee uur kregen. Wij hopen dat ze zo voor volgend schooljaar de juiste richting kiezen.

Er waren ook ontelbare oud-leerlingen die éindelijk weer eens een kijkje konden nemen. Vaak komen die leerlingen niet zomaar, maar gaan zij naarstig op zoek naar specifieke leerkrachten en afdelingen.

Ook oud-collega’s kwamen langs en dat zorgde elke keer voor een warm weerzien. Fijn toch dat ze ons komen opzoeken.

De ouders van het oudercomité verkochten ontelbare hotdogs, ook met hun aanwezigheid waren wij reuzeblij.

Wij weten (van horen zeggen natuurlijk) dat de collega’s die in het café van refter E de dag afsloten, met geen stokken naar huis te krijgen waren. Dat noemt men dus gezelligheid.

Het resultaat: heel veel stralende gezichten en een heleboel inschrijvingen. Dat geeft ons veel goede moed en een heel voldaan gevoel.

Categories: Nieuws