De buitenschoolse activiteiten beginnen langzamerhand weer op gang te komen. Dus in het kader van één van hun projecten bezochten de leerlingen van 5TIW op vrijdag 25 februari PAKT Antwerpen.

PAKT

PAKT is een groep oude gerenoveerde pakhuizen waar tal van projecten hun thuis hebben gevonden. Boven op het dak is er een heuse boerderij waar Antwerpenaars groenten kunnen telen. Er wordt ook onderzoek gevoerd naar de efficiëntie van voedselproductie.

Er worden methodes uitgetest om groenten en planten te kweken waarbij een minimale aanvoer van grondstoffen een maximale productie moet opleveren.

5TIW

Hoe sluit dat aan bij wat 5TIW doet? Wel, een team van onze leerlingen onderzoekt de mogelijkheid van een eigen ecosysteem.

In dat ecosysteem willen zij gewassen kweken op beperkte oppervlaktes in stedelijke omgevingen. Op een dak bijvoorbeeld, zoals dat gebeurt bij PAKT Antwerpen.

Onze jongens experimenteren met Argex-korrels, hooi en lavastenen. Zo onderzoeken ze hoe vissen het water kunnen voorzien van voedingsstoffen voor de planten. En ze bekijken hoe kippen kunnen helpen bij het composteringsproces en de bemesting.

Zorgvuldig uitgekiend

Alles wordt zorgvuldig uitgekiend zodat de stabiliteit van een gebouw verzekerd blijft onder het grote gewicht van wateropslag, grond en planten. In een specifieke simulatie is bijvoorbeeld sprake van tweehonderdduizend liter water, waarvan honderdtwintigduizend liter op het dak zelf.

Het doel van die experimenten is het verspreiden van de resultaten aan het grote publiek. Uiteraard in eerste instantie aan de leden van PAKT omdat ze zo vriendelijk waren de geheimen van hun project met ons te delen.

Rest ons niets meer dan jullie een fijn weekje vakantie te wensen.