Als school proberen wij ons aanbod altijd te vernieuwen om de beste opleidingen van het moment te brengen.

Volgend jaar komen wij met niet minder dan drie gloednieuwe opleidingen voor de tweede graad. Leerlingen uit de eerste graad moderne talen-wetenschappen kunnen dan in ons uniek kader – wij bulken van de STEM-knowhow – biotechnische wetenschappen, bouwwetenschappen en voertuigtechnieken volgen.

Biotechnische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen is een studierichting met een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de planten- en dierenwereld.

In de nieuwe richting wordt aandacht besteed aan de studie van de levende materie en haar omgeving. Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. In deze studierichting komen land- en tuinbouw op een wetenschappelijke manier aan bod. De studierichting richt zich naar theoretisch sterke leerlingen die begaan zijn met natuur en milieu en een brede interesse hebben voor het leven van plant, dier en mens.

Biotechnische wetenschappen is gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.

Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar de wiskundige basis moet voldoende sterk zijn.

Bouwwetenschappen

Bouwwetenschappen richt zich naar jongeren met een ruime interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies. Het is een eerder theoretische richting met veel aandacht voor (verdiepte) wiskunde en technologie.

Daarbij neemt fysica een belangrijke plaats in en leer je o.a. over:

  • bouw- en houtconstructies
  • materiaalkunde
  • elektromagnetisme
  • mechanica
  • thermodynamica (behoud van energie, …)
  • constructieleer

Je leert probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren. De technische realisaties worden theoretisch onderzocht en aan de werkelijkheid getoetst, onder andere door bedrijfsbezoeken. Je leert in de praktijk rekening houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit en sterkte. De klemtoon ligt eerder op het vlak van het ontwerpen (=STEM-engineering) en organiseren dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren).

Omdat deze opleiding zo theoretisch is, heb je in de derde graad veel mogelijkheden en ben je klaar om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Voertuigtechnieken

Voertuigtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je maakt kennis met industriële technologie. Je verwerft inzicht in de theoretische basis van toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica. STEM en wiskunde zijn belangrijk. Je ontwikkelt inzicht in en leert nadenken over natuur- en technologische kennis vaardigheden en past ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe in technische processen en systemen. Je verwerft kennis van technologie en materialen in een context van voertuigtechnieken en leert toepassen in de praktijk. Vanuit een interesse in technologie en in het bijzonder in het uitvoeren van een technische handeling aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen pas je je inzichten toe in technische realisaties. Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en leert procesmatig denken. Je krijgt technologische vorming in autotechnieken en leert over preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervanging van onderdelen.