Kwetsbare leerlingen dreigen uit de boot te vallen bij centra ‘Leren en Werken’

Onderteken hier de petitie!

Vanaf volgend schooljaar start de inkanteling van ‘Leren en Werken’ in het duaal leren. Als Centrum Leren en Werken maken wij ons grote zorgen over de kwetsbare leerlingen.

De voorliggende nota’s zijn ontoereikend en houden te weinig rekening met de meest kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Ruim zeventig procent van de jongeren die nu in de centra leren en werken opgeleid en begeleid worden, passen niet binnen de huidige structuren van duaal leren.

Er is nood aan meer flexibiliteit, correcte financiering en de mogelijkheid tot volwaardige kwalificering binnen de aanloopfase. Bovendien is de vermindering van het aandeel praktijk met bijna veertig procent onaanvaardbaar.


We vragen voor deze jongeren een echte plaats is in ons onderwijs. Bovendien moet de expertise van leerkrachten en trajectbegeleiders erkend worden en vragen we dat jongeren met stagecontracten ook kunnen kwalificeren.

Wij pleiten voor een correcte financiering, nog voor de start van de inkanteling van leren en werken in duaal leren voor alle aanbieders van duaal leren. Want voltijds onderwijs organiseren met een deeltijdse financiering is onmogelijk.

Geef de centra ‘Leren en Werken’ ruimte om in te zetten op praktijk zodat de leerlingen goed voorbereid aan de slag kunnen op de werkvloer. Dit is goed voor de jongeren, goed voor de bedrijven en goed voor de maatschappij.

Onderteken hier de petitie!Categories: Campus WilrijkNieuws