Vanaf 1 september start onze school met een nieuwe opleiding in de zevende jaren BSO, het “Naamloos zevende jaar”. De focus ligt hierbij op algemene vorming in plaats van op technische of praktische specialisatie. Er wordt heel wat tijd voorzien voor wiskunde, wetenschappen, talen. We brengen je met deze opleiding op het niveau van de TSO-eindtermen.

Dit zevende jaar is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs (bacheloropleidingen), maar het behaalde diploma biedt uiteraard ook heel wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Aangezien dit een vrij theoretische opleiding is, is motivatie en interesse onontbeerlijk. Het werkritme ligt immers aanzienlijk hoger dan in de klassieke specialisatiejaren op BSO-niveau.

Hieronder vind je de lessentabel, nog onder licht voorbehoud.

Lessentabel 7BSO Naamloos

Deze richting is toegankelijk voor leerlingen die hun studiegetuigschrift van 6 BSO behaalden of hun diploma haalden in een zevende specialisatiejaar.

Wens je meer informatie ? Stuur een berichtje naar info@donboscohoboken.be of neem telefonisch contact op : 03 828 00 95. Hopelijk tot snel !