Vrijdag voor de krokusvakantie volgden enkele leerlingen de ResQ-initiatie onder leiding van het Rode Kruis Vlaanderen, die er kwam op vraag van de leerlingen van derde jaar Industriële Wetenschappen, die na het volgen van enkele lessen rond EHBO tijdens de lessen Frans met belangrijke vragen bleven zitten. Na een theoretische uiteenzetting gingen de leerlingen telkens praktisch aan de slag. Zo controleerden zij het bewustzijn/de ademhaling bij elkaar, brachten zij elkaar in een stabiele zijligging en leerden ze op een correctie manier de hulpdiensten verwittigen. Mogelijke klassituaties (een bloedneus, een epilepsieaanval,…) werden op een ludieke manier besproken. Toen de instructeur de leerlingen onverwacht vroeg naar de noodprocedures op onze school, bleken de leerlingen zeer goed op de hoogte. Zij konden vertellen waar de AED-toestellen (automatische externe defibrillatoren) zich bevinden en wat er moet gebeuren in geval van nood. De mediathecaris, die dit alles met de nodige aandacht volgde, vulde deze informatie verder aan vanuit haar ervaring en maakte de leerlingen ook attent op de aanwezigheid van de preventieaffiches in het lokaal waar deze nascholing doorging. De leerlingen volgden de kennismakingsinstructie met grote aandacht en stelden volop vragen.   Vier lesuren vlogen voorbij. Om twaalf uur moest de instructeur, tegen de zin van velen,  stoppen.      
Categories: Nieuws

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder