Minderjarige leerlingen blijven automatisch recht hebben op gezinsbijslag als zij werken binnen een vorm van alternerend leren. Dit is het geval voor de leerlingen in een duale opleiding.

Door technische problemen bij de dimona-aangifte kregen veel leerlingen onterecht een melding dat de gezinsbijslag geschorst werd. In afwachting van een oplossing kunnen gezinnen contact opnemen met hun uitbetaler om de schorsing op te heffen.

Als je hierover vragen hebt, neem contact op met je trajectbegeleider of mail naar duaalleren@donboscohoboken.be.