Lessenrooster 3TIW/4TIW

3TIW4TIW
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
Fysica11
Toegepaste wetenschappen en Engineering
Elektro mechanische processen44
Elektriciteit / Elektronica44
Mechanica22
3232

Het programma van deze studierichting waarborgt een hoogstaande algemene vorming, een uitgebreide en grondige opleiding in wiskunde en wetenschappen en een niet-gespecialiseerde ruime technische vorming.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Industriële wetenschappen:
De 3de graad TSO richting IW, die rechtstreeks leidt naar het voortgezet onderwijs, zowel een master- of bacheloropleiding. – De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica, Industriële ICT of Chemie, vooral voor leeringen die in de 2de graad IW uitgesproken moeilijkheden hebben voor wiskunde en/of taalvakken. Deze studierichting vormt een echte voorbereiding op voortgezet onderwijs (o.m. master of bachelor techniek of wetenschappen, lerarenopleiding…) Om de overgang van IW naar de 3de graad te vergemakkelijken zijn de programma’s van de technische vakken van EM en IW in de 2de graad op elkaar afgestemd.

Lessenrooster 3TTW/4TTW

3TTW4TTW
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie33
Engels22
Frans33
Fysica22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
Toegepaste Biologie11
Toegepaste Chemie33
Toegepaste Fysica22
3232

In het 3de jaar beperkt de opleiding zich tot de studie van de basisstoffen en hun eigenschappen. In het labo maakt men kennis met basistechnieken en toestellen die in het labo aanwezig zijn. In het 4de jaar bestudeert men de verschillende anorganische reactietypen en start men met eenvoudige kwantitieve chemie en de basis van de organische scheikunde. Praktisch gezien betekent dit, dat de leerlingen die een 3de jaar IW volgden ook in het 4de jaar Techniek-wetenschappen terecht kunnen.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Techniek-wetenschappen:
De 3de graad TSO studierichting Chemie, die toegang geeft tot het voortgezet onderwijs. (o.m. master of bachelor wetenschappen of lerarenopleiding).

Lessenrooster 3TEM/4TEM

3TEM4TEM
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans22
Fysica11
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Elektromechanische processen44
Mechanica22
Elektriciteit + Labo33
Schakeltechnieken22
3131

De studierichting Elektromechanica is, technisch gezien, de meest polyvalente studierichting die onze school aanbiedt. In de 2de graad wordt, vooral in de technische vakken, de basis gelegd waarop in de 3de graad (5de en 6de jaar) wordt voortgebouwd.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektromechanica:
De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica, Industriële ICT. Deze studierichtingen vormen een voorbereiding op de nijverheid enerzijds en op voortgezet onderwijs anderzijds. (o.m. master of bachelor techniek, lerarenopleiding.)

De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken of Elektrische installatietechnieken. Deze studierichtingen, met meer praktijk en technische vakken en dus minder algemene vakken, zijn aanbevolen voor leerlingen die theoretisch zwakker zijn. Verder studeren na de 3de graad kan in het hoger onderwijs van het korte type.

Lessenrooster 3TEE/4TEE

3TEE4TEE
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans22
Fysica11
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Elektriciteit33
Elektronica22
Schakeltechnieken33
Mechanica22
Toegepaste Chemie11
Toegepaste Fysica11
3232

De studierichting Elektriciteit-elektronica is sterk verwant met de studierichting Elektromechanica. De nadruk ligt hier vooral op de elektrische vakken. De mechanische vakken worden hoofdzakelijk vervangen door elektronica.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektriciteit-elektronica:
De derde graad TSO studierichting Industriële ICT. Deze studierichting vormt een voorbereiding op de nijverheid enerzijds en op het voortgezet onderwijs anderzijds (o.m. master en bachelor techniek).

De derde graad TSO van het industriële type, studierichting Elektrische installatietechnieken. Deze studierichting met meer praktijk en technische vakken is aanbevolen voor leerlingen die theoretisch zwakker zijn. Verder studeren na de 3de graad kan nog als bachelor.

Lessenrooster 3TMT/4TMT

3TMT4TMT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Mechanica
Realisaties (draaien en frezen / lassen / CNC / plaatbewerking)88
TV Mechanica
Technologie / Technisch tekenen / Mechanica66
3232
Deze technische studierichting (MT) opent voor jou de wereld naar de moderne industrie. Het is een praktisch-technische studierichting waar de nadruk zowel ligt op de technische kennis als op de praktische vaardigheden. Vanaf de tweede graad kies je voor één specialiteit met een sterk specifieke opleiding. In deze afdeling leer je computertekenen en omgaan met moderne computergestuurde machines. Je maakt kennis met lastechnieken en machinale bewerkingen zoals draaien, frezen en slijpen. Bovendien krijg je een beperkte opleiding elektriciteit en algemene informatica. Deze goed gevormde technici zijn fel gegeerd op de arbeidsmarkt.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Mechanische technieken:
De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Mechanische vormgevingstechnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar TSO geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken. In deze 3de graad vervolmaken ze zich in het gebruik van werktuigmachines, o.a. met computergestuurde machines. Met het oog op onderhoud leer je ook de basisprincipes van pneumatica en hydraulica.

De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Autotechnieken.

De 3de graad BSO met de nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden. Mogelijke studierichtingen: Werktuigmachines, Auto, Lassen-constructie, Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren, Centrale verwarming en sanitaire installaties.


Lessenrooster 3TEL/4TEL


3TEL4TEL
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Elektriciteit
Realisaties66
TV Elektriciteit
Elektriciteit en lab44
Installatiemethoden en tekenen44
3232
In de richting Elektrotechnieken ligt het accent op de technische en praktische vorming. Na het 4de jaar moeten de leerlingen bekwaam zijn om een woning volledig te voorzien van elektrisch comfort, conform aan het Algemeen Reglement van Elektrische Installaties (AREI). Praktisch moeten ze alle licht- en krachtinstallaties kunnen uitvoeren voor huisinstallaties en kleine bedrijven. De praktijk bevat ook het opzoeken en analyseren van storingen.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektrotechnieken:

De 3de graad TSO van het industriële type, richting Elektrische installatietecnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken. In deze 3de graad komen alle elektrische machines en regelingen aan bod.
De 3de graad BSO richting Elektrische installaties met de nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden.Lessenrooster 3TBT/4TBT
3TBT4TBT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Bouw
Realisaties77
TV Bouw
Onderzoek33
Organisatie44
3232
De studierichting bouwtechnieken is de specifieke voorbereiding voor de 3de graad bouwtechnieken. Er wordt in de 2de graad bouwtechnieken veel aandacht besteed aan de theoretische opleiding d.m.v. aanreiken van inzichten en kennis die het huidige profiel vragen. De doorgroei van deze opleiding is b.v. calculator, tekenaar en junior-projectleider. Naast de theorie haalt ook de praktijk een behoorlijk niveau met aandacht voor metselen, bekisten en ijzervlechten en veel aandacht voor juiste uitvoeringen inzake bouwknopen.

 

Lessenrooster 3THT/4THT


3THT4THT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Hout
Realisaties77
TV Hout
Onderzoek43
Organisatie34
3232In de studierichting Houttechnieken komen volgende aspecten in hoofdzaak aan bod:

  • Concept en vormgeving: het produktgericht uitwerken van ontwerpen en eventueel de bijsturing van het voorontwerp formuleren in functie van de praktisch uitvoerbare vormgeving.
  • Voorbereiding van de uitvoering: het maken van uitvoeringstekeningen en schetsen, het uitwerken van geautomatiseerde processen, het opstellen van productplanning en -organisatie, de kostprijsberekening…
  • De uitvoering: methodisch, efficiënt en veilig werken, verantwoord kiezen en gebruikmaken van gereedschappen, machines en materialen. Het deskundig toepassen van technieken.
  • Kwaliteitscontrole via (zelf)evaluatie, rapportering en bijsturing leiden tot een vereiste productiekwaliteit.

Wie behoort tot onze doelgroep?
Ambitieuze jonge mensen met een dosis doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid en creativiteit. Nauwkeurig en veilig kunnen werken is strikt noodzakelijk. Bovendien verwachten we dat de jonge houttechnieker zich erg flexibel opstelt, bereid is tot navorming en tot kwaliteitsvol en milieubewust handelen.