Lessenrooster 6BEL

6BEL
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk en stage*12
Technologie
Installatieleer / Projecten / Technisch tekenen10
Ondernemend project1
33


In de 3de graad BSO Elektrische installaties staat de praktijk centraal. Deze praktische vaardigheid als elektricien wordt ondersteund door technologische en theoretische (elektrische machines) vakken.

In het programmapakket komt de huisinstallatie uitvoerig aan bod: uittekenen, prijsberekening en uitvoering.

Ook het aansluiten en onderhouden van elektrische machines wordt in de praktijklessen grondig behandeld. Tenslotte leert men in de praktijklessen huishoudtoestellen onderhouden en herstellen.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de elektriciteitsopleiding is pas volledig na het 7de jaar Industriële elektriciteit.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Industriële elektriciteit.
 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Elektrotechnicus duaal.
 • In de industrie als onderhoudstechnicus.
 • Zelfstandig elektricien huisinstallaties.
 • Hersteller huishoudtoestellen.


Lessenrooster 6BH

6BH
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk en stage*13+*2
Technologie en technisch tekenen8
Ondernemend project1
33


Centraal in de richting Houtbewerking staan:

 • Het opleiden naar zelfstandig werken.
 • Optimaal omgaan met moderne en traditionele constructies.
 • Het vakkundig en veilig bedienen van de machines.

Net zoals in de 2de graad blijft ook in de derde graad uitvoering een belangrijk thema.

De aandacht gaat uit naar een ver doorgedreven kennismaking en een voortdurende training van nieuwe technologieën, zoals CADtekenen, CNC-gestuurde machines en hedendaagse constructiemethoden. Daarbij wordt uiteraard de traditionele houtbewerking niet uit het oog verloren.

Stap voor stap worden de verschillende fasen in het werkproces aangeleerd en ingeoefend. Het opmaken van een precieze planning, het tekenen van de uit te voeren objecten, het samenstellen van nauwkeurige prijsoffertes en uiteindelijk het afwerken tot degelijke eindproducten: het is de rode draad doorheen elke opdracht.

De verschillende aspecten van de houtbewerking komen aan bod: klassieke evenals hedendaagse meubelen, buiten- en binnenschrijnwerk, trappen, timmerwerken, interieurinrichting enz…

Op het einde van het 6de jaar legt elke leerling een geïntegreerde proef af. Daarin komen alle elementen van de opleiding aan bod. Een werkstuk wordt uitgetekend en vervaardigd. De theoretische verwerking wordt gebundeld in een eindwerk.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Interieur inrichting.
 • In de industrie: als meubelmaker, schrijnwerker, onderhoudsman.
 


Lessenrooster 6BR

6BR
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk en stage16
Technologie en technisch tekenen6
Ondernemend project1
33


De 3de graad Ruwbouw biedt de leerlingen een polyvalente opleiding die nodig is om met kennis van zaken een verantwoordelijke functie in de nijverheid te bekleden.

De leerlingen leren bouwplannen lezen en duidelijke schetsen maken. Ze bestuderen materialen en constructietechnieken.

Ook een oordeelkundige planning en bestekberekening worden de leerlingen bijgebracht.

Daarenboven doen ze de nodige kennis van topografie op.

In de lessen praktijk doorlopen ze alle stadia: metselen, ijzervlechten, bekisten, betonstorten en andere afwerkingstechnieken.

Via werkplekleren worden de praktijklessen realistisch opgebouwd. Buiten de schoolmuren werken we met onze leerlingen op echte bouwwerven waar we prachtige projecten realiseren.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Dakwerken bouw.
 • In de bouwnijverheid als metselaar, bekister, ijzervlechter.
 


Lessenrooster 6BCV

6BCV
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk
CV / sanitair / stage13
Elektriciteit2
Technologie
CV2
Sanitair3
Gas1
Elektriciteit1
Ondernemend project1
33


De samenwerking met Grohe

Klik hier voor meer informatie

Centrale verwarming en sanitaire installaties: Na een vooropleiding in de tweede graad waarin de leerlingen verschillende materialen als koper, zink, kunststof, stalen pijpen en meerlagenbuizen hebben leren bewerken, worden in het 5de en 6de jaar specialisatiecursussen aangeboden.

Deze cursussen bestaan o.a. uit het plaatsen en aansluiten van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties, gasinstallaties en gastoestellen en alle bewerkingen die daarvoor nodig zijn.

In de verschillende cursussen Technologie leren de leerlingen alles over de hydraulische cv- en sanitaire installaties, gasinstallaties en de elektrische aansluitingen ervan. Natuurlijk wordt ook veel aandacht besteed aan de praktische scholing met moderne technieken en gereedschappen. Dit gebeurt deels in de school en deels tijdens stageperiodes in de nijverheid.

In het 6de jaar dienen de leerlingen een geïntegreerde proef af te leggen. Op het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen vrijblijvend (en mits het betalen van de verplichte examenkost) het certificaat “Gasmonteur” behalen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Verwarmingsinstallaties
 • In de specialiteiten: dakwerken, sanitaire installaties, gasinstallaties, centrale verwarming (traditionele en alternatieve energievoorzieningen), kunststofbewerking
 


Lessenrooster 6BL

6BL
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk en stage*14+*2
Technologie
Technisch tekenen / Technologie / Elektriciteit7
Ondernemend project1
34


Lassen-constructie: De leerlingen komen meestal uit de 2de graad BSO Basismechanica optie lassen-werktuigmachines en hebben reeds in de 2de graad de elementaire praktische basistechnieken van het gassmeltlassen en het elektrisch booglassen aangeleerd. In het 5de jaar komt het lassen met de beklede laselektrode in alle hoeknaadvormen en lasposities aan bod, naast het MIG-MAG-lassen.

In het 6de jaar gaan we een stap verder, de bovenstaande lasprocédés blijven we gebruiken met daarbij het TIG-lassen. Stompe lasverbindingen (V-naad, K-naad, I-naad) krijgen dit jaar meer aandacht.

Zowel in het 5de als in het 6de jaar staat uiteraard het lassen van constructies centraal (poorten, hekken, tafels, steunen…) In het 6de jaar is er de noodzakelijke stage in een door ons geselecteerd bedrijf.

Ook beschikken wij in onze werkplaats over een CNC-snijbrandinstallatie en een CNC-plooibank, waardoor er nog een sterkere link ontstaat met de tekenlessen waar de lasser met INVENTOR leert tekenen en het ontwerp direct kan uitbranden met de snijbrander.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de lasopleiding is pas volledig na het 7de jaar Fotolassen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Fotolassen.
 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Lasser-monteerder duaal.
 • In de industrie als lasser-constructeur, kandidaat fotolasser en algemeen onderhoud.
 


Lessenrooster 6BW

6BW
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk en stage*14+*2
Technologie
Mechanica / Technologie / Energiekringen / Technisch tekenen7
Ondernemend project1
34


De richting Werktuigmachines: Je voelt je aangesproken tot moderne en snel evoluerende technologieën. Je bent handig en geboeid door praktijk mechanica. Je hebt verantwoordelijkheidszin en interesse om werkstukken te produceren volgens opgelegde kwaliteitsnormen. Dan is de afdeling werktuigmachines iets voor jou. Je bouwt verder op de inzichten en vaardigheden verworven in de 2de graad.

De voorbereiding op klassieke machines zoals slijp-, boor-, draaien freesmachines en een initiatie computergestuurde machines, CAD en ICT dienen zo als basis voor verdere praktische vorming. Door zijn geïntegreerde aanpak verwerf je in deze afdeling de basisprincipes van het CNC-draaien en het CNC-frezen. De praktische kant leer je in een schitterende werkplaats met industriële CNC-machines. Tijdens het 2de semester van het 6de jaar maak je kennis met de industrie via een blokstage van 2 weken.

De geïntegreerde proef is het sluitstuk van je opleiding. Hier breng je al je vakkennis in praktijk. Je neemt zowel het CAD-tekenwerk als de fabricage van de werkstukonderdelen voor je rekening. Daarna monteer je de onderdelen tot een verkoopbaar product.

De industrie vraagt een stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie. Daarom kun je tijdens het laatste jaar een VCA-attest behalen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Computergestuurde werktuigmachines.
 • In de industrie: draaier, frezer, CNC-bedienaar, monteerder,
 


Lessenrooster 6BA

6BA
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk
Autotechnieken8
Lassen-
Stage8
Technologie
Autotechnieken-
Benzinemotoren2
Elektriciteit2
Technisch schemalezen1
Dieselmotoren1
Technologie1
Ondernemend project1
34


Wat heeft de richting Auto te bieden? Naast de algemene vorming leert de leerling werkzaamheden uit te voeren aan voertuigen. Aan de hand van technische informatie leert hij montages en demontages aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Hierbij houdt hij rekening met het milieu, veiligheid en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de garage.

Wie kan starten in deze studierichting?
De meest logische vooropleiding is de tweede graad BSO Basismechanica.

Wat na deze studierichting?
De leerling behaalt de startkwalificaties om het beroep van automechanieker te kunnen uitvoeren. Hij neemt verantwoordelijkheid op voor eigen werk en kan na een korte inservicetraining in een garagebedrijf autowerkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat hij de juiste technische informatie kan opzoeken en verwerken.

Verder zijn er vervolgopleidingen op deze studierichting. We denken daarbij aan Toegepaste autotechnieken, Auto-elektriciteit, Bedrijfsvoertuigen, Diesel en LPG-motoren BSO enzovoort…

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal.
 


Lessenrooster 6BTV

6BTV
Engels2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Realisaties
Praktijk
Fietsen4
Motoren4
Stage8
Technologie
Motoren-
Elektriciteit2
Fietstechniek-
Rollend gedeelte-
Technisch tekenen3
Technologie2
Ondernemend project1
34


De richting Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren: De leerlingen die het 3de en 4de jaar Basismechanica optie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren begonnen, hebben in hun 4de jaar reeds een vooropleiding gehad over de fiets in al zijn aspecten en bezitten daarnaast reeds een basisvaardigheid in lassen, frezen en draaien. Deze kennis en vaardigheden worden nu uitgebreid.

In het 5de jaar is er de specialisatie in sport- en racefietsen en de studie van de verschillende soorten versnellingsapparaten, zoals Shimano e.d. Voorts gaat de aandacht uit naar bromfietsen en grasmaaiers. De verschillende types met tweetakt- of viertaktmotor worden besproken, gedemonteerd en weer gemonteerd. Daarbij komen ook afstelling en transmissie aan bod.

In het 6de jaar staan de bromfietsen en moto’s centraal. Kettingzagen, elektrische groepen, zware grasmachines en moto’s worden bestudeerd en hersteld .

Aan het einde van het 6de jaar moeten de leerlingen hierover een geïntegreerde proef afleggen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Diesel- en L.P.G.-motoren.
 • In het 7de jaar specialisatie BSO: Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal.
 • In de industrie: fietsenmaker, brommermecanicien, onderhoud tuinbouwmachines.