Wie is wie

3.1. Inrichtende Macht

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres:
Aan de voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Boscolaan 15
3050 Oud – Heverlee
016/29 00 48
016/29 54 53

3.2. De Stuurgroep

Dit is het directieteam, bestaande uit de directeur, de technisch adviseur-coördinator, de adjunct-directeurs en de studieleiders. Samen zetten zij zich in om de school uit te bouwen naar het opvoedingsproject van Don Bosco.

3.3. Directeur en adjunct-directeurs

De directeur, adjunct-directeurs en TAC (directieteam) staan in voor de dagelijkse leiding van de school.

Laurent

Laurent Heyman
Directeur

Dirk Schoofs
Adjunct – Directeur (1ste graad)

Pieter Schippers
Adjunct – Directeur (2de graad)

Dirk Boschmans
Adjunct – Directeur (3de graad)

 

Gunter Janssen
Technisch adviseur
Coördinator

Tom Francken
Technisch adviseur
Coördinator

3.4. Studieleiders & Technische adviseurs

Om een betere begeleiding mogelijk te maken is het geheel van de school verdeeld in drie graden. Aan het hoofd van zo’n graad staan een adjunct-directeur en een studieleider. De studieleider behartigt samen met de cel leerlingbegeleiding alle zorg voor de leerlingen.  Bij de studieleider kan je terecht voor toelatingen, verantwoording van afwezigheden en te laat komen, vrijstelling van lichamelijke opvoeding op doktersvoorschrift, problemen thuis en op school, enz. De adjunct-directeur zorgt eerder voor de organisatorische kant van graad: hij zorgt dat er elk lesuur een leraar voor je klas staat, schrijft de brieven naar ouders, regelt uitstappen, enz.

De studieleider en adjunct zijn vrijwel de hele dag beschikbaar, zodat iedereen bij hen terecht kan. Ze zijn ook telefonisch te bereiken als je ouders een afspraak met hen willen maken.

Maarten Geeraerts
1ste graad

Patrick Van Dyck
2de graad

Dries Geeraerts 
3de graad

Om elke werkplaats en labo optimaal te laten functioneren zijn technisch adviseurs en labo-verantwoordelijken aangesteld. Deze zorgen dat voor continuïteit: het bestellen van materiaal en producten, het machinepark up–to–date houden, de veiligheid in het oog houden, leerplannen opvolgen en nog zoveel meer. Deze groep mensen worden geleid door de technisch adviseur coördinator.

Steven Arcay

Steven Arcay
Technisch adviseur
Elektriciteit

Luc Van Nuffelen
Technisch adviseur
Hout

Pierre Gerits
Technisch adviseur
Lassen

Jan Campaert
Technisch adviseur
Auto,  lichte verbrandingsmotoren & fietsen

Bart Wouters
Technisch adviseur
Mechanica

Luc De Leeuw
Technisch adviseur
CV & Sanitair

 Geert Goetschalckx
Technisch adviseur
1ste graad technieken en Bouw

Annick Wouters
Labo verantwoordelijke
Chemie

Kaat De Keyser
Labo verantwoordelijke
Meet- en regeltechniek en elektriciteit

Lode

Lode Wielandt
Labo verantwoordelijke
Elektronica

Dirk De Coeyer
Preventieadviseur

3.5. Onderwijzend personeel, opvoedend hulppersoneel en administratief personeel

De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator, intern pedagogisch begeleider, … Het ondersteunend personeel, waaronder de leerlingbegeleiders en de administratieve medewerkers, zorgt voor het toezicht, de leerlingbegeleiding en het administratief beheer van de school.

Ook het onderhoudspersoneel dat zorgt voor de onderhoud van de gebouwen, zodat alles netjes en proper blijft, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.