Duale opleidingen – STEM

specialisatiejaar duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | ELEKTROTECHNICUS DUAAL

In de opleiding elektrotechnicus duaal leert men leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

specialisatiejaar duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN DUAAL

In de opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal leert men diagnoses uit te voeren, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving uit te voeren teneinde de voertuigen rijklaar te maken.

specialisatiejaar duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | LASSER-MONTEERDER DUAAL

In de opleiding lasser-monteerder duaal leert men zelf voorbereide delen samen te stellen via hechtlassen teneinde een metalen structuur te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening.

Duale opleidingen – dienstverlenende sector
2de graad arbeidsmarkt finaliteit | POLYVALENT ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER DUAAL

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

2de graad arbeidsmarkt finaliteit | MAGAZIJNMEDEWERKER DUAAL

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

3de graad duaal arbeidsmarkt finaliteit | LOGISTIEK DUAAL

In de opleiding logistiek duaal leert men specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en de correcte uitvoering van de maatregelen superviseren die genomen met als doel de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen. 
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen een van de opties
van interne transportmiddelen, namelijk het besturen van een heftruck.

Specialisatiejaar duaal | LOGISTIEK ASSISTENT MAGAZIJN DUAAL

In de opleiding logistiek assistent magazijn duaal leert men het administratief ondersteunen van alle of een gedeelte van de logistieke activiteiten (ontvangst, opslag, voorbereiding van orders, bevoorrading, behandeling (VAL), …) hierbij rekening houdend met eisen (timing, kwaliteit, kostprijs, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne, …) teneinde het logistieke proces van de afdeling/de organisatie/het bedrijf optimaal te laten verlopen.

2de graad arbeidsmarkt finaliteit | MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER DUAAL

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer duaal leert men de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

2de graad arbeidsmarkt finaliteit | MEDEWERKER GROEN- EN TUINAANLEG DUAAL

In de opleiding medewerker groen- en tuinaanleg duaal leert men de werkzaamheden inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes uit te voeren teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

3de graad duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | GROENAANLEG EN -BEHEER

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

specialisatiejaar duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | KINDERBEGELEIDER DUAAL

In de opleiding kinderbegeleider duaal leer je

  • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen ;
  • schoolgaande kinderen van de kleuter- en basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling.

specialisatiejaar duaal (finaliteit arbeidsmarkt/bso) | ZORGKUNDIGE DUAAL

In de opleiding zorgkundige duaal leer je onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

2de graad arbeidsmarkt finaliteit | KEUKENMEDEWERKER DUAAL

In de opleiding keukenmedewerker duaal leert men helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

2de graad arbeidsmarkt finaliteit | MEDEWERKER FASTFOOD DUAAL

In de opleiding medewerker fastfood duaal leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

3de graad arbeidsmarkt finaliteit | RESTAURANT EN KEUKEN

In de opleiding restaurant en keuken duaal leert men:

  • voedingsmiddelen binnen de keuken te bestellen en te ontvangen, de noodzakelijke voorbereidingen te doen, koude en warme maaltijden volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens technische fiche te bereiden, de gerechten af te werken en de kwaliteit te controleren teneinde kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast;
  • de gasten te ontvangen, gerechten en dranken voor te stellen, bestellingen op te nemen en door te geven aan het bar- of keukenpersoneel, dranken en/of gerechten te serveren en ze eventueel aan tafel af te werken, af te rekenen teneinde de gast optimaal te bedienen.