Lessenrooster 3BB/4BB

3BB4BB
Engels11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Realisaties
Realisaties PV Bouw1515
Realisaties TV Bouw66
3232
In de 2de graad van deze richting start een vrij polyvalente opleiding met o.m. metselen, ijzervlechten, betonneren. Het is de bedoeling om de basisvaardigheden van deze technieken aan te leren.

Ook al staat de praktijk centraal, de technologische achtergrond wordt in de theoretische, technische lessen grondig uitgediept.

Het ‘planlezen’ is eveneens een belangrijk deel van de opleiding. In de tekenlessen wordt daarvoor heel wat tijd uitgetrokken.

In de bouwsector is er op dit ogenblik een tekort aan degelijk geschoolde bouwvakkers.

Mogelijkheden na de 2de graad BSO Bouw:
De 3de graad BSO Ruwbouw


Lessenrooster 3BEL/4BEL

3BEL4BEL
Engels11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Realisaties
Realisaties PV Elektriciteit1515
Realisaties TV Elektriciteit66
3232
In de 2de graad van de richting Elektrische installaties staat de gewone huishoudelijke installatie centraal.

Alle mogelijke lichtschakelingen, stopcontacten, bedrading van verdeelkasten, aansluitingen van toestellen komen hier aan bod. Kortom de ganse installatie voor het gewoon elektrisch comfort.

Deze elektrische installaties worden met de nodige reglementering en het nodige technisch inzicht in de praktijk omgezet.

In de praktijk is er dus ook aandacht tot het verwerken en aanleggen van draden, kabels en buizen.

Mogelijkheden na de 2de graad BSO Elektriciteit:
De 3de graad BSO Elektrische installaties


Lessenrooster 3BH/4BH

3BH4BH
Engels11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Realisaties
Realisaties PV Hout1516
Realisaties TV Hout66
3234
In de BSO-studierichting Hout wordt het accent meer gelegd op het uitvoeren dan op het tot stand komen van een product.

De 2de graad is de basis van deze opleiding. Het manueel aanleren van elementaire vaardigheden helpt de leerling inzicht te krijgen in de constructies en het vakkundig omgaan met hout.

Een logische, volgende fase is het gebruik maken van conventionele machines.

Hierbij wordt veel belang gehecht aan de veiligheidsaspecten van elke werksituatie. Voor elke handeling wordt steeds, naast de meest efficiënte, de meest veilige methode aangeleerd en ingeoefend.

Meten, tekenen, verbindingen maken, afwerken: geen enkel aspect uit de houtbewerking blijft onbesproken. Integendeel. Via concrete opdrachten krijgen de leerlingen voorproefjes van de (industriële) realiteit. Uiteraard blijft daarbij ruime aandacht gaan naar de persoonlijkheidsvorming van elke vakman-in-spe.

Mogelijkheden na de 2de graad BSO Hout:
De 3de graad BSO Houtbewerking

 


Lessenrooster 3BBMC/4BBMC

3BBMC4BBMC
Engels11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Realisaties
Realisaties PV
Centrale verwarming en sanitair / Las / Elektriciteit1414
Realisaties TV
Centrale verwarming22
Sanitair55
3232
In deze 2de graad legt men vooral de nadruk op basistechnieken.

In het eerste jaar van de tweede graad worden tijdens de praktijklessen alle bewerkingstechnieken aangeleerd van de verschillende materialen die in het vak gebruikt worden (kunststoffen, koper, zink, staal en meerlagenbuis).

In het tweede jaar van deze tweede graad worden de oefeningen in een meer praktijkgerichte situatie ingepast (aansluiten van centrale verwarmings- en sanitaire toestellen en metalen dakbedekkingen). In de technologielessen worden de juiste toepassingen en eigenschappen van deze materialen en toestellen toegelicht. De elektriciteit die in de praktijk gegeven wordt, staat in functie van het vak centrale verwarming.

Mogelijkheden na de 2de graad BSO Basismechanica optie Centrale verwarming en sanitaire installaties:
De 3de graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties met o.a. in het 5de jaar het plaatsen van sanitaire toestellen, hemelwaterinstallaties, gasinstallaties en gastoestellen, centrale verwarmingsinstallaties en cv-ketels (zowel plaatsen, elektrisch aansluiten en afregelen komen aan bod).

 


Lessenrooster 3BBM/4BBM

3BBM4BBM
Engels11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Realisaties
Realisaties PV Basismechanica1414
Realisaties TV Basismechanica77
3232
Deze opleiding is zeer breed en praktisch gerichte technologische opleiding: machinewerk (draaien en frezen), CNC (computergestuurde machines), montage en demontage, lassen (elektrode, half automaat lassen), basis elektriciteit. In al deze onderdelen maken de leerlingen kennis met de mogelijke keuzes die ze kunnen maken in de 3er graad: auto, lassen constructie, tweewielers en lichte verbrandingsmotoren of werktuigmachines.

Mogelijkheden na de 2de graad BSO Basismechanica:
De 3de graad BSO Auto met in het 5e jaar de studie van benzinemotoren en in het 6e jaar de dieselmotor met zijn inspuitapparatuur.

De 3de graad BSO Lassen-constructie

De 3de graad BSO Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren met enerzijds alle technische problemen rond monteren, demonteren en herstellen van fietsen en anderzijds met alles wat met lichte verbrandingsmotoren te maken heeft zoals bromfietsen, grasmaaiers, moto’s en dergelijke.

De 3de graad BSO Werktuigmachines met specialisatie in de werktuigmachines, ook computergestuurde machines.