3de graad (dubbele finaliteit/tso) | ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN DUAAL

 Inhoudelijk

Je leert in de opleiding elektromechanische technieken duaal preventieve en correctieve
elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren opdat de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …)  van industriële machines, installaties of systemen behouden blijft en de verwachte levensduur verzekerd is.

Je combineert het leren op school én het leren op de stageplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee.

De opleiding elektromechanische technieken duaal wordt georganiseerd in het eerste en
tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, voor het studiegebied
mechanica-elektriciteit en bedraagt m.a.w. twee schooljaren.

De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding ‘Elektromechanische technieken‘. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde.

 Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

 Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel blijven in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

 Kwalificaties

Indien je slaagt voor elektromechanische technieken duaal, behaal je

 • een diploma secundair onderwijs (TSO) van het secundair onderwijs;
 • een beroepskwalificatie “elektromecanicien” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
 • een beroepskwalificatie “onderhoudsmonteur”, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

 Afgestudeerden kunnen terecht

Met deze opleiding is het de bedoeling dat je verder studeert in het hoger onderwijs.
Er bestaat een vervolgopleiding “Bachelor Elektromechanica duaal”, maar ook klassieke opleidingen zijn een optie.

Indien je er voor zou kiezen om te gaan werken na deze opleiding, heb je ook heel wat mogelijkheden. We verwijzen je graag door naar Onderwijskiezer waar je een lange lijst van beroepen kunt terugvinden.

Meer info over een duale opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | ELEKTRISCHE-INSTALLATIES DUAAL

 Inhoudelijk

Je leert in de opleiding elektrische installaties duaal leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, en eigen installaties in werking te stellen, conform het AREI.

Verder leer je de basis van industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.
De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding ‘Elektrische Installaties‘. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde.

 Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

 Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

 Kwalificaties

Indien je slaagt voor elektrische installaties duaal behaal je

 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch monteur” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch installateur” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.

 Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie ELEKTROTECHNICUS DUAAL
 • in de industrie als elektrotechnisch monteur en/of elektrotechnisch installateur

Lesrooster

5de jaar duaal6de jaar duaal
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
Godsdienst2u2u
Beroepsopleiding6u6u
Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


Meer info over een duale opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | ONDERHOUDSMECHANICA AUTO DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal controles, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving met als doel de voertuigen rijklaar te maken.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor onderhoudsmechanica auto duaal behaal je

 • Beroepskwalificatie Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN DUAAL;
 • in de industrie als onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Lesrooster

5de jaar duaal6de jaar duaal
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
Godsdienst2u2u
Beroepsopleiding6u6u
Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


Meer info over een duale opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

3de graad | LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

Inhoudelijk

Je leert in de opleiding lassen-constructie duaal hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen met het halfautomaat- en TIG-lasproces in alle posities lassen teneinde een lasverbinding in constructiestaal, aluminium en roestvast staal te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen, de lasmethodebeschrijving, het lasplan en constructietekeningen.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde.

Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

Kwalificaties

Indien je slaagt voor lassen-constructie duaal behaal je

 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “constructielasser” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader;
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “constructielasser” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie LASSER-MONTEERDER;
 • in de industrie als constructielasser en pijplasser

Lesrooster

5de jaar duaal6de jaar duaal
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
Godsdienst2u2u
Beroepsopleiding6u6u
Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


Meer info over een duale opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

  3de graad | RUWBOUW DUAAL

  Inhoudelijk

  Je leert in de opleiding ruwbouw duaal in een residentiële context:

  • metselwerken;
  • bekistingstechnieken;
  • ijzervlechttechnieken;
  • betonwerken;

  om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.
  Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

  De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde.

  Toelatingsvoorwaarden

  • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
  • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
  • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

  Inschrijvingsprocedure

  Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

  Kwalificaties

  Indien je slaagt voor ruwbouw duaal behaal je

  • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “metselaar” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader;
  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

  Afgestudeerden kunnen terecht

  • in een 7de jaar specialisatie BOUW te HOBOKEN;
  • in de industrie als Bekister – ijzervlechter (knelpuntberoep), Dakdekker industriële daken, Dakdekker platte daken (knelpuntberoep), Dakdekker schuine daken (knelpuntberoep), 
   Dekvloerlegger (knelpuntberoep), Gevel- renoveerder- betonhersteller, Handlanger bouw, Isoleerder ruwbouw en dak, Metselaar (knelpuntberoep), Ploeg- baas gevelbekleding, Productiemedewerker prefab beton, Stukadoor (knelpuntberoep), Verantwoordelijke onderhoud van gebouwen en infrastructuur, Vervaardiger van prefab betonelementen, Vloerder – tegelzetter (knelpuntberoep), Voeger, …

  Lesrooster

  5de jaar duaal6de jaar duaal
  Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
  Godsdienst2u2u
  Beroepsopleiding6u6u
  Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


  Meer info over een duale opleiding?

  Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

  3de graad | LOGISTIEK DUAAL

   Inhoudelijk

  Je leert in de opleiding logistiek duaal de werkzaamheden verrichten van een magazijnier. De specifieke benaming ‘logistiek’ wil zeggen dat je in deze opleiding een grondige kennis verwerft over het hoe en waarom van de taken van een magazijnier: deze gaan over ontvangst, opslag, voorraadbeheer, voorbereiding van bestellingen en de verzendingen van goederen.

  Binnen deze opleiding leer je ook minimaal één intern transportmiddel besturen, nl. de heftruck.

  Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

  De opleiding logistiek duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

  Toelatingsvoorwaarden

  • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
  • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
  • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

   Inschrijvingsprocedure

  Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding magazijnmedewerker, binnen het stelsel leren en werken

   Kwalificaties

  Indien je slaagt voor logistiek duaal behaal je

  • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “magazijnier” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader,
  • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “bestuurder interne transportmiddelen – heftruck niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

   Afgestudeerden kunnen terecht

  • in de industrie als magazijnier, magazijnmedewerker, heftruckchauffeur, …

  Lesrooster

  5de jaar duaal6de jaar duaal
  Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
  Godsdienst2u2u
  Beroepsopleiding6u6u
  Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


  Meer info over een duale opleiding?

  Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

   3de graad | GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

    Inhoudelijk

   Je leert in de opleiding groenaanleg en -beheer duaal specifieke taken uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes met de bedoeling deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

   Je gaat jouw opleidingstraject vervullen in twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

   Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

   De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

    Toelatingsvoorwaarden

   • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
   • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
   • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

    Inschrijvingsprocedure

   Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer of medewerker groen- en tuinaanleg, binnen het stelsel leren en werken.

    Kwalificaties

   Indien je slaagt voor groenaanleg en -beheer duaal behaal je

   • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinbeheer” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
   • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinaanleg” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
   • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

    Afgestudeerden kunnen terecht

   • in de industrie als tuin- en groenarbeider, hovenier, tuinier, …

   Lesrooster

   5de jaar duaal6de jaar duaal
   Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
   Godsdienst2u2u
   Beroepsopleiding6u6u
   Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


   Meer info over een duale opleiding?

   Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

    specialisatiejaar | ELEKTROTECHNICUS DUAAL

    Inhoudelijk

    Je leert in de opleiding elektrotechnicus duaal leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

    De opleiding elektrotechnicus duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

    Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

    De opleidingsduur bedraagt een schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

     Toelatingsvoorwaarden

    De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

    • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
    • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
    houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

     Inschrijvingsprocedure

    Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

     Kwalificaties

    Indien je slaagt voor elektrotechnicus duaal behaal je

    • Beroepskwalificatie elektrotechnicus, niveau 4;
    • Daarnaast omvat de opleiding ook verschillende activiteiten uit de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4.
    • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

     Afgestudeerden kunnen terecht

    Lesrooster

    Specialisatiejaar duaal
    Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
    5u
    Katholieke godsdienst
    2u
    Lichamelijke opvoeding
    2u
    Realisaties
    PV/TV
    6u
    Werkcomponent
    23u
    38u

    Meer info over een duale opleiding?

    Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

    specialisatiejaar | POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN DUAAL

     Inhoudelijk

    Je leert in de opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal diagnoses uitvoeren, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving uitvoeren. Het doel is de voertuigen rijklaar te maken.

    De opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied auto.

    Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
     sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

    De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

     Toelatingsvoorwaarden

    De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

    • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
    • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
    houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

     Inschrijvingsprocedure

    Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

     Kwalificaties

    Indien je slaagt voor polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal behaal je

    • Beroepskwalificatie Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
    • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

      Afgestudeerden kunnen terecht

     Lesrooster

     Specialisatiejaar duaal
     Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
     5u
     Katholieke godsdienst
     2u
     Lichamelijke opvoeding
     2u
     Realisaties
     PV/TV
     6u
     Werkcomponent
     23u
     38u

     Meer info over een duale opleiding?

     Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

     specialisatiejaar | LASSER-MONTEERDER DUAAL

      Inhoudelijk

     Je leert in de opleiding lasser-monteerder duaal zelf voorbereide delen samen te stellen via hechtlassen teneinde een metalen structuur te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening.

     De opleiding lasser-monteerder duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

     Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
      sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

     De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

      Toelatingsvoorwaarden

     De voorwaarden om bij de start van de opleiding lasser-monteerder als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

     • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
     • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
     houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

      Inschrijvingsprocedure

     Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

     Kwalificaties

     Indien je slaagt voor lasser-monteerder duaal behaal je

     • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “lasser-monteerder” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader
     • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

      Afgestudeerden kunnen terecht

      • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als pijplasser, constructielasser en lasser-monteerder.

      Lesrooster

      Specialisatiejaar duaal
      Project algemene vakken (incl. MVT Engels)
      5u
      Katholieke godsdienst
      2u
      Lichamelijke opvoeding
      2u
      Realisaties
      PV/TV
      6u
      Werkcomponent
      23u
      38u

      Meer info over een duale opleiding?

      Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

       specialisatiejaar | KINDERBEGELEIDER DUAAL

        Inhoudelijk

       Je leert in de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

       • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
       • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

       De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

       De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

       Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
        sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

       De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

        Toelatingsvoorwaarden

       De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

       • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
       • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
       • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

       Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

       1. medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding;
       2. van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan drie maanden voor de effectieve start van de opleiding door de betrokken leerling werd afgegeven;
       3. uiterlijk op 30 september van het betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
       4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding kinderbegeleider duaal wordt gestart.

       Inschrijvingsprocedure

       Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ binnen het stelsel leren en werken.

       Kwalificaties

       Indien je slaagt voor kinderbegeleider duaal behaal je

       • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider baby’s en peuters” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
       • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider schoolgaande kinderen” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
       • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

         Afgestudeerden kunnen terecht

        • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als kinderbegeleider baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. 

        Lesrooster

        Specialisatiejaar
        Project algemene vakken
        7u
        Beroepsgerichte vorming
        8u
        Werkplekleren
        (aanloopfase of OAO)
        13u aanloopfase
        23u OAO
        (min.) 28u aanloopfase
        (max.) 38u OAO

        Meer info over een duale opleiding?

        Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

        specialisatiejaar | ZORGKUNDIGE DUAAL

         Inhoudelijk

        Je leert in de opleiding zorgkundige duaal onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

        In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten  bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt.

        De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

        De opleiding zorgkundige duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

        Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

        De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

         Toelatingsvoorwaarden

        De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

        • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
        • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
        • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

         Inschrijvingsprocedure

        Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding ‘verzorgende/zorgkundige’ binnen het stelsel leren en werken.

         Kwalificaties

        Indien je slaagt voor zorgkundige duaal behaal je

        • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “zorgkundige” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
        • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

          Afgestudeerden kunnen terecht

         • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als zorgkundige. 

         Lesrooster

         Specialisatiejaar
         Project algemene vakken
         7u
         Beroepsgerichte vorming
         8u
         Werkplekleren
         (aanloopfase of OAO)
         13u aanloopfase
         23u OAO
         (min.) 28u aanloopfase
         (max.) 38u OAO

         Meer info over een duale opleiding?

         Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …