Jongeren die aan de slag gaan in een opleiding binnen het domein ‘MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN‘ zijn sociaal voelend en ontwikkelen deze sociale vaardigheid. Je werkt vanuit een teamgerichte benadering en wil zorg dragen voor anderen.

LOGISTIEK ASSISTENT IN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

De logistiek assistent werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek assistent neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

VERZORGENDE

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.  De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.