Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen dbso

Beroepsgerichte vorming (BGV)

De logistiek assistent werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek assistent neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

De logistiek assistent:

 1. organiseert de eigen werkzaamheden
 2. beheerst de vereist beroepshoudingen
 3. werkt in team
 4. helpt bij noodsituaties
 5. verzorgt de maaltijden
 6. onderhoudt kamers en leefruimten
 7. draagt zorg voor het linnen
 8. draagt zorg voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager
 9. transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten, stalen en apparaten
 10. voert administratieve taken uit
 11. helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager
 12. observeert en rapporteert
 13. werkt veilig
 14. werkt hygiënisch
 15. hanteert de gepaste omgangsvormen 
Project Algemene Vakken (PAV)

In onze school wordt gewerkt rond thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij en in je job. Er wordt gewerkt aan vaardigheden met een duidelijke verwijzing naar jouw beroepsopleiding.Je hebt de mogelijkheid om de erkende studiegetuigschriften te behalen:

 • getuigschrift 2de graad secundair onderwijs;
 • studiegetuigschrift 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs;
 • diploma secundair onderwijs.

7u/8u PAV, 8u BGV + werkplekleren/AT

Een opleiding bestaat uit minstens 28 uur per week. Namelijk 8 (2de graad) of 7 uur (derde graad/diploma) PAV en 8 uur BGV. Op de andere dagen doe je aan werkplekleren (aanloopfase of reguliere tewerkstelling).Heb je geen invulling? Dan ben je verplicht om actief mee te zoeken naar een invulling. Dit gebeurt in AT (aanlooptraject) voor minstens 13u per week

Duurtijd

De opleiding wordt gegeven in combinatie met de opleidingen ‘verzorgende’, ‘zorgkundige’. Er is een doorstroommogelijkheid naar de duale opleidingen ‘zorgkundige duaal’ of ‘kinderbegeleider duaal’. Afhankelijk van het traject duurt de opleiding 1, 2 of 3 schooljaren.

Studiebekrachtiging

 • Attesten verworven competenties (AVC): de jongere heeft een module van een modulaire opleiding niet helemaal verworven.
 • Deelcertificaat: de jongere heeft een module van een opleiding met vrucht gevolgd.
 • Certificaat: de jongere heeft een modulaire opleiding met vrucht gevolgd.

 • Getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad tenminste twee schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald.
 • Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat behaald.
 • Diploma secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, in het bezit is van zijn getuigschrift tweede graad en tenminste één certificaat behaald.

Lesrooster

 
1ste mod. jaar, 2de graad
2ste mod. jaar, 2de graad
1ste mod. jaar, de 3 graad
2ste mod. jaar, de graad
Diploma jaar
Project algemene vakken (al of niet incl. MVT Engels)
6u
excl. MVT
6u
excl. MVT
7u incl. MVT
7u incl. MVT
7u incl. MVT
MVT Engels
2u
2u
nvt
nvt
nvt
Beroeps gerichte vorming
8u
8u
8u
8u
8u
Werkplekleren
(aanloopfase of OAO)
12u aanloopfase
22u OAO
12u aanloopfase
22u OAO
13u aanloopfase
23u OAO
13u aanloopfase
23u OAO
13u aanloopfase
23u OAO
(min.) 28u aanloopfase
(max.) 38u OAO
(min.) 28u aanloopfase
(max.) 38u OAO
(min.) 28u aanloopfase
(max.) 38u OAO
(min.) 28u aanloopfase
(max.) 38u OAO
(min.) 28u aanloopfase
(max.) 38u OAO

Meer info over deze opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

  Verzorgende dbso

  Beroepsgerichte vorming (BGV)

  De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

  1. De verzorgende: bezit de competenties van de logistiek assistent in de ziekenhuizen of de logistiek helper in de zorginstellingen zoals uitgewerkt in de desbetreffende  opleidingskaarten
  2. organiseert de eigen werkzaamheden
  3. werkt methodisch
  4. werkt in team
  5. werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
  6. benadert de zorgvrager empatisch
  7. helpt andere zorgverstrekkers bij de zorgverlening
  8. verzorgt het woon- en leefklimaat van de zorgvrager
  9. staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van de oudere zorgvrager
  10. staat in voor de verzorging van langdurig zieke of terminale zorgvragers
  11. begeleidt kinderen in een opvangsituatie
  12. staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van het kind 

  Project Algemene Vakken (PAV)

  In onze school wordt gewerkt rond thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij en in je job. Er wordt gewerkt aan vaardigheden met een duidelijke verwijzing naar jouw beroepsopleiding.  Je hebt de mogelijkheid om de erkende studiegetuigschriften te behalen:

  • getuigschrift 2de graad secundair onderwijs;
  • studiegetuigschrift 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs;
  • diploma secundair onderwijs.

  7u/8u PAV, 8u BGV + werkplekleren/AT

  Een opleiding bestaat uit minstens 28 uur per week. Namelijk 8 (2de graad) of 7 uur (derde graad/diploma) PAV en 8 uur BGV. Op de andere dagen doe je aan werkplekleren (aanloopfase of reguliere tewerkstelling).  Heb je geen invulling? Dan ben je verplicht om actief mee te zoeken naar een invulling. Dit gebeurt in AT (aanlooptraject) voor minstens 13u per week

  Duurtijd


  De opleiding wordt gegeven in combinatie met de opleidingen ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen’ en ‘zorgkundige’. Er is een doorstroommogelijkheid naar de duale opleidingen ‘zorgkundige duaal’ of ‘kinderbegeleider duaal’. Afhankelijk van het traject duurt de opleiding 1, 2 of 3 schooljaren.

  Studiebekrachtiging

  • Attesten verworven competenties (AVC): de jongere heeft een module van een modulaire opleiding niet helemaal verworven.
  • Deelcertificaat: de jongere heeft een module van een opleiding met vrucht gevolgd.
  • Certificaat: de jongere heeft een modulaire opleiding met vrucht gevolgd.

  • Getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad tenminste twee schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald.
  • Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat behaald.
  • Diploma secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, in het bezit is van zijn getuigschrift tweede graad en tenminste één certificaat behaald.

  Lesrooster

   
  1ste mod. jaar, 2de graad
  2ste mod. jaar, 2de graad
  1ste mod. jaar, de 3 graad
  2ste mod. jaar, de graad
  Diploma jaar
  Project algemene vakken (al of niet incl. MVT Engels)
  6u
  excl. MVT
  6u
  excl. MVT
  7u incl. MVT
  7u incl. MVT
  7u incl. MVT
  MVT Engels
  2u
  2u
  nvt
  nvt
  nvt
  Beroeps gerichte vorming
  8u
  8u
  8u
  8u
  8u
  Werkplekleren
  (aanloopfase of OAO)
  12u aanloopfase
  22u OAO
  12u aanloopfase
  22u OAO
  13u aanloopfase
  23u OAO
  13u aanloopfase
  23u OAO
  13u aanloopfase
  23u OAO
  (min.) 28u aanloopfase
  (max.) 38u OAO
  (min.) 28u aanloopfase
  (max.) 38u OAO
  (min.) 28u aanloopfase
  (max.) 38u OAO
  (min.) 28u aanloopfase
  (max.) 38u OAO
  (min.) 28u aanloopfase
  (max.) 38u OAO

  Meer info over deze opleiding?

  Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

   Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige dbso

   Beroepsgerichte vorming (BGV)

   De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.

   De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

   De verzorgende/zorgkundige bezit volgende competenties van de verzorgende:

   1. organiseert de eigen werkzaamheden
   2. werkt methodisch
   3. werkt in team
   4. werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
   5. benadert de zorgvrager empathisch
   6. verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
   7. voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
   8. dient EHBO toe

   Project Algemene Vakken (PAV)

   In onze school wordt gewerkt rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij en in je job. Er wordt gewerkt aan vaardigheden met een duidelijke verwijzing naar jouw beroepsopleiding.   Je hebt de mogelijkheid om de erkende studiegetuigschriften te behalen:

   • getuigschrift 2de graad secundair onderwijs;
   • studiegetuigschrift 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs;
   • diploma secundair onderwijs.

   7u/8u PAV, 8u BGV + werkplekleren/AT

   Een opleiding bestaat uit minstens 28 uur per week. Namelijk 8 (2de graad) of 7 uur (derde graad/diploma) PAV en 8 uur BGV. Op de andere dagen doe je aan werkplekleren (aanloopfase of reguliere tewerkstelling).   Heb je geen invulling? Dan ben je verplicht om actief mee te zoeken naar een invulling. Dit gebeurt in AT (aanlooptraject) voor minstens 13u per week

   Duurtijd   De opleiding wordt gegeven in combinatie met de opleidingen ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen’ en ‘verzorgende’. Er is een doorstroommogelijkheid naar de duale opleidingen ‘zorgkundige duaal’ of ‘kinderbegeleider duaal’. Afhankelijk van het traject duurt de opleiding 1, 2 of 3 schooljaren.

   Studiebekrachtiging

   • Attesten verworven competenties (AVC): de jongere heeft een module van een modulaire opleiding niet helemaal verworven.
   • Deelcertificaat: de jongere heeft een module van een opleiding met vrucht gevolgd.
   • Certificaat: de jongere heeft een modulaire opleiding met vrucht gevolgd.

   • Getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad tenminste twee schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald.
   • Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, ten minste één certificaat behaald.
   • Diploma secundair onderwijs: de jongere heeft met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs doorgebracht, in het bezit is van zijn getuigschrift tweede graad en tenminste één certificaat behaald.

   Lesrooster

    
   1ste mod. jaar, 2de graad
   2ste mod. jaar, 2de graad
   1ste mod. jaar, de 3 graad
   2ste mod. jaar, de graad
   Diploma jaar
   Project algemene vakken (al of niet incl. MVT Engels)
   6u
   excl. MVT
   6u
   excl. MVT
   7u incl. MVT
   7u incl. MVT
   7u incl. MVT
   MVT Engels
   2u
   2u
   nvt
   nvt
   nvt
   Beroeps gerichte vorming
   8u
   8u
   8u
   8u
   8u
   Werkplekleren
   (aanloopfase of OAO)
   12u aanloopfase
   22u OAO
   12u aanloopfase
   22u OAO
   13u aanloopfase
   23u OAO
   13u aanloopfase
   23u OAO
   13u aanloopfase
   23u OAO
   (min.) 28u aanloopfase
   (max.) 38u OAO
   (min.) 28u aanloopfase
   (max.) 38u OAO
   (min.) 28u aanloopfase
   (max.) 38u OAO
   (min.) 28u aanloopfase
   (max.) 38u OAO
   (min.) 28u aanloopfase
   (max.) 38u OAO

   Meer info over deze opleiding?

   Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …