Nieuwbouw

In de lagere scholen is het momenteel soms al “vechten” voor een plaatsje. Binnen enkele jaren wordt er ook een grote groei verwacht van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs, vandaar dat capaciteitsuitbreiding absoluut noodzakelijk is. Omdat ook de Read more…