De leerlingen uit ons 7de jaar dakwerken worden op twee manieren opgeleid. Ten eerste door ons team van gespecialiseerde leerkrachten onder leiding van Kevin Immers, ten tweede rechtstreeks op de werf.

De helft van het jaar lopen ze stage bij een dakdekkersbedrijf om daar alle knowhow die ze op school opdeden om te zetten in de praktijk. Ze worden onder de vleugels genomen door een mentor uit dat bedrijf die hen opvolgt en zijn vaardigheden aan hun doorgeeft.

Vooraleer ‘onze mannen’ op stage vertrekken krijgen ze de opleiding “Veilig werken op hoogte” door Constructiv. Deze belangrijke opleiding duurt een dag en start met een theoretisch gedeelte met aansluitend de praktijk.

Ze bouwen drie verschillende stellingen/steigers op en krijgen op het einde van de dag een officieel attest.

Onze leerlingen hebben dat attest nu officieel op zak. Ze zijn dus klaar om op het “dak van de wereld”  te klimmen/werken.

Wij wensen hen alle succes dit schooljaar.

 

 

Categories: Nieuws