In het kader van de vastentijd verkopen onze leerlingen vandaag en morgen narcissen in Hoboken en omstreken. Als u hen tegenkomt, wordt u alvast bedankt voor uw vrijgevigheid. Het ingezamelde geld gaat naar Broederlijk Delen en is ten voordele van diverse initiatieven in Oeganda. De vastentijd is een jaarlijkse periode waarin ‘gevast’ wordt en men zich bezint over de christelijke levenspraktijk. Dat we in zo’n periode denken aan zij die minder hebben dan onszelf, spreekt voor zich, vandaar deze inzameling. Ook wij dus. Misschien is het toch goed om ook even hier uit te leggen wat christenen onder vasten verstaan. We citeren  de Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989:
“Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de veertigdagentijd en tot onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die honger lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God leest.”
Nog twee illustraties uit de 16de eeuw, beide van Breughel. Afbeeldingen van de vette en magere keuken waren populair in die tijd. Het naast elkaar zetten van twee zulke taferelen benadrukte de humor in dat contrast en riep op tot gematigdheid voor zij die leven in overvloed.  
Categories: Nieuws

0 Comments

Geef een antwoord