Bij deze een warme oproep aan ouders om mee aan de kar van ons pedagogisch project te trekken. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die op een aantal sleutelmomenten aanwezig willen zijn bij onze activiteiten. Don Bosco is een inclusieve school, zonder de steun van een vertegenwoordiging van de ouders is het voor ons veel moeilijker om de vinger aan de pols te houden. Wat doet de ouderraad? * De ouderraad komt eenmaal per maand bijeen op een dinsdagavond om 20 uur. In totaal zijn er zon een 8-tal vergaderingen per schooljaar. Op deze vergaderingen worden diverse agendapunten behandeld over de werking van de school. Ook ouders kunnen hier vragen stellen. * Verder verzorgt de ouderraad de dag van de leerkracht door leraars te verwennen met een koffiepauze, ze helpen actief mee aan de opendeurdag en ze organiseren jaarlijks een activiteit voor alle ouders (bv bezoek aan Urania, stadswandeling, bezoek aan één van de forten, … ). * De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de schoolraad waar ze samen met vertegenwoordigers van de leraars, leerlingen en lokale gemeenschap in overleg gaan.  
Categories: Nieuws

0 Comments

Geef een antwoord