Don Bosco Onderwijscentrum
Inrichtende macht

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres:
Aan de voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Boscolaan 15
3050 Oud – Heverlee
016/29 00 48

De stuurgroep

Dit is het directieteam, bestaande uit de directeur, de technisch adviseur-coördinatoren (TAC’s), de adjunct-directeurs en de studieleiders. Samen zetten zij zich in om de school uit te bouwen naar het opvoedingsproject van Don Bosco.

Directeur, de TAC’s en de adjunct-directeur


De directeur, de technisch adviseur-coördinatoren en de adjunct-directeurs staan in voor de dagelijkse leiding van de school.

Laurent-Heyman-2018-GROTER-GRIJS-990x1170

Laurent Heyman
Directeur
Contacteer

Gunther

Gunter Janssen
Technisch adviseur
Coördinator
Contacteer

TOm

Tom Francken
Technisch adviseur
Coördinator
Contacteer

Maarten-1

Maarten Geeraerts
Adjunct – Directeur (1ste graad)
Contacteer

P-schippers

Pieter Schippers
Adjunct – Directeur (2de graad)
Contacteer

Dirk-B

Dirk Boschmans 
Adjunct – Directeur (3de graad)
Contacteer

Studieleiders & Technische adviseurs


Om een betere begeleiding mogelijk te maken is het geheel van de school verdeeld in drie graden. Aan het hoofd van zo’n graad staan een adjunct-directeur en een studieleider. De studieleider behartigt samen met de cel leerlingbegeleiding alle zorg voor de leerlingen.  Bij de studieleider kan je terecht voor toelatingen, verantwoording van afwezigheden en te laat komen, vrijstelling van lichamelijke opvoeding op doktersvoorschrift, problemen thuis en op school, enz. De adjunct-directeur zorgt eerder voor de organisatorische kant van graad: hij zorgt dat er elk lesuur een leraar voor je klas staat, schrijft de brieven naar ouders, regelt uitstappen, enz.

De studieleider en adjunct zijn vrijwel de hele dag beschikbaar, zodat iedereen bij hen terecht kan. Ze zijn ook telefonisch te bereiken als je ouders een afspraak met hen willen maken.

Marc-Van-Beneden-780x1170

Marc Van Beneden
1ste graad
Contacteer

Patrick

Patrick Van Dyck
2de graad
Contacteer

Dries

Dries Geeraerts 
3de graad
Contacteer

Om elke werkplaats en labo optimaal te laten functioneren zijn technisch adviseurs en labo-verantwoordelijken aangesteld. Deze zorgen dat voor continuïteit: het bestellen van materiaal en producten, het machinepark up–to–date houden, de veiligheid in het oog houden, leerplannen opvolgen en nog zoveel meer. Deze groep mensen wordt geleid door de technisch adviseur coördinator.

ARCAS

Steven Arcay
Technisch adviseur
Elektriciteit
Contacteer

Wordt aangekondigd
Technisch adviseur
Auto,  lichte verbrandingsmotoren & fietsen

BRAEL

Luc Braet
Technisch adviseur
Hout
Contacteer

RIBBG

Gert Ribbens
Technisch adviseur
Las en basismechanica
Contacteer

CORLL

Lode Corluy
Technisch adviseur
CV & Sanitair
Contacteer

IMMEK

 Kevin Immers
Technisch adviseur
Bouw
Contacteer

MINPI

 Piet Minnaert
Technisch adviseur
1ste graad technieken
Contacteer

Dirk-Preventie-1-1170x906

Dirk De Coeyer
Preventieadviseur
Contacteer

Onderwijzend personeel, opvoedend hulppersoneel en administratief personeelDe groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator, intern pedagogisch begeleider, … Het ondersteunend personeel, waaronder de leerlingbegeleiders en de administratieve medewerkers, zorgt voor het toezicht, de leerlingbegeleiding en het administratief beheer van de school.

Ook het onderhoudspersoneel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, zodat alles netjes en proper blijft, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

Centrum Leren & werken Wilrijk
Coördinator: Christian Rutges
Contacteer

algemeen
info@donboscowilrijk.be

Nog enkele nuttige adressen

administratie leerlingen: Kristine Blancquaert
kristine.blancquaert@donboscohoboken.be

administratie leraren: Chris Cauwenbergh
chris.cauwenbergh@donboscohoboken.be

boekhouding: Jos Mondelaers
jos.mondelaers@donboscohoboken.be

verzekering en EHBO: Leen Janssens
leen.janssens@donboscohoboken.be

webmaster: Michiel Vermuijten
michiel.vermuijten@donboscohoboken.be

voor alle vragen i.v.m. leerlingenstages (dit e-mailadres is bedoeld voor alle vragen omtrent uitgaande leerlingenstages)
stages@donboscohoboken.be

Bereikbaarheid

Met de auto is onze campus het best bereikbaar via de  Boomsesteenweg (N177).

 • Vanuit richting Brussel: na Vulco links de R11 Jules Moretuslei richting Hoboken nemen.
 • Vanuit richting Antwerpen: na de Delhaize rechts R11 Jules Moretuslei richting Hoboken nemen.
 • Even voorbij crematorium Schoonselhof, rechts afslaan (Einsteinlaan) tot campus Hoboken.
 • Via de  SintBernardsesteenweg en de Silvertoplaan rijden is ook een optie.
 • Vanaf de Kennedytunnel : neem de eerste uitrit na de tunnel, neem dan de eerste afslag richting BoomBrussel , neem niet de eerstvolgende afslag (richting Hoboken via Silvertoplaan), neem rechtdoor ( volg richtingsaanwijzing: Wilrijk ), volg de Boomsesteenweg tot het kruispunt met de Jules Moretuslei.

Met het openbaar vervoer :

 • Indien je met de trein reist tot Antwerpen Centraal:
  – ga naar premetrostation Astrid waar je tram 10 neemt richting Hoboken (afstappen aan halte Heidestraat);
  – bus 290/295: richting Hoboken (afstappen aan halte Heidestraat).
 • Of je maakt gebruik van:
   tram 2: richting Hoboken, waarna je aan de halte Zwaantjes overstapt op tram 10 (afstappen aan halte Heidestraat). 
  – bus 33
  : afstappen aan halte Heidestraat.

Raadpleeg de routeplanner van De Lijn voor concrete reistijden.