Schoolreglement

Onder het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’ heeft onze school een aantal leefregels opgesteld. We noemen die leefregels het schoolreglement.

U vindt het hier: Schoolreglement 2019-2020.

Veranderingen in het schoolreglement staan in het grijs.

We lijsten de meest in het oog springende hieronder ook even op:

  • Alle hoofddeksel (petten, mutsen, kappen,…) gaan af bij het binnengaan van de gebouwen !
  • Bij het eerste belteken gaan we onmiddellijk in de rij staan op de aangeduide plaats. GSM’s, oortjes,…. worden weggestoken.
  • Om recht te hebben op een schooltoeslag (die onderdeel is van het groeipakket) , mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald .
  • Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 8u05. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er geen toezicht voorzien. Voor en na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming betreden.
  • Tijdens de turnlessen draag je turnkledij: T-shirt met logo van de school, korte broek en turnpantoffels met witte zolen.