2de graad | POLYVALENT ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER DUAAL

 Inhoudelijk

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

De opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding polyvalent administratief medewerker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding magazijnmedewerker duaal zich situeert.

  ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.

 Inschrijvingsprocedure

Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.

In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding administratief medewerker, binnen het stelsel leren en werken of in de aanloopfase.

 Kwalificaties

Indien je slaagt voor polyvalent administratief ondersteuner duaal behaal je

 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • bewijs van onderwijskwalificatie “polyvalent administratief ondersteuner duaal” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur  met inbegrip van de beroepskwalificatie “polyvalent administratief ondersteuner” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kunt enkel kwalificeren op voorwaarde dat het werkplekleren is gebeurd via een tewerkstelling gekoppeld aan een erkend bedrijf en d.m.v. een OAO-contract.

 Afgestudeerden kunnen terecht

 • in de opleiding administratief medewerker dbso
 • in de opleiding logistiek duaal
 • in de industrie als polyvalent administratief ondersteuner

Lesrooster

 
Graadklas 2de graad |
2 schooljaren
Algemene vorming (incl. moderne vreemde talen)
8u
Beroepsopleiding
8u
Werkplekleren
(minstens) 20u
Meer info over een duale opleiding?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

  2de graad | MAGAZIJNMEDEWERKER DUAAL

   Inhoudelijk

  In de opleiding magazijnmedewerker duaal leer je specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

  De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van jouw individuele leerweg.

  De opleiding magazijnmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.

  De opleiding magazijnmedewerker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad arbeidsmarkt finaliteit omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

  Het standaardtraject voor de opleiding magazijnmedewerker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie magazijnmedewerker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

  Toelatingsvoorwaarden

  De voorwaarden om bij de start van de opleiding magazijnmedewerker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop de opleiding magazijnmedewerker duaal zich situeert.

   ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding magazijnmedewerker duaal.

   Inschrijvingsprocedure

  Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden.
  In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding magazijnmedewerker, binnen het stelsel leren en werken of in de aanloopfase.

   Kwalificaties

  Indien je slaagt voor magazijnmedewerker duaal behaal je

  • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • bewijs van onderwijskwalificatie “magazijnmedewerker duaal” niveau 2 van de Vlaamse
   kwalificatiestructuur  met inbegrip van de beroepskwalificatie “magazijnmedewerker” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

  Je kunt enkel slagen op voorwaarden dat het werkplekleren is gebeurd via een tewerkstelling gekoppeld aan een erkend bedrijf en d.m.v. een OAO-contract.

   Afgestudeerden kunnen terecht

  • in de vervolgopleiding logistiek duaal
  • in de industrie als magazijnmedewerker

  Lesrooster

   
  Graadklas 2de graad |
  2 schooljaren
  Algemene vorming (incl. moderne vreemde talen)
  8u
  Beroepsopleiding
  8u
  Werkplekleren
  (minstens) 20u


  Meer info over een duale opleiding?

  Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

   3de graad | LOGISTIEK DUAAL

    Inhoudelijk

   Je leert in de opleiding logistiek duaal de werkzaamheden verrichten van een magazijnier. De specifieke benaming ‘logistiek’ wil zeggen dat je in deze opleiding een grondige kennis verwerft over het hoe en waarom van de taken van een magazijnier: deze gaan over ontvangst, opslag, voorraadbeheer, voorbereiding van bestellingen en de verzendingen van goederen.

   Binnen deze opleiding leer je ook minimaal één intern transportmiddel besturen, nl. de heftruck.

   Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

   De opleiding logistiek duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

   Toelatingsvoorwaarden

   • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
   • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
   • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

    Inschrijvingsprocedure

   Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding magazijnmedewerker, binnen het stelsel leren en werken

    Kwalificaties

   Indien je slaagt voor logistiek duaal behaal je

   • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “magazijnier” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader,
   • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “bestuurder interne transportmiddelen – heftruck niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
   • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

    Afgestudeerden kunnen terecht

   • in de industrie als magazijnier, magazijnmedewerker, heftruckchauffeur, …

   Lesrooster

    
   Graadklas 3de graad |
   2 schooljaren
   Algemene vorming (incl. moderne vreemde talen)
   8u
   Beroepsopleiding
   8u
   Werkplekleren
   (minstens) 20u
   Meer info over een duale opleiding?

   Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

    3de graad | GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

     Inhoudelijk

    Je leert in de opleiding groenaanleg en -beheer duaal specifieke taken uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes met de bedoeling deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

    Je gaat jouw opleidingstraject vervullen in twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

    Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

    De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

     Toelatingsvoorwaarden

    • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
    • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
    • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

     Inschrijvingsprocedure

    Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer of medewerker groen- en tuinaanleg, binnen het stelsel leren en werken.

     Kwalificaties

    Indien je slaagt voor groenaanleg en -beheer duaal behaal je

    • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinbeheer” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
    • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “medewerker groen- en tuinaanleg” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatiekader
    • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

     Afgestudeerden kunnen terecht

    • in de industrie als tuin- en groenarbeider, hovenier, tuinier, …

    Lesrooster

    5de jaar duaal6de jaar duaal
    Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u7u
    Godsdienst2u2u
    Beroepsopleiding6u6u
    Werkcomponent(minstens) 20u(minstens) 20u


    Meer info over een duale opleiding?

    Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

     specialisatiejaar | ELEKTROTECHNICUS DUAAL

     Inhoudelijk

     Je leert in de opleiding elektrotechnicus duaal leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

     De opleiding elektrotechnicus duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

     Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

     De opleidingsduur bedraagt een schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

      Toelatingsvoorwaarden

     De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

     • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
     • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
     houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

      Inschrijvingsprocedure

     Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

      Kwalificaties

     Indien je slaagt voor elektrotechnicus duaal behaal je

     • Beroepskwalificatie elektrotechnicus, niveau 4;
     • Daarnaast omvat de opleiding ook verschillende activiteiten uit de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4.
     • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

      Afgestudeerden kunnen terecht

     Lesrooster

     7de jaar duaal
     Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u
     Godsdienst2u
     Beroepsopleiding6u
     Werkcomponent(minstens) 20u

     Meer info over een duale opleiding?

     Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

     specialisatiejaar | POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN DUAAL

      Inhoudelijk

     Je leert in de opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal diagnoses uitvoeren, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving uitvoeren. Het doel is de voertuigen rijklaar te maken.

     De opleiding polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied auto.

     Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
      sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

     De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

      Toelatingsvoorwaarden

     De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrotechnicus duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

     • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
     • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
     houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

      Inschrijvingsprocedure

     Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

      Kwalificaties

     Indien je slaagt voor polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal behaal je

     • Beroepskwalificatie Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
     • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

       Afgestudeerden kunnen terecht

      Lesrooster

      7de jaar duaal
      Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u
      Godsdienst2u
      Beroepsopleiding6u
      Werkcomponent(minstens) 20u

      Meer info over een duale opleiding?

      Aarzel niet om contact op te nemen met onze trajectbegeleiders. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de duale opleidingen: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

      specialisatiejaar | LASSER-MONTEERDER DUAAL

       Inhoudelijk

      Je leert in de opleiding lasser-monteerder duaal zelf voorbereide delen samen te stellen via hechtlassen teneinde een metalen structuur te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening.

      De opleiding lasser-monteerder duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

      Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
       sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

      De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

       Toelatingsvoorwaarden

      De voorwaarden om bij de start van de opleiding lasser-monteerder als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

      • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
      • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
      houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

       Inschrijvingsprocedure

      Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren altijd in de voltijdse variant van de opleiding.

      Kwalificaties

      Indien je slaagt voor lasser-monteerder duaal behaal je

      • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “lasser-monteerder” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader
      • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

       Afgestudeerden kunnen terecht

       • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als pijplasser, constructielasser en lasser-monteerder.

       Lesrooster

       7de jaar duaal
       Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)7u
       Godsdienst2u
       Beroepsopleiding6u
       Werkcomponent(minstens) 20u

       Meer info over een duale opleiding?

       Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

        specialisatiejaar | KINDERBEGELEIDER DUAAL

         Inhoudelijk

        Je leert in de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

        • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
        • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

        De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

        De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

        Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een
         sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

        De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

         Toelatingsvoorwaarden

        De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

        • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
        • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
        • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

        Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

        1. medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding;
        2. van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan drie maanden voor de effectieve start van de opleiding door de betrokken leerling werd afgegeven;
        3. uiterlijk op 30 september van het betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
        4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding kinderbegeleider duaal wordt gestart.

        Inschrijvingsprocedure

        Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ binnen het stelsel leren en werken.

        Kwalificaties

        Indien je slaagt voor kinderbegeleider duaal behaal je

        • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider baby’s en peuters” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
        • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider schoolgaande kinderen” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
        • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

          Afgestudeerden kunnen terecht

         • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als kinderbegeleider baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. 

         Lesrooster

         7de jaar duaal
         Algemene vorming (incl. moderne vreemde talen)
         7u
         Beroepsopleiding
         8u
         Werkcomponent
         (minstens) 20u

         Meer info over een duale opleiding?

         Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …

         specialisatiejaar | ZORGKUNDIGE DUAAL

          Inhoudelijk

         Je leert in de opleiding zorgkundige duaal onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

         In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten  bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt.

         De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

         De opleiding zorgkundige duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

         Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan.

         De opleidingsduur bedraagt één schooljaar, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

          Toelatingsvoorwaarden

         De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

         • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
         • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
         • houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede of derde leerjaar van de derde graad of een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

          Inschrijvingsprocedure

         Een jongere kan enkel starten in deze duale opleiding op voorwaarden dat er voor de jongere een geschikte werkplek is gevonden. In afwachting hiervan starten de jongeren in de opleiding ‘verzorgende/zorgkundige’ binnen het stelsel leren en werken.

          Kwalificaties

         Indien je slaagt voor zorgkundige duaal behaal je

         • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “zorgkundige” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;
         • een diploma secundair onderwijs, mits het behalen van bovenstaande beroepskwalificatie.

           Afgestudeerden kunnen terecht

          • Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken als zorgkundige. 

          Lesrooster

          7de jaar duaal
          Algemene vorming (incl. moderne vreemde talen)
          7u
          Beroepsopleiding
          8u
          Werkcomponent
          (minstens) 20u

          Meer info over een duale opleiding?

          Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum. U kunt terecht met al uw vragen over de opleidingen binnen leren en werken: tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden, inhoud, meewerkende bedrijven, voortstuderen,  …