Het is goed dat je hier bent

02/09/2019 - 13:26

‘Het is goed dat je hier bent’ is de titel van het nieuwe jaarthema.

Collega Patrick Van Dyck werkt het uit.

Hij is daar een krak in (het is goed dat hij hier is :-)).

Hieronder de tekst die hij afgelopen donderdag bracht op de algemene vergadering. Het filmpje dat hij maakte, houdt u van mij tegoed.

Beste collega’s,

Straks gaat de schoolbel. Dan lopen er in de gangen van onze schoolgebouwen opnieuw drommen leerlingen op weg naar de uitgang en de fietsenkelder. Anderen hebben nog een lesuur te gaan en stappen of slenteren van het ene lokaal naar het andere. Alles volgens de wetten van het ontworpen lesrooster waarop de codes van verkorte lerarennamen bepalen dat meer dan twaalfhonderd eeuwig trage scholieren zich uur na uur van lokaal naar lokaal begeven. Kwakend, gapend, dralend. Maar steeds geleid door een strenge, bijna mystieke systematiek. Vijf minuten lang roezemoezen ze met honderden door het schoolgebouw, om even later voor weer vijftig minuten volgens plan te worden ondergebracht. Een wonder van orde dat er alleen maar mooier op wordt door die ene talmende leerling of gehaaste leraar die je buiten de toegemeten vijf minuten door de gangen kan zien gaan, in alle eenzaamheid, de rekenkundige perfectie van het rooster onderstrepend. De school is onze wereld.

Beste collega’s,

En ik richt me ook expliciet tot de mensen die lesgeven in ons deeltijds in Wilrijk.

Straks gaat de schoolbel. Dan lopen er in de gangen van onze schoolgebouwen opnieuw leerlingen. Leerlingen die luisteren naar de naam Nils, Maxwel, Gevorg of Achraf. Jongens en meisjes die met een boekentas vol verwachtingen aan een nieuw schooljaar beginnen.

Maar laten we meteen realistisch en nuchter zijn. Ook dat past bij de start van een schooljaar. Niet iedere leerling is even gemotiveerd en heeft de vakantiedagen afgeteld om te beginnen aan een nieuw schooljaar. Niet iedere leerling zal meteen open staan voor jouw verhaal. Sommigen zullen aftasten hoever ze kunnen gaan, anderen gaan je geduld danig op de proef stellen en enkelen zullen ervoor zorgen dat je haardos dunner of grijzer wordt…of verdwijnt;

Toch is het goed dat we hier zijn.

Bestaat er een mooier en waardevoller beroep dan een schakel te mogen zijn in de weg die jongeren afleggen richting volwassenheid?

Daarom is het goed dat jij hier bent.

Is er iets belangrijker dan je kennis, wijsheid en levenservaring te mogen delen met jongeren?

Daarom is het goed dat je hier bent.

Een school is een beeld van de samenleving. Een plaats waar het fijn is om te zijn als iedereen samenwerkt. Directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingbegeleiding, mensen van het secretariaat, onze drukker, onderhoudsploeg, boekhouding, kuisploeg… iedereen draagt zijn of haar deel bij om van deze school een fijne leef- en leeromgeving te maken.

Daarom is het goed dat je hier bent.

Het thema voor dit schooljaar laat zich dan ook raden.

Ik heb dit jaar gekozen voor:

‘Het is goed dat je hier bent.’

Ik hoop van harte dat het voor iedereen een leerzaam , deugddoend, verrijkend en aangenaam schooljaar wordt. We moeten ons niet wijsmaken dat er nooit problemen, frustraties en spanningen zullen zijn. Maar die kunnen we enkel overwinnen als we als team samenwerken en zorg dragen voor mekaar en voor onze leerlingen.

Wanneer ik de oproep van het filmpje lanceerde aan onze oud-leerlingen om naar school te komen en samen met mij door de school te wandelen, waren velen meteen bereid om te komen. Alles wat werd getoond in het inleidend filmpje was spontaan en oprecht. Een draaiboek met afgesproken vragen en antwoorden was er niet. Alles werd in één keer opgenomen. Ik hoop dat het enthousiasme waarmee deze jongens over hun Don Bosco-tijd vertellen, aanstekelijk werkt.

Aan alle leerkrachten die al heel wat lesuren op de teller hebben staan, zou ik willen vragen: ‘deel je wijsheid en ervaring, behoud je open geest en steun mekaar.’

Alle collega’s die hun eerste stappen zetten in het onderwijs of op onze school zou ik willen uitnodigen om hun enthousiasme, begeestering en verwondering te willen delen met de ‘anciens’.

De eindmeet van een schooljaar behalen we samen.

Daarom is goed dat we hier zijn.