UPDATE INFO CORONA – SPECIFIEK VOOR DE CAMPUS WILRIJK
4 MEI 2020
SAMENVATTEND:

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor Don Bosco Hoboken, campus Wilrijk?

   • De veiligheidsraad heeft beslist dat secundaire scholen vanaf maandag 18 mei opnieuw kunnen starten met lessen op school, maar wel enkel voor prioritaire groepen. Ook kunnen scholen kiezen om al te starten in een pilootfase vanaf 15 mei.
    • Vanaf 15 mei mogen er in onze campus enkel lessen georganiseerd worden voor jongeren die in de arbeidsfase zitten. Dit voor maximum 1 dag/leerling/week.
    • We geven bij het organiseren van contactlessen prioriteit aan de jongeren die dit jaar een kwalificatie moeten behalen. Al de andere lessen blijven doorgaan via afstandsonderwijs (pré-teaching).
   • We beklemtonen dat dit schooljaar voor niemand een verloren jaar zal zijn. Jongeren moeten hiervoor wel blijven werken aan het verwerven van competenties voor beroepsopleiding en het realiseren van leerplandoelen voor algemene vorming.

  Wat met jouw tewerkstelling?

      • Aanloopfase Vorming:        • Alle projecten in aanloopfase vorming blijven geschorst tot nader order.

      • Aanloopfase Werkervaring:        • Aanloopfase werkervaring mogen terug opgestart worden, mits de bedrijven hiervoor open staan en zich kunnen houden aan alle veiligheidsmaatregelen.         •   Neem altijd contact op met je werkgever/ tewerkstellingsbegeleider om te informeren wat de afspraken zijn voor jouw specifiek bedrijf.  

      • Reguliere tewerkstelling        • Leerlingen met een reguliere tewerkstelling mogen terug opstarten, mits de bedrijven hiervoor open staan en zich kunnen houden aan alle veiligheidsmaatregelen.         • Neem altijd contact op met je werkgever/ tewerkstellingsbegeleider om te informeren wat de afspraken zijn voor jouw specifiek bedrijf.        • Indien jouw bedrijf/contract nog niet opstart blijft jouw overeenkomst geschorst wegens overmacht.

      • Naft        • Trajecten in NAFT worden opgevolgd door onze NAFT-begeleidster (zie coördinaten onder).

      • Vragen?


   Als jullie of jullie ouders vragen hebben omtrent tewerkstelling, aarzel niet om contact op te nemen met onze mensen van tewerkstelling. 

        • Harde sector – Dhr. van Reeth: 0486 071 075        • Zachte sector – Dhr. Michielsen: 0484 951 751        • Retail en kantoor – Mevr. Van Rillaer: 0476 850 389        • Logistieke opleidingen – Dhr. Jacquemin: 0476 248 181        • NAFT – Mevr. De Bie: 0497 050 481        • Aanloopfase – Mevr. Wagemans: 0485 756 760
      • CLB – bereikbaar

     Het CLB is ook tijdens de coronacrisis bereikbaar via CLB-Chat.

     Deze chat is bereikbaar op ma – di – wo – do van 14u tot 21u via clbchat.be.